SIAD ønsker godt nytår

nytaar2013

SIADs styrelse takker alle medlemmer og støtter af SIAD. Tak for donationerne og den kæmpe opbakning I har vist SIAD gennem året. SIAD har mærket en virkelig markant fremgang for organisationen og vi har fået et væld af nye mennesker med en masse evner som vi vil vide af at bruge rigtigt i det nye år.

Desværre når det går godt for SIAD går det ikke godt for Danmark. Efterhånden som islamiseringen nu rammer helt almindelige mennesker og regeringens komplet mislykkede integrationsplan koster flere og flere penge og almindelige mennesker går fra hus og hjem og samtidig ser hvordan vores uduelige regering poster milliarder og atter milliarder af kroner efter den dårlige integration, sker der en opvågning. Det er den opvågning som bliver SIADs vigtigste opgave i 2013. Vi starter en kampagne der hedder “Ikke for vores penge” først i 2013 der skal vise hvad regeringen bruger pengene til og hvor lidt almindelige danskere får ud af det i den anden ende. Den kampagne vil munde ud i en demonstration hvor vi inviterer ligesindede organisationer til at deltage eller være medarrangør. Demonstrationen vil finde sted foran Christiansborg. Samtidig lancerer vi også en kampagne mod halalslagtning og ang. mærkning af halalslagtede produkter. Den kampagne vil sidst på året medføre en demonstration i Bruxelles.

Vi ønsker dig og dine kære en rigtig god nytårsaften og et fremgangsrigt nytår.

Mail sendt til Københavns biskop

Biskop_koebenhavn

Københavns biskop Peter Skov-Jacobsen

En af SIADs læsere har sendt følgende til Københavns biskop som en reaktion på SIADs artikel DR’s propaganda bringer islam i kirke nytårsaften

“Kære” biskop i København.
Vedrørende nytårsgudstjenesten i DR.
De er som Deres forgænger stor tilhænger af islams indtog i Danmark.
Der er bare et par ting, De ikke lige har taget i betragtning.
Islam er ikke nogen religion. Islam er politik på nøjagtig samme stade som nazismen.
Formålet og metoderne, der anvendes, er identiske.
Islam og koranen er det største falsum, verden endnu har set.
“Profeten” er at tælle blandt de værste forbrydere, vi har kendt.
Myrderierne under nazismen ophørte med Hitlers død og Tysklands overgivelse.
Myrderierne under islam fortsatte efter Muhammeds død, og de er i dag så talrige som nogensinde.
Der er biskopper, der mener, at Allah og Gud er den samme gud! Heri tager De fejl, hr. biskop.
Allah er Satan.
Enhver, der kan sige tre sammenhængende, positive ord om islam, er allerede konverteret til islam.
Jeg henregner både Dem og Deres forgænger og andre kolleger til imamernes vanhellige flok.
Kristus har De ved Deres holdninger fornægtet.
Hvordan?
I Deres trosbekendelse omtales Jesus som Guds søn. Det er det, vi tror.
Gud lod sin søn gå gennem alle lidelser som menneske inklusive den nedværdigende død på korset.
Hvis De har ret i, at Gud og Allah er den samme, betyder det, at Gud 600 år efter korsfæstelsen af sin søn finder ud af, at Jesus alligevel var et for vattet skvat, hvorfor han sender en ny.
Det skulle så være landevejsrøveren, pædofilen, sexgalningen, kristenslagteren og voldtægtsmanden for de dræbtes kvinder.
Lyder det som den Gud, vi bekender os til?
Muhammed er slangen, og hans efterfølgere af troende er kun troende for at redde livet fra halalslagtningen. Intet muslimsk samfund er nogensinde opstået på frivillig basis. Man har altid kun haft valget mellem at antage troen eller blive dræbt. Det samme sker i hele den frie verden i dag, fordi vi har medløbere som Dem, hr. bisp.
Mellem islam og alle former for kulturlande kan der kun være krig. Det siger koranen også.
Hvis ikke islam overvindes, opnår vi Helvede på jorden snart, hvor intet menneske kan leve i tryghed – og specielt ikke kvinderne.
Husk venligst næste gang, De fremsiger trosbekendelsen, at meningen med ordlyden er:
Vi forsager Muhammed og Allahs gerninger,
vi tror på…
Har De behov for en møllesten, hr. biskop?

