Ang. PETs prioriteringer: Alarmklokkerne bør ringe!

Er det sådan et Danmark vi ønsker??

Er det sådan et Danmark vi ønsker??

Vedr. artiklen, PETs prioriteringer, er jeg helt enig med SIADs udtalelser om den grusomme virkelighed, vi også herhjemme i DK oplever og især har i vente i takt med, at den muslimske gadekriminalitet og terror, Jihad, Hellig Krig udvikler sig.

Lad det i korthed være sagt en gang for alle: Muslimerne er ikke kommet til Danmark, til Europa som venner, men som fjender.
Et faktum, som vore politikere med næb og kløer forsøger at skjule for den danske befolkning.
Hvordan forholder PET sig til den sag? Ja, som det er beskrevet i artiklen, PETs prioriteringer. PET går i høj grad efter efter at genere og mistænkeliggøre danske borgere, der på fredelig vis advarer mod følgerne af den islamiske besættelse. Føj!!!
Vi er nogle danskere, som genkender ovennævnte forløb fra den nazistiske besættelse!
Det skal retfærdigvis nævnes, at man dog ikke dengang gav de fremmede fjender statsborgerskab og de udefrakommende fjender bar militær uniform!

Vi ER i Krig! Siden omkring år 622 har muslimerne været dels i indbyrdes krig og dels i angrebskrig på verdensplan – sidstnævnte for at opnå verdensherredømmet, Dar al-Islam, I Fredens Hus!

At det forholder sig således må være velkendt og har måske for nogle efterhåndeb et skær af triviel information – dog mere og mere aktuelt også for os danskere. Derfor bør Alarmklokkerne ringe!

Der er mange politiske instanser, der har ansvar for den frygtelige situation den danske- og øvrige europæiske befolkninger er bragt i.

Lad os tage et historisk tilbageblik: Hvad havde EF (siden EU) med de daværende ni medlemslande i ærmet – eller i hovedet, da de i 1972 “for olie til rimelige priser”, Den europæisk-arabiske Dialog, åbnede op for ubegrænset muslimsk indvandring med ubegrænsede rettigheder til Europa?

EF havde den agenda: Ved hjælp af den muslimske indvandring og med islamiseringen til følge kunne EF/EU, som det sker, nedbryde de europæiske nationalstater til fordel for EUs uindskrænkede politiske magt i Europa – og siden udover Europa, Euro-Mediterranean. EU vil være en stormagt!
Det, der ikke lykkedes for Reichkansler Hitler ved hjælp af nazismen, Der dritte Reich, ser ud til at lykkes for EU ved hjælp af islamismen. De to ideologier er nært beslægtede.

Herhjemme holdt de danske politiske partier – især De Radikale – sig slet ikke tilbage med at fremme den muslimske indvandring under betegnelsen flygtninge. Vi husker den radikale ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen som ankermand for indvandrerloven af 1983: Alle såkaldte asylansøgere fik status som flygtninge og kunne dermed ikke afvises. Således er det fortsat, ikke mindst tiljublet af den både politiske og politisk agressive venstrefløj, AFA, SF og Enhedslisten.
Racismeparagraffen blev udvidet med § 66b. Den danske befolkning, børn, unge og ældre blev og bliver bombarderet og indoktrineret til ukritisk accept af den uophørlige muslimske indvandring; vi skal nærmest elske dem og indrette os efter islamisk levevis. Således vil islamiseringen af et land komme i hus – på fredelig vis, tror de naive!

Jeg har ikke noget som helst imod personer, der opfører sig ordentligt, men jeg afskyr islam og alle dens onde gerninger.

Det er endnu i nogen grad op til den enkelte borger i de europæiske lande at granske i og forholde sig til de faktiske forhold.
Under 2.Verdenskrig fandtes der også landsforrædere i rigelig mængde.

En ting kan siges med sikkerhed: Den situation vi nu er i, går ikke over af sig selv eller med officiel hjælp fra andre lande – selvom nogle vil påstå det ved hjælp af den umulige såkaldte integration.
Vi skal ikke finde os i at blive besejret af islamismen og dens tro tjenere.

