Seneste opdateringer fra Stop Islamiseringen af Danmark

siadlogofb_red.jpg
Efter det forfærdelige men forudsigelige angreb på islamkritikeren Lars Hedegaard, forlanger vi at regeringen står ved denne og den tidligere regerings flotte ord, om at de vil beskytte ytringsfriheden for enhver pris. Indtil videre har det bare været tomme ord.

Det er ikke første gang i Danmark at en islamkritiker forsøges dræbt. SIADs egen formand og folk fra SIAD der omgav ham under en demonstration i København blev også forsøgt dræbt i en parkeringskælder af folk fra AFA. Det var ikke muslimer men folk som støtter op om islam i Danmark. Læs historien her:
https://siaddk.wordpress.com/2011/02/19/mordfors%C3%B8get-pa-siad-toppen/

SIAD føler det er meget hyklerisk at politiske partier talsmænd og formænd er chokerede over mordforsøget på Lars Hedegaard. De samme folk som nu i særdeleshed de sidste 10 år har dæmoniseret islamkritikere som det værste udskud, trods det at de kun råber vagt i gevær mod en voldelig og diskriminerende ideologi. Islamkritikere er blevet kaldt alt fra racister, nazister og fascister og på det seneste har de også fået Breiviks frygtelige terrorhandling skudt i skoene af såkaldte debattører på venstrefløjen. Med deres retorik imod islamkritikere har de været med til at forme påvirkelige unge mennesker til at udføre afstumpet vold og mordforsøg mod alle, der har den frækhed at kalde islam voldelig, racistisk, diskriminerende osv. Disse politikere, journalister og debattører er medskyldige i, at folk bliver overfaldet og mordforsøgt. De ønsker tydeligvis ikke ytringsfrihed for alle. Toppen af al censur er mordforsøg og mord.

Nu bliver det spændende at se hvordan dette mordforsøg vil få politikerne til at reagere. Vil de fortsætte som hidtil eller vil man tage ytringsfriheden seriøst – også når det drejer sig om dem man ikke er enige med? Vil førende islamkritikere i Danmark nu få livvagter eller skal de fortsætte med selv at betale som vores formand Anders Gravers er nødsaget til at gøre?
For mange er det en høj menneskelig pris at betale at have livvagter på, når den eneste forbrydelse man har gjort er at påpege, at en såkaldt religion har så mange komponenter, der er i strid med dansk grundlov og politivedtægter.

Se interviewet med Anders Gravers i TV2 Nord 6. feb.:
Anders Gravers i TV2 Nord

———————————————

SIADs demonstration for jødernes ret til at bo i Danmark

Sidste nyt er at politiet af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil give tilladelse til en demonstration på Nørrebrogade. Læs her:
https://siaddk.wordpress.com/2013/02/06/politiet-forbyder-gaende-demonstration-pa-norrebro/

Vi står nu i den forfærdelige situation at politiet indirekte støtter muslimerne, der forfølger jøderne på Nørrebro. Mange vil sikkert mene at det er en uhyrlig påstand, men når man lader de samme bøller som forfølger jøderne sætte dagsordenen for, hvem der må demonstrere for hvem på Nørrebro, så har man valgt side fordi den danske grundlov § 77 klart og tydeligt siger, at man har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Den lov har politiet nu brudt, ved ikke at give os tilladelse. Alle andre kan godt demonstrere på Nørrebro – man ser ofte Hizb-ut Tahrir komme i demonstrationstog op og ned ad Nørrebrogade – men en dansk organisation der påpeger, at man ikke skal forfølge jøderne i Danmark må ikke.

Mindst lige så vigtig er resten af §79 som fatsvage poltibetjente og andre regeringsorganer åbenbart skal have forklaret:

§ 79
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Den sidste sætning i § 79 siger klart og tydeligt at forsamlinger KUN kan forbydes når der AF DEM kan befrygtes fare for den offentlige fred.
Sådan som politiet indtil videre har tolket denne sætning er ikke rigtig. Politiet har nemlig anset ordet DEM som referende til POLTIET og har derfor uden tøven ikke tilladt SIADs demonstrationer på Nørrebro, fordi det ikke har kunnet styre voldelige elementer fra kvarteret som ville forsøge at angribe demonstrationen.
Men man kan ikke sige DEM POLITI, hvilket er grammatisk forkert. Det korrekte er selvfølgelig DET POLTI. Dermed er sætningen blevet læst forkert af politiet.

Ordet DEM er et henførende stedord og henviser altså til ordet FORSAMLINGER, hvilket betyder at forsamlinger kun kan forbydes når uroen/volden/optøjerne forventes at udgå fra forsamlingen. Og idet SIAD er ikke-voldelig og blot ønsker at afholde en fredelig demonstration har poltiet INGEN ret til at forbyde os dette. Poltiet kan derimod forbyde eventuelle moddemonstrationer, hvis disse antages at ville true den offentlige fred.

Men idet at SIAD er et grundlovs- og lovlydigt parti flytter vi under meget meget stærk protest vores demonstration til området omkring Israels Plads som politiet har foreslået. Vi accepterer imidlertid selvfølgelig ikke politiets afgørelse og vil selvfølgelig klage over afgørelsen til justisministeren. Ikke fordi vi forventer at justitsministeren vil omgøre politiets beslutning, men for at vi ved senere lejlighed – når tiderne skifter – vil være i stand til at kunne hive de involverende politibetjente og justitsminsteren i retten for grundlovsbrud.

Efter dette er skrevet meddelte Poltiet at Israels Plads heller ikke kunne lade sig gøre. Politiet har så foreslået en ny rute som det mener at kunne håndtere mod udemokratiske kræfter. Læs her: https://siaddk.wordpress.com/2013/02/12/aendring-af-vores-demo-igen-igen/

Danske medier har som sædvanligt ikke skrevet om vores demonstration, så det er jo godt at Pamela Geller og Jihad Watch kan orientere danskerne om hvad der sker i deres eget land. Læs Pamela Gellers artikel om demoen her:
http://wp.me/p1mMwQ-19Y

————————————————–

Sidste alarmerende udvikling

Politiet har ifølge den Korte avis slået alarm over, at banderne nu stopper almindelige borgere på vej til og fra arbejde, for at undersøge om de har tilknytning til bandemiljøet http://denkorteavis.dk/2013/politiet-slar-alam-indvandrerbander-er-ved-at-overtage-kontrollen-med-dele-af-kobenhavn/

SIAD mener at regeringen stikker halen mellem benene og lukker øjnene for den alarmerende udvikling. Politiet skal straks have besked på at stoppe det med alle forhåndenværende lovlige politimetoder – om det så skulle være at erklære undtagelsestilstand på Nørrebro eller andre steder indtil politiet igen har komplet styr på områderne. Almindelige danskere skal have lov til at færdes frit overalt i Danmark, derfor kræver vi at regeringen griber ind nu. Det eneste der står i vejen for at vi igen kan have et frit og trygt Danmark er politisk vilje. Intet andet. Stem SIAD ved næste kommunalvalg.

One comment

  1. "hjernen"

    Ja-ja…..det kaere Politi. Husk at faa og gemme navnene paa dem fra Politiet der giver ordrer. Det er saa svaert at sidde paa den og saa samtidig bruge den. Selvfoelgelig er ordet “DEM” i denne henledning ment som “Dem der demonstrerer”. ( SIAD)
    Ikke “dem” fra Politiet som har saa svaert ved at laese dansk.
    Husk at stemme paa “de rigtige” ved naeste valg.