Svar på tiltale

Levebrødsbehandleren psykologen Stig W. Petersen får svar på tiltale af K.M.

Levebrødsbehandleren psykologen Stig W. Petersen får svar på tiltale af K.M.

Leder: Mchangama’s begrebsforvirring. HAN har helt ret i sin grundigt underbyggede argumentation.
Det er mere end, der kan siges om Tommy Jensens og Stig Winther Petersens kommentarer.

Tommy Jensen, Det gamle Testamente er et historisk værk, der belyser Abrahams gud, og som fører frem til Jesus liv, virke, død og opstandelse, som ligger til grund for kristendommen. Det er således kristendommen, bl.a. de fleste danskere tilslutter sig og kristendommen, der ligger til grund for dansk kultur og den vestlige kultur. Den skal vi vel ikke kassere – eller skal vi?

Jeg formoder, at Stig Winther Petersen i det mindste tager skarp afstand fra de muslimske indvandrere, der bl.a. foretager overfald på instruktører i svømmeklubben AGF i Aarhus, chikane mod handicappede i Gjellerup – for få år siden var det grønlændere, det gik ud over – for bare at nævne nogle dagfriske eksempler? Tager afstand i det hele taget fra mængden af overfald og vold begået for største delen af muslimer, samt tager afstand fra at smadre biler og ildspåsættelser?
Det er nok tvivlsomt, at nævnte kriminalitet begås på grund af disse muslimers kærlighed til og påskønnelse af det land og dets befolkning, der har taget imod dem, givet dem et hjem og en førsteklasses tilværelse. Eller handler det om muslimers opfattelse af menneskerettighederne til at smadre et hvilket som helst land, de ankommer til, indefra? Der nærmer vi os måske en sandhed?
S.W.P. påpeger, at mange er flygtet på grund af forholdene i deres eget land! Javel, hvorfor er forholdene i deres eget land, som de nu engang er og har været i omkring 1400 år, og ikke er, som forholdene hos os? Det er de på grund af at være underlagt den totalitære ideologi i religiøse klæder, islam plus deres vedvarende stammekultur, hvor man til alle tider har bekæmpet hinanden, og som det stadigvæk er tilfældet.

Tager muslimer afstand fra og fravælger Koranen og Shariaen, islam, når de bliver modtaget f.eks. i vores land med vores kristne kultur og demokrati? Kun meget få, og de, der gør, bliver forfulgte af deres egne, det er med livet som indsats. Der er dødsstraf for at forlade islam. (Genkender du lignende forhold, hvor andre totalitære ideologier råder eller har rådet?)
Men de forstår – og det er tilladt ifølge Koranen – at udnytte demokratiet og ikke mindst vores velfærd, så længe den varer!

KM

13 comments

 1. Stig Winther Petersen

  SIADs tilhængere får aldrig en ordentlig diskussion i gang, hvis de påstår, at man “lefler for Islam”, hver gang, man fremfører et andet synspunkt om muslimer end SIADs enøjede og unuancerede. SIAD ser jeg først og fremmest som en propagandaforening, som skal fremme en antimuslimsk holdning i befolkningen. Det gøres ved en udpræget sort-hvid tilgang, synes jeg.

 2. Anonym

  SWP. Mon ikke dit billede blot klæber sig til dit navn i kraft af, at du jo ikke ligger på den lade side med at udtrykke din sympati for den muslimske indvandring, men det er der jo også forretning i.
  Det er fortsat noget vrøvl, du skriver, især at den endog omfattende vold, som muslimer udøver, ikke kan begrundes i islam.
  Jeg nægter trods alt at tro, at du er så uvidende om islam, som du giver udtryk for, men at du har sympati for islam, er en anden sag.
  “Sværd og slaveri venter jer” er et islamisk udsagn, som du sikkert ved, at man ofte støder på. Du er sikkert også bekendt med OIC, Organisation of Islamic Cooperation, hvis planer ikke er hemmelige, tværtimod! Det samme gælder for organisationen, Det Muslimske Broderskab, som du vel også er støt på, ikke mindst siden “Det muslimske Forår” brød løs. – Og så naturligvis Koranen,muslimernes hellige bog. Det er Koranens lærdom, muslimerne først og fremmest er oplært i!
  Ja, på den baggrund kan man sådan set godt kalde muslimerne for stakler, men det er ikke ensbetydende med, at de automatisk skal have ret til at oversvømme hverken vores land eller andre frie vestlige nationer, især ikke af den grund, at de på ingen måde afskriver islam, men tværtimod forlanger, at vi skal indrette os efter islamiske love og skikke; for til sidst at underlægge os islam, som det er sket i alle de områder i verden, som er blevet erobret af muslimer.

