Helhedsskolen og heldagsskolen – kært barn har mange navne!

muslim_laerer
Lasse har helt ret i sine udsagn om den af regeringens skjulte dagsorden med at ville gennemtrumfe ”helhedsskolen”: Dels for at få styr på de muslimske børns adfærd og få proppet lærdom, der ikke kommer i nærheden af Koranen, ind i hovederne på dem. Det er en naiv tro.

Den anden dagsorden er, at staten – læs den socialistiske/ kulturradikale stat – vil overtage børnenes mentale opvækst og dannelse, mentalhygiejne på bekostning af forældrenes rolle i og ret til at løse den opgave at opdrage sine børn til som selvstændige personer at begå sig i samfundet.

I de danske revolutionsår i 68erne og langt op i 70erne lød den politiske parole fra de røde oprørere: Vi vil sætte os på domstolene og undervisningssektoren, så har vi magten i landet. Det lykkedes i vid udstrækning. Børnene blev politisk indoktrinerede. Det gør de stadigvæk, men nu handler det om politisk korrekthed, islamiseringen. Banneret har skiftet farve og motiv!
Undervisningen handler slet ikke om at vejlede og uddanne til selvstændighed og selvstændig tænkning gennem formidling af reel alsidig viden og færdigheder, men til en ensrettet praktisk lærdom og en ”massekultur”, der kulturelt matcher islamismen.

Det siger sig selv, at hvis der ikke kan skabes ro og stemning for at modtage undervisning i timerne, påvirker det udbyttet af enhver given lektion.

Med henvisning til ovennævnte fakta ser regeringen og dermed Christine Antorini, samt embedsværket ikke andre løsninger på problemerne og gennemførelsen af egne dagsordener end at sætte lærerne til udover at forsøge med længerevarende faglig undervisning nærmest at underholde børnene på bekostning af lønnet forberedelsestid til lærerne.

En kvalificeret faglig og relevant undervisning kræver nu en gang planlægning og forberedelse, samt efterbehandling af forskellig slags.
Aktivering kræver også forberedelse, især hvis der skal være variationer i tilbudene, hvis det ikke skal ende i ren pasning under opsyn.

Enhver virksomhed har en leder. En klog leder fremmer samarbejde og tillid til sine medarbejderes arbejde, hvis produktion og virksomhed skal gå op i en højere enhed og lykkes.

Når alt det er sagt, må konklusionen blive, at lovforslag til ”reform” af den danske folkeskolelov er og bliver en fiasko – ikke mindst for børnene, for det danske samfund, og den kultur, vi som danskere førhen trods alt har levet godt med i mange år, fordi friheden til at vælge under ansvar og demokratiet som styreform har overlevet.

KM