SIAD kræver af regeringen: start af repatriering af det muslimske segment i Danmark

muslim_dkihelvede

Muslimer har haft over 30 år i Danmark til at bevise at de kan integreres i det danske moderne samfund og vores velfærdsmodel. De har tydeligt vist at de hverken kan eller vil integreres i det danske samfund.

Vores folkevalgte politikere har nu haft 30 år til at vise at søsætningen af en plan hvor vi for billig olie skulle modtage muslimsk fødselsoverskud kunne blive til fordel for os og for tilrejsende muslimer. Man troede at integration var mulig, men 30 år efter står det lysende klart, at ideologien islam ikke kan trives med andre fordi den kræver underkastelse for alle – også ikke-muslimer – og hvis vi ikke vil underkaste os skal vi ifølge koranen slåes ihjel. Samtidig bliver der hver dag flere danske arbejdsløse. Vi har ikke arbejde nok til alle danskere – og hvad gør politikerne? De fortsætter gudhjæleos med at invitere flere muslimer ind i landet. Hvem financierer overførselsindkomst-gildet? Det gør hele den danske befolkning. Synes politkerne det er iorden? Ja åbenbart for ingen af de nusiddende politikere har tænkt sig at stoppe denne fatale kurs.

30 år har politikerne haft til at bevise at deres “olie-fødselsoverskuds-projekt” kunne blive en succes, men trods de daglige beviser på, at det er et umuligt projekt at integrere islam i Danmark og at det også er et stort problem at integrere Danmark til islam, hvilket de også har prøvet, og det faktum at vi samtidig ikke har brug for flere arbejdsløse i Danmark – fortsætter tilstrømningen af uintegrerbare demokratianalfabeter til Danmark i en lind strøm. Og politikerne – ja de stavrer fortsat som en flok hjernedøde zombier ud ad det samme spor med hele den danske befolkning på slæb, selvom enhver der har øjnene åbne kan se, at de (vi) styrer lige mod afgrunden. Vi er nogle i Danmark som ikke vil slæbes med mere og vi bliver flere og flere der kan se at denne selvmorderiske fremfærd skal stoppes, NU!

Konklusion: Muslimerne har haft 30 år til at integrere sig i det danske samfund, det er ikke lykkedes. Politikerne har haft 30 år til at få deres projekt til at blive en succes. Det er ikke blot blevet en fiasko, det er tæt på at være fatalt for Danmark, fordi det har fået lov til at køre for længe. Derfor kræver vi nu af vore politikere, at de lever op til det de er valgt ind på, nemlig at varetage danskernes interesser,  og passe på det land der er blevet os overgivet af vore forfædre samtidig med at de erkender at de begik en stor fej,l ved aldrig at informere den danske befolkning om deres vanvids-projekt, men at de søsatte det uden den danske befolkning vidste af det og blot gradvist lod problemerne vokse sig større og større. Denne forandring af det danske samfund kunne kun ske over en længere periode hvor man kun langsomt mærkede forandringerne og som medier og politikere så dygtigt kategoriserede som “naturlig udvikling”. Dette er ikke og har aldrig været en naturlig udvikling. Aldrig har Danmark demografisk forandret sig så meget og så hastigt i “fredstid” som i denne tid – og med de mange uheldige bivirkninger til følge vil vi ikke længere være med til det.

Derfor: Vi kræver et totalt stop for muslimsk tilvandring til Danmark. Se SIAD’s lovforslag.
Dernæst kræver vi at politikerne viser os steder på jorden hvor islam med fred har vundet indpas i andre samfund og hvor disse samfund idag huser forskellige kulturer og religioner og hvor samfundet som helhed er homogent, demokratisk og fredeligt med lige rettigheder for mand som kvinde , som kristen, muslim, buddhist, etc. Indtil de har påvist et sådant sted på jorden, kræver vi at deres projekt nedlægges. 30 år er allerede alt for lang tid at have været  forsøgskanin for deres vanvids-projekt.
Vi kræver til en begyndelse at uintegrerbare og/eller kriminelle muslimer hjemsendes. Dernæst kigger vi på resten af det muslimske segment og stiller dem et ultimatum og det er at vi kræver at de indordner sig under vores regler for i den danske velfærdsmodel er der ikke plads til et parallelsamfund.

Anders Gravers

3 comments

  1. S. P

    Man bliver jo helt vild i varmen af at se sådan en idiot.
    Ja Nielsen, Lad os få drikkevandet renset i en fart, for ellers ender det med at blive en kun en mudderpøl.

  2. marcus_T

    Glimrende skrevet. Foten må før eller siden settes ned. Politikere må som kendt drages baklenges ind i fremtiden!