PETs prioriteringer

Gemmer der sig et dansk bandemedlem bag masken på dette billede af al Qaida i Syrien?

Gemmer der sig et dansk bandemedlem bag masken på dette billede af al Qaida i Syrien?

Hvis vi tror vi har nået toppen med muslimsk gadekriminalitet: røverier, voldtægter, overfald, pengeafpresning osv. så tager vi grusomt fejl. Vi står kun lige og kigger ind på det, det er slet ikke startet endnu.

Men danskerne skal nok vågne op til den grufulde virkelighed, når allah’s krigere rigtigt går igang. Nu har de været i Syrien og har fået guerilla-træning, for at kunne kæmpe mod Syriens styre. De har nu prøvet og følt hvordan guerilla-krig skal udkæmpes, kort sagt fået kamperfaring.
Disse muslimske bander som styrer store dele af Danmark med deres vold og terror, har nu fået det element der skal til, for at de kan føre en rigtig jihad mod danskerne og deres samfund. Elementet er den selvsikkerhed og følelse af overmenneske, man får ved at kæmpe for allah’s sag sammen med kampvante al Qaida folk i Syrien.

Mange af bandemedlemmmerne nærer et stort had mod det Danmark, der har givet dem alt og efter hjernevasken i Syrien, er hadet blevet brændende. Det kan undre en, at PET ikke har skredet ind for længst. Den slags mennesker der for længst med deres kriminalitet har bevist, at de ikke fortjener at være danskere, skal hurtigst muligt isoleres fra det danske samfund, da man i Mumbai har set, hvad en lille håndfuld fanatikere med kamperfaring kan gøre.

Alle ved, at Danmark står øverst på listen over ønskemål for al Qaida. Nu har al Qaida fået kontakt til herboende muslimer, de har endda kæmpet sammen med dem og med de seneste terrorplaner mod Jyllands Posten i København in mente, hvor terroristerne ville kaste hovederne af de aflivede medarbejdere på JP ud igennem vinduet – udstillingsvindue København kaldte de det – har PET istedet travlt med at sværte islamkritikere som ekstremister, godt hjulpet af DR som nærmest har erklæret islamkritikere krig, senest med at offentliggøre hvor man kunne finde Lars Hedegaards hemmelige adresse.

PETs ledelse vil blive krævet til ansvar, hvis der sker et terrorangreb på Danmark begået af herboende muslimer med al Qaida træning, mens de har travlt med at jagte fredelige islamkritikere og holde øje med dem.

Konklusion: SIAD mener det eneste rigtige lige nu er at isolere de muslimske bander fra resten af samfundet, indtil samfundet bliver enige om hvad der skal gøres rent juridisk med dem. SIAD mener helt klart at alle bandemedlemmer skal hjemsendes til hvor de kom fra uanset midlertidig tillagt statsborgerskab. Statsborgerskaber kan kun gives, hvis man har gjort sig fortjent til det. Statsborgerskaber gives ved lov og kan derfor fratages ved lov. Inden de multikulrede politikere begynder at råbe al verdens skældsord efter os, kan man se over til den demokratiske præsident Barack Obama, som ikke har nogen problemer med i tusindvis at hjemsende kriminelle indvandrere fra USA.

3 comments

 1. Anonym

  Vedr. artiklen, PETs prioriteringer er jeg helt enig med SIADs udtalelser om den grusomme virkelighed, vi også herhjemme i DK oplever og især har i vente i takt med, at den muslimske gadekriminalitet og terror, Jihad, Hellig Krig udvikler sig.
  Lad det i korthed være sagt en gang for alle: Muslimerne er ikke kommet til Danmark, til Europa som venner, men som fjender.
  Et faktum, som vore politikere med næb og kløer forsøger at skjule for den danske befolkning.
  Hvordan forholder PET sig til den sag? Ja, som det er beskrevet i artiklen, PETs prioriteringer. PET går i høj grad efter efter at genere og mistænkeliggøre danske borgere, der på fredelig vis advarer mod følgerne af den islamiske besættelse. Føj!!!
  Vi er nogle danskere, som genkender ovennævnte forløb fra den nazistiske besættelse!
  Det skal retfærdigvis nævnes, at man dog ikke dengang gav de fremmede fjender statsborgerskab og de udefrakommende fjender bar militær uniform!