Poul Berg

Åbent brev til Pia Kjærsgaard

PiaKjaersgaardSIAD blev gjort opmærksom på at Pia Kjærsgaard, meget kort tid efter vores sejr i Kokkedal om juletræsstriden, var ude på sin facebook-side og sige, at nu kunne ekstremisterne godt aflyse deres demonstrationer – på trods af at SIAD straks efter at juletræet kom op aflyste sin demonstration og at Antifa gjorde det samme, altså før Pia kom med opfordringen.

At Pia Kjærsgaard kalder os ekstremister må bero på en fejltagelse og en kæmpe uvidenhed hos DF’s top om SIADs virke. Vi virker ikke ved vold og går ind for demokratiet som vi kender det idag, dog gerne med flere folkeafstemninger i for Danmark vigtige anliggender. Derfor sved det oprigtigt i hjertet at en person som Pia Kjærsgaard, der netop har været forfulgt af ekstremister som Antifa og de samme ekstremister er skyld i at hun har livvagter på, kan finde på at kalde os ekstremister, for det vil betyde at hovedparten af hendes egne vælgere også er det, idet vi stort set har de samme mål: at stoppe tilløbende muslimers hærgen i Danmark, igen at få fuld grænsekontrol ved de danske grænser, dæmme op for østeuropæeres arbejde i Danmark, komme ud af EU og tilbage til det gamle europæiske fællesskab og at stoppe samtlige integrationstiltag på dansk jord og bruge de penge vi sparer på det, til at få sat gang i arbejde til danskerne.
Så det må bero på en kæmpe fejltagelse at hun kalder os ekstremister. Vi stiller os derfor til rådighed for DF’s folketingsgruppe hvor vi gerne vil komme på borgen og fortælle hvem vi er og forklare at vi selvfølgelig ikke er ekstremister, tværtimod så langt fra som man kan komme.

Med baggrund i Pia Kjærsgaards udtalelser om SIAD vil vi derfor målrette en kampagne direkte til DF’s medlemmer hvor vi forklarer hvad SIAD er og hvilke ting vi mener der skal gøres for at Danmark igen kan vriste sig ud af islams kvælende favngreb. Vi vil forklare at vi er ganske almindelige mennesker der arbejder på lovens grund og med fredelige metoder men at vi ikke vil flytte os en tomme m.h.t. vores danske værdier og dansk kultur. Vi mener at Metock-dommen var et kæmpe forræderi og at ingen andre end danskerne selv skal bestemme hvordan Danmark skal være og skal køres.

DR’s propaganda bringer islam i kirke nytårsaften

Kirken nu som platform for alt det som kirken ikke står for

Kirken nu som platform for alt det som kirken ikke står for

Danmarks Radio sender traditionen tro kort efter midnat sin nytårsgudstjeneste til de danske seere.
Det er dejligt og hører med til en nytårsaften, hvor vi føler sammenhold og fællesskab og fejrer, at et nyt år begynder.

Sognepræst i Christianskirken, Flemming Pless, er arrangør for DR Kirken.
MEN:
Det kristne budskab skal ikke stå alene. De andre store religioner skal også have deres budskaber frem.

Budskaber fra islam, jødedom og buddhisme vil komme frem efter den egentlige gudstjeneste.
Overrabbiner Bent Melchiorg den buddhistiske nonne Ani Tenzin vil repræsentere henholdsvis jødedommen og buddhismen.

Det islamiske budskab vil blive bragt til menigheden i Christians Kirke og resten af Danmark af imamen Naveed Baig.