  KM

  • Stig Winther Petersen

   Til den anonyme ansigtsløse medarbejder ved SIADs nyhedsbrev, KM.

   Har du nogen eksempler på, at den vold, som begås af fx andengenerationsflygtninge i Danmark skyldes, at disse unge har en muslimsk baggrund, eller at den sker fordi de er optaget af deres religion? Eller har du omvendt eksempler på, at religiøse muslimer er ganske fredelige og ser afstandtagen fra vold, som en del af deres tro?

   Som jeg ser det, er der gang i et stædigt forsøg på at skabe fjendebilleder.

 3. Michael Unna

  Det er det som SWP ikke kan forstå. Det er at hans holdninger undergraver den frihed vi har, når man giver tilladelse til at hjælpe folk, hvis religion har skabt denne undertrykkelse, når de forlanger respekt for samme religion. Der er en stor fed løgn bag hjælpen, når man selv bliver offer for den undertrykkelse, som de påstår de flygter fra. Det sker selv i flygtningelejrene herhjemme, når kristne flygtninge bliver chikaneret og truet.
  NEJ SWP VI SKAL IKKE HJÆLPE FOLK, SOM FORLANGER RESPEKT FOR EN UNDERTRYKKENDE MODBYDELIG DIKTATORRELIGION. VI SKAL SMIDE DEM UD. UANSET KONSEKVENSEN. vi kan til nød hjælpe dem i det nærområde de kommer fra, hvis det drejer sig om naturkatastrofer, MEN DERES SELVSKABTE BORGERKRIGE OG IDIOTRELIGION, SKAL VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NÆRE NOGENSOMHELST HJÆLP TIL, OG FORLANGER DE DET SKAL DE SMIDES UD-OG DET ER UANSET KONSEKVENSEN FOR DEM SELV PERSONLIGT. (sagt på en anden måde.det vil jeg skide på hvad der sker med dem). Ellers graver vi vores egen grav (hvilket vi er godt igang med) og også graven til vores efterkommeres frihed.

 4. Michael Unna

  SWP kan ikke se hvordan volden kan være begrundet i islam????Nej når man slet ikke forholder sig til indholdet i den religion vel slet ikke se nogetsomhelst. På den anden side kan han vel alligevel godt have ret i påstanden om, hvis de havde været lidt mere inderlige i troen og lyttet lidt mere til den lokale Imam, så havde de fundet andre måder at udtrykke aggresionerne på..:-) 🙂 🙂 mit gæt er at de så var sendt til enten somalia eller syrien for at få lidt mere strukturel trænning i jihadvolden. Herhjemme er det endnu lidt for tidligt, selvom de leflende politikere i forhold til muhammedanere godt kan invitere til at starte her og nu.

 5. Michael Unna

  Tilsidst et lille hint til kirken. Hvis vi tager jødedommen op til anskuelse, sammen med kristendommen og islam, så kan man overordnet groft, sige at kristendommen er et forsøg på at revidere jødedommen bort fra dens dogmatiske lovreligiøsitet, med tiden skiller kristendommen sig ud fra jødedommen, idet den (Markus evg kap 2-Loven (sabbathen) blev til for menneskenes skyld, og menneskene ikke til for loven (sabbathens) skyld, bevæger sig bort fra den dogmatiske ortodokse tolkning. Islam derimod er en kopi af jødedommens lovreligiøsitet, men pervertere jødedommen over på Deres diktatorprofet. Der er ikke dødstraf for at forlade Jødedommen, men det er der derimod i islam, hvilket gør den rigid og umulig for individuel tænkning og udvikling, da enhver tvivl i forhold til realiteterne, vil stemple individet som -vantro-, med alt hvad der så følger med og i yderste konsekvens med døden til følge for det selvstændigt tænkende individ.
  Når det så er sagt, vil jeg direkte henvende mig til de troende kristne, fordi troen nogengange har det med at blokere for logikken i kernen af troen. Hav venligst i mente at Islam idag, -ikke en eneste gang har jeg hørt det forekommer i Israel, som trods dets lands identitet som jødisk-, har stenningsdødstraf for simple ting som utroskab. Kvinder er halvt så meget værd juridisk, og sidst men ikke mindst har anderledestænkene som kristne og jøder o.a slet ikke de samme rettigheder også rent juridisk. Det er 2 rangs mennesker-dyr. Men for at holde mig dogmatisk til den kristne tro, som jo opstod med Jesus fødsel: JESUS KAN IKKE VÆRE GUDS SØN, HVIS LOVEN ER TIL FOR GUDS SKYLD!!!!
  Hvorfor ikke? Jo- FORDI HAN LOGISK SET ER UNDFANGET UDEN FOR LOVEN- vi taler her om den dogmatiske jødiske lov. Maria er moderen, så derfor er han