  Vi ER i Krig! Siden omkring år 622 har muslimerne været dels i indbyrdes krig og dels i angrebskrig på verdensplan – sidstnævnte for at opnå verdensherredømmet, Dar al-Islam, I Fredens Hus!

  At det forholder sig således må være velkendt og har måske for nogle efterhåndeb et skær af triviel information – dog mere og mere aktuelt også for os danskere. Derfor bør Alarmklokkerne ringe!

  Der er mange politiske instanser, der har ansvar for den frygtelige situation den danske- og øvrige europæiske befolkninger er bragt i.

  Lad os tage et historisk tilbageblik: Hvad havde EF (siden EU) med de daværende ni medlemslande i ærmet – eller i hovedet, da de i 1972 “for olie til rimelige priser”, Den europæisk-arabiske Dialog, åbnede op for ubegrænset muslimsk indvandring med ubegrænsede rettigheder til Europa?

  EF havde den agenda: Ved hjælp af den muslimske indvandring og med islamiseringen til følge kunne EF/EU, som det sker, nedbryde de europæiske nationalstater til fordel for EUs uindskrænkede politiske magt i Europa – og siden udover Europa, Euro-Mediterranean. EU vil være en stormagt!
  Det, der ikke lykkedes for Reichkansler Hitler ved hjælp af nazismen, Der dritte Reich, ser ud til at lykkes for EU ved hjælp af islamismen. De to ideologier er nært beslægtede.

  Herhjemme holdt de danske politiske partier – især De Radikale – sig slet ikke tilbage med at fremme den muslimske indvandring under betegnelsen flygtninge. Vi husker den radikale ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen som ankermand for indvandrerloven af 1983: Alle såkaldte asylansøgere fik status som flygtninge og kunne dermed ikke afvises. Således er det fortsat, ikke mindst tiljublet af den både politiske og politisk agressive venstrefløj, AFA, SF og Enhedslisten.
  Racismeparagraffen blev udvidet med § 66b. Den danske befolkning, børn, unge og ældre blev og bliver bombarderet og indoktrineret til ukritisk accept af den uophørlige muslimske indvandring; vi skal nærmest elske dem og indrette os efter islamisk levevis. Således vil islamiseringen af et land komme i hus – på fredelig vis, tror de naive!

  Jeg har ikke noget som helst imod personer, der opfører sig ordentligt, men jeg afskyr islam og alle dens onde gerninger.

  Det er endnu l nogen grad op til den enkelte borger i de europæiske lande at granske i og forholde sig de faktiske forhold.
  Under 2.Verdenskrig fandtes der også landsforrædere i rigelig mæmgde.

  En ting kan siges med sikkerhed: Den situation, vi nu er i går ikke over af sig selv eller med officiel hjælp fra andre lande – selvom nogle vil påstå det ved hjælp af den umulige såkaldte integration.
  Vi skal ikke finde os i at blive besejret af islamismen og dens tro tjenere.

  Gå til modstand alle danske mænd og kvinder og gør Danmark frit!

  KM

 2. peter jensen

  De siger godt nok at de er bander, men bander optræder da ikke som en kamp enhed.
  Vi har gang på gang set på Tv og youtube hvordan de opføre sig og handler og det er samme måde som en militær gruppe, eller kamp patrulje.
  De laver CP i København, Odense og Aarhus de er mobile og kan hurtig flytte deres CPer deres vagt værn som politiet/pressen kalder dem går som en patrulje enhed de fortrækker at bevæge sig i områder uden belysning de møder folk på gaden med en så stor overlegenhed at mange bliver lamslået som var det en dårlig film.
  Men ok hvis PET går mere op i Hotel værelser end hvad der i virkligheden foregår ja så er der da ikke noget at sige til det hele går af helvede til.
  Jeg er helt enig i SIADs ord alle der tager til Syrien og deltager i borgerkrigen uden om stat skal sendes ud af landet og aldrig have lov at komme tilbage.
  Men så længe PET går mere op i et valg end at gå op i at stanse en direkte fremtidig konflikt som er tydlig at disse såkalte bander træner til, så kommer det til at gå ned af bakke.

 3. Michael Unna

  Ja det er jo hvad vi kan forvente for årtiers lalleglad moral uden hold i virkeligheden.