Hvordan kan det lade sig gøre i en dansk folkekirke, at få en sognepræst til at stå som formidler af budskaber fra andre religioner?
Endda fra ISLAM, som påbyder død over alle os ikke-islamtilhængere?
Hvordan hænger det sammen med præsteløftet, som enhver sognepræst har skrevet under på at ville holde?

Sognepræst Flemming Pless har åbenbart ikke noget problem.

Flemming Pless kender imamen Naveed Baig, som på en video fra 1994 i en moské i Valby, på et møde arrangeret af Minhaj-ul-Quran, refererer en tale om, hvordan muslimer skal forholde sig til andre muslimer, der er ulydige,( jævnfør JP 30./12-12.).
Flemming Pless udtaler ifølge JP, at han kender imamen og naturligvis står inde for ham og hans synspunkter. “Man sætter ikke folk, der ikke opfører sig ordentligt, ind i et sådant arrangement,” udtaler sognepræsten i Christians Kirke.

Når sognepræsten således står inde for imamens synspunkter, må sognepræsten samtidig stå inde for de synspunkter, der står i Koranen, for en imam prædiker jo fra Koranen.

Enten kender Flemming Pless ikke til indholdet af præsteløftet, eller også kender han ikke til Koranen – til islam?

Præsteløftet forpligter præsten til at bekæmpe vranglære – herunder også muhamedanisme.
Måske ved sognepræst Flemming Pless ikke, at muhamedanisme er det samme som islam?

Uvidende eller snu?
Kristen – eller konvertit, der endnu ikke er trådt ud af skabet?

Alle folkekirkemedlemmer bør rejse sig og klage over, at præsten ikke overholder sit præsteløfte.
Og klage over Danmarks Radio, som tillader, at en sådan nytårsgudstjenete i det hele taget kan finde sted.

Ring eller mail og klag til Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen over ham og hans sognepræst der ikke overholder deres præsteløfter:
Tlf: 33 47 65 00 mail: kmkbh@km.dk

Tilbageblik 2012

I tilbageblik på 2012 døde vor tids Kaj Munk, Rolf Slot Henriksen- et meget stort tab for islamkritikken i Danmark.

Fra vores nekrolog i maj:

Rolf Slot-Henriksen formand Dansk Kultur

Rolf Slot-Henriksen

Danmark har mistet en af sine største forsvarere og beskyttere, formanden for Dansk Kultur. Rolf Slot-Henriksen afgik ved døden natten mellem torsdag og fredag på et hotelværelse i Spanien. Dødsårsagen er endnu ikke fastslået, men det foregår ved en obduktion i løbet af ugen.

Rolf Slot-Henriksen blev 60 år. Han blev født d. 24 august 1951 og var lige gået på pension og skulle til at kaste alle sine kræfter ind i foreningen Dansk Kultur, som han havde været formand for siden dens start.

Vi sammenligner præsten Rolf Slot-Henriksen med Kaj Munk. Vi mener det er en retfærdig sammenligning, idet Kaj Munk var præst og stod op imod den tyske besættelsesmagt og talte den midt imod. Rolf Slot-Henriksen var sognepræst i Bredballe ved Vejle og stod modigt op imod det han kaldte den islamiske besættelse af Danmark. Ganske som med Kaj Munk blev Rolf Slot-Henriksen angrebet af danskere der samarbejder med besættelsesmagten. Senest udmøntede det sig i en politianmeldelse for racisme fra en af islams nævenyttige håndlangere.

Rolf Slot-Henriksen ville ikke tie stille. Han var en modig modstandsmand, som holdt foredrag mod islam. Det var i den forbindelse jeg og SIAD mødte Rolf Slot-Henriksen første gang til et borgermøde SIAD afholdte i forbindelse med kommunalvalget i 2005. Rolf Slot-Henriksen holdt et foredrag om islam med TV-dækning fra TV2Nord. Dette møde blev startskuddet til et godt og frugtbart samarbejde mellem SIAD og Grundlovsforeningen Dansk Kultur. Jeg regnede Rolf Slot-Henriksen for en personlig ven, som har giftet mig og har døbt vores to børn. Det er et smerteligt tab af en ven, men også et smerteligt tab for Danmark, som har mistet sin måske største og mest trofaste fortaler.