Gå til modstand alle danske mænd og kvinder og gør Danmark frit!

KM

4 comments

 1. Michael Unna

  Muslimerne vil pr automatik pga Deres hovedløse Førerideologi med Deres profet som forbillede, blive fjender af den frihed de nu nyder godt af, når de slår dem sammen om Deres religion. Så simpelt er det. Der er ingen af dem som officielt tør begå modstandinternt, fordi de med magt internt bliver truet, og de Vestlige politikere er alt for købte i hoved og R..t til at de for alvor vil gøre noget ved problemet. Enkeltvis vil muhammedanerne/muslimerne godt kunne klare dem selv, men ikke når de ser op til Deres Imamer som igen ser op til den enstrengede diktatorideologi. Det er derfor vi har ghettoer og gadebander, og jødehad, fordi muhammedanismen i et hvilket som helst andet samfund, som giver dem frihed,, blot vil gå efter Deres fordummende magt uden nogen menneskelig samvittighed. Alt det står skrevet i sol måne og stjerner, og er bukket i neon lysende i horisonten. Muhammedanere deler mennesker op i tro/vantro-rene /urene-ære/skam (ubermensch/untermensch) og det er på alle niveau (med Deres opfattelse af Guds lov), hvor kvinder kun er halvt så meget værd, ud fra Deres selvforståede religiøse shariaopfattelse. Det er derfor verden ser ud som den gør. SIAD har fuldkommen ret i sit såkaldte ideologiske grundlag. Kræver heller ikke så meget, for dem som gider at sætte sig lidt ind i det. Kritikerne af SIAD er ofte bare selvfrelste i Deres egen moral, som bygger på en ideologisk himmelsk virkelighed, som intet har med denne jordnære virkelighed at gøre.Truet eller købt.

 2. Anonym

  Svar til Stig Winther Petersen:
  KM er ikke Kaj Mikkelsen.
  Vedr. “Personer, der opfører sig ordentligt.” Det er et generelt udsagn, der således også kan omfatte dig såvel som muslimer. Islam er hadets, voldens og den tilladte løgns ideologi, som er indsvøbt i religiøse klæder. (Ordet kærlighed optræder kun een gang i Koranen, og det er kærlighed til Allah. Islam er totalitær. Ja, jeg afskyr islam.
  KM

 3. Stig Winther Petersen

  KM har et begreb, der hedder “muslimsk gadekriminalitet”. Jeg har to spørgsmål til dette, som Kaj Mikkelsen bedes besvare: 1. Er gadekriminalitet begået af døbte kristne “kristen gadekriminalitet”. 2. Kan “gadekriminelle muslimer”, som stopper deres kriminalitet, fordi de bliver grebet af islam i fx Hiz ut Tahrir så betegnes som “islamisk vakte lovlydige”?

 4. Stig Winther Petersen

  Det forekommer mig at være en noget paranoid og selvmodsigende fremstilling af det historiske forløb. “Muslimerne er ikke kommet til Danmark, til Europa som venner, men som fjender,”siges det først. Og de,der har hjulpet muslimer hertil betegnes som landsforrædere: “Under 2.Verdenskrig fandtes der også landsforrædere i rigelig mængde.”

  Omvendt siger KM (Kaj Mikkelsen), at han “ikke (har) noget som helst imod personer, der opfører sig ordentligt, men … afskyr islam og alle dens onde gerninger”. Hvordan kan muslimer både være fjender, som danskere har gjort sig til landsforrædere for at hjælpe hertil, og samtidig personer, der opfører sig ordentligt, som Kaj Mikkelsen godt kan lide?

  Hvordan kan islamiske besættelsestropper både være fjender og mennesker, som Kaj Mikkelsen ikke har noget imod?

  Måske er svaret propagandistisk bestemt: Alle danskere kender efterhånden muslimer, som notorisk er gode og venlige mennesker, som kun synes at ønske deres medmennesker det godt, men alligevel ønsker Kaj Mikkelsen at fastholde fjendebilledet, der omfatter alle muslimer, som er SIADs ideologiske grundlag.