“Helhedsskolen”

muslimske_eleverMed “helhedsskolen” slår staten for alvor kløerne i vore børn. Hvorfor vil staten det? Hvad ligger der bagved?

Det virker nemlig som om “staten” helt bevidst holder det altafgørende problem ude af debatten. Og “modparten”, den almindelige dansker, – har enten ikke fattet den skjulte dagsorden – eller har ikke modet til at sætte sig op imod overmagten.
Det virkelige problem, som i den grad belaster vort samfund – både økonomisk og ikke mindst værdimassigt – nævnes ikke. Hvorfor ikke?

At folkeskolen lider uhyggeligt pgra. et stadigt stigende antal elever, særligt drenge, med indvandrerbaggrund, kommer slet ikke tydeligt frem i debatten om “helhedsskolen”. For mon ikke det netop er disse elever med indvandrerbaggrund,- som på grund af deres “kulturelle” opdragelse ikke respekterer vort samfund,- der er hovedårsagen til Den Røde regerings ønske om at slå kløerne i vore børn?

Det skal gå ud over alle folkeskolens elever. Også det endnu eksisterende flertal af danske børn, som derved bliver tvunget til total institutionalisering og hvad deraf følger med manglende fritid til det danske foreningsliv såsom idræt, spejderliv og musikliv. Det egentlige problem, nemlig den voldsomme masseindvandring fra mellemøstlige lande, gøres der intet ved – tværtimod!

Men hold dog velfungerende elever uden for “helhedsskolens” tvang.

Lasse

2 comments

 1. Pingback: Helhedsskolen og heldagsskolen – kært barn har mange navne! | Stop islamiseringen af Danmark
 2. Anonym

  Helhedsskolen og heldagsskolen – kært barn har mange navne!

  Lasse har helt ret i sine udsagn om den af regeringens skjulte dagsorden med at ville gennemtrumfe ”helhedsskolen”: Dels for at få styr på de muslimske børns adfærd og få proppet lærdom, der ikke kommer i nærheden af Koranen, ind i hovederne på dem. Det er en naiv tro.
  Den anden dagsorden er, at staten – læs den socialistiske/ kulturradikale stat – vil overtage børnenes mentale opvækst og dannelse, mentalhygiejne på bekostning af forældrenes rolle i og ret til at løse den opgave at opdrage sine børn til som selvstændige personer at begå sig i samfundet.

  I de danske revolutionsår i 68erne og langt op i 70erne lød den politiske parole fra de røde oprørere: Vi vil sætte os på domstolene og undervisningssektoren, så har vi magten i landet. Det lykkedes i vid udstrækning. Børnene blev politisk indoktrinerede. Det gør de stadigvæk, men nu handler det om politisk korrekthed, islamiseringen. Banneret har skiftet farve og motiv!
  Undervisningen handler slet ikke om at vejlede og uddanne til selvstændighed og selvstændig tænkning gennem formidling af reel alsidig viden og færdigheder, men til en ensrettet praktisk lærdom og en ”massekultur”, der kulturelt matcher islamismen.

  Det siger sig selv, at hvis der ikke kan skabes ro og stemning for at modtage undervisning i timerne, påvirker det udbyttet af enhver given lektion.

  Med henvisning til ovennævnte fakta ser regeringen og dermed Christine Antorini, samt embedsværket ikke andre løsninger på problemerne og gennemførelsen af egne dagsordener end at sætte lærerne til udover at forsøge med længerevarende faglig undervisning nærmest at underholde børnene på bekostning af lønnet forberedelsestid til lærerne.

  En kvalificeret faglig og relevant undervisning kræver nu en gang planlægning og forberedelse, samt efterbehandling af forskellig slags.
  Aktivering kræver også forberedelse, især hvis der skal være variationer i tilbudene, hvis det ikke skal ende i ren pasning under opsyn.

  Enhver virksomhed har en leder. En klog leder fremmer samarbejde og tillid til sine medarbejderes arbejde, hvis produktion og virksomhed skal gå op i en højere enhed og lykkes.

  Når alt det er sagt, må konklusionen blive, at lovforslag til ”reform” af den danske folkeskolelov er og bliver en fiasko – ikke mindst for børnene, for det danske samfund, og den kultur, vi som danskere førhen trods alt har levet godt med i mange år, fordi friheden til at vælge under ansvar og demokratiet som styreform har overlevet.

  Kirsten