Rolf Slot-Henriksen havde ordet i sin magt og har overbevist mange mennesker om faren ved islam i Danmark. Han brugte ordet i tale men også på skrift, da han tilmed var en flittig forfatter, der har udgivet mange bøger om islam og faren derved.
Rolf Slot-Henriksen brugte ordet til at bekæmpe islam, ganske som Kaj Munk brugte ordet til at bekæmpe nazismen. Nu er ordet talt og spredt, så alle danskere har mulighed for at tilegne sig det. Rolf Slot-Henriksen brugte ikke andre virkemidler end ordet til at bekæmpe islam med. Han var imod vold af enhver art og bekæmpede islam med fredelige midler. Han tog sin præstegerning alvorligt, derfor bekæmpede han islam. Det er der mange andre danske præster der kunne lære noget af.

Rolf Slot-Henriksen en sand modstandsmand og præst med hjertet fuldt af kærlighed til Danmark. Det er smerteligt at skulle sige farvel til dig kære ven.

Anders Gravers

Curriculum Vitae for Rolf Slot-Henriksen (fra rcsh.dk )

1) 1951
Født som dansksproget i Hamborg-Altona.

2) 1970-74
Studeret på det teologiske fakultet i Århus + 3 semester psykologi,
Aarhus Universitet. Cand. theol. som 24-årig.

3) 1975+76
Præst i de sønderjyske sogne Magstrup, Vojens og Jegerup .

4) 1977
til d.d. Sognepræst i det smukke Bredballe, Vejle Nord.

5) 1977
til d.d. Forskning i nærdødsoplevelser

6) 1999
Initiativtager til og formand for foreningen Dansk Kultur

7) 2003
Medforfatter til Danmarks Kulturerklæring

8) 2005
til d.d. Illustrerer og registrerer Danmarks vikinge- og
broncealderdesign i form af pennetegninger.

SIOE og Norwegian Defence League demonstration i Norge

Merete Hodne

Merete Hodne

Kjersti Margrethe Gilje

Kjersti Margrethe Gilje

D. 15. december holdt SIOE og Norwegian Defence League (NDL) demonstration i Oslo mod islamiseringen af Norge. Dette var ilddåb for vores nye ledere af SIOE Norge Merete Hodne og Kjersti Margrethe Gilje – to brave kvinder der står op for Norge imod islamiseringen.

Trods snestorm og flere lukkede veje dukkede omkring 50 personer op til demoen, deriblandt folk fra Polish-, English-, Swedish-, Danish- og Finnish Defence Leagues. Selvom der var en ulovlig moddemonstration, holdt politiet dem væk fra SIOE/NDL demonstrationen. Demonstrationen forløb i god ro og orden.

Forfriskende og livsbekræftende at høre at der er livskraft i vores broderfolk trods meget ondsindet propaganda. Merete Hodne blev efterfølgende smidt ud af det norske Fremskridtsparti, fordi hun havde holdt tale til SIOE og NDL demonstration. Hun fortæller dog til net-avisen at hun stadig vil stemme på Fremskridtspartiet til næste valg, da der i Norge ikke er noget alternativ. Senere på ugen følger flere taler fra demonstrationen, her bringer vi i første omgang Merete Hodne og Kjersti Margrethe Gilje’s taler:
Her er et interview med SIOE Norges ledere lavet af statspropaganda-apparatet NRK:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10670993

Glædelig jul!

juleinstruktion
Vi ønsker alle medlemmer, støtter og læsere en rigtig glædelig jul. Tættere på nytår gennemgår SIADs formand Anders Gravers året der gik for vores sag og forklarer lidt om næste års store udfordringer for SIAD, SIOE og SION.
snemen

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 96, der følger denne blog