Leder: Mchangama’s begrebsforvirring

Chefjurist i Cepos angriber SIAD

Chefjurist i Cepos angriber SIAD

Ang. Jacob Mchangama’s debatindlæg i Politiken d. 13. april:

Politiken DEBAT hører ikke ligefrem til vor yndlingslekture, præget som teksterne er af begrebsforvirring og bevidst forvrængning i bedste Goebbels-stil.
Men ind imellem må vi læse noget af vrøvlet for vore synders skyld.

Således skriver Cepos’ chefjurist Jacob Mchangama (Politiken 13.4.13):

“Kigger vi på Siad’s vision for det danske samfund, bliver det hurtigt klart, at der er tale om et frontalangreb på – snarere end et forsvar for – de mest basale grundlovssikrede frihedsrettigheder.”

Meget overfladisk set har manden jo ret. Vi lægger ikke skjul på vort formål. Det ligger i navnet.
Og vi lægger ikke skjul på at for at dette formål skal nås, er drastiske tiltag nødvendige.
Man behøver såmænd blot at følge loven. Således kan Koranen let forbydes, hvis man vil respektere Grundloven.
Som der står i § 67: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Dog må intet læres, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.
At Koranen “strider mod sædeligheden og den offentlige orden” er dokumenteret til overflod.

Dette er næppe stedet for en nøjere sproglig analyse, men ordet “sædelighed” er forældet, og bør måske forklares for nutidsmennesker. I dag betyder det “kønssædelighed”, men da Grundloven blev formuleret havde det en videre betydning, nærmest “sæd og skik” – d.v.s. almindelig ordentlig adfærd.

Det turde også være indlysende at straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed kan og bør justeres, så støtte til masseindvandring kan straffes.
Det er også indlysende at straffen bør kunne idømmes med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, der er advaret om denne mulighed. Retroaktive love er naturligvis modbydelige. Men de kan være nødvendige, når de strafskyldige har siddet på lovgivningsmagten i den periode, forbrydelserne skete. Eksempel; Straffelovstillæget juni 1945. NB: den seneste version af Grundloven (juni 1953) forbyder ikke love med tilbagevirkende kraft, hvoraf det må sluttes at grundlovsfædrene med vilje har lade denne mulighed stå åben.

Men det er bestemt ikke SIAD’s kop te, at sådanne “drakoniske love” kan blive nødvendige for at forsvare demokratiet og vor danske livsform. Vort inderligste ønske er faktisk at kunne lukke butikken, fordi vi er blevet overflødige.
Ligesom den brave romerske hærfører og bondemand, Cincinnatus. Han nedlagde øjeblikkelig sit embede som valgt diktator, da han havde slået Roms fjender.

Hr. Mchangama finder det desuden bizart at SIAD foreslår forbud mod forvanskning af skolebøgers indhold, at danske offentlige biblioteker udelukkende servicerer danskere, og at vi ikke vil spilde skattekroner på straffesager mod udlændinge. Nå ja, men sådan synes vi nu en gang!

Retfærdigvis erkender hr. Mchangama at SIAD ikke er voldelig og har ret til at argumentere for sine holdninger.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

HAN

6 comments

 1. Pingback: Svar på tiltale | Stop islamiseringen af Danmark
 2. Anonym

  Leder: Mchangama’s begrebsforvirring. HAN har helt ret i sin grundigt underbyggede argumentation.
  Det er mere end, der kan siges om Tommy Jensens og Stig Winther Petersens kommentarer.

  Tommy Jensen, Det gamle Testamente er et historisk værk, der belyser Abrahams gud, og som fører frem til Jesus liv, virke, død og opstandelse, som ligger til grund for kristendommen. Det er således kristendommen, bl.a. de fleste danskere tilslutter sig og kristendommen, der ligger til grund for dansk kultur og den vestlige kultur. Den skal vi vel ikke kassere – eller skal vi?

  Jeg formoder, at Stig Winther Petersen i det mindste tager skarp afstand fra de muslimske indvandrere, der bl.a. foretager overfald på instruktører i svømmeklubben AGF i Aarhus, chikane mod handicappede i Gjellerup – for få år siden var det grønlændere, det gik ud over – for bare at nævne nogle dagfriske eksempler? Tager afstand i det hele taget fra mængden af overfald og vold begået for største delen af muslimer, samt tager afstand fra at smadre biler og ildspåsættelser?
  Det er nok tvivlsomt, at nævnte kriminalitet begås på grund af disse muslimers kærlighed til og påskønnelse af det land og dets befolkning, der har taget imod dem, givet dem et hjem og en førsteklasses tilværelse. Eller handler det om muslimers opfattelse af menneskerettighederne til at smadre et hvilket som helst land, de ankommer til, indefra? Der nærmer vi os måske en sandhed?
  S.W.P. påpeger, at mange er flygtet på grund af forholdene i deres eget land! Javel, hvorfor er forholdene i deres eget land, som de nu engang er og har været i omkring 1400 år, og ikke er, som forholdene hos os? Det er de på grund af at være underlagt den totalitære ideologi i religiøse klæder, islam plus deres vedvarende stammekultur, hvor man til alle tider har bekæmpet hinanden, og som det stadigvæk er tilfældet.

  Tager muslimer afstand fra og fravælger Koranen og Shariaen, islam, når de bliver modtaget f.eks. i vores land med vores kristne kultur og demokrati? Kun meget få, og de, der gør, bliver forfulgte af deres egne, det er med livet som indsats. Der er dødsstraf for at forlade islam. (Genkender du lignende forhold, hvor andre totalitære ideologier råder eller har rådet?)
  Men de forstår – og det er tilladt ifølge Koranen – at udnytte demokratiet og ikke mindst vores velfærd, så længe den varer!

  KM

 3. Charles Nielsen

  Tommy Jensen. Et er religion og andet er stat.
  Blblen har ikke noget med stat at gøre, da det er en religion.

  Koranen er en statsideologi, som styrer enhver slave der af med dens undertrykkelse og usædelighed.
  Derfor kan den forbydes, vha grundloven

  Så samme argument til at forbyde bibelen. Holder ikke hrr. Tommy Jensen.

  Stig Winther Petersen. Det er også der rene djævelskab, da de vedbliver med at dyrke Satans værk KORANEN selvom de er flygtet herop. Hvis du f.eks. vælger at flytte til et muslimsk lamd og vil f.eks. bevare din kristne tro, skal du nok få muslimernes omsorg at føle. Det kaldes Frivillig Dhimmier.

  • Stig Winther Petersen

   Jeg kan forstå på Charles Nielsen, at han ikke vil give asyl til muslimer, selvom de er ofre for islamistisk vold og undertrykkelse. Og argumentet, at da kristne flygtninge ikke bliver behandlet godt i muslimske lande, hvorfor skulle vi så her hjælpe muslimer, der flygter hertil, er jo direkte dumt. Skåret ned betyder det: Vi skal ikke hjælpe forfulgte, fordi diktatorer heller ikke gør det! Det er den type tankegang, som gør mig dybt bekymret ved SIAD.

 4. Stig Winther Petersen

  Det kan kun glæde en demokrat og tilhænger af menneskerettigheder, at det kun er masseindvandring til Danmark, som SIAD vil forhindre og straffe hårdt og ikke asyl til enkeltindivider, som flygter fra forbenede diktaturer, herunder naturligvis islamiske stater. Man bør måske netop se med særligt milde øjne på flygtninge fra muslimske diktatur lande, som SIAD jo beskriver som det rene djævelskab. De har brug for vores særlige opmærksomhed og omsorg, synes SIAD at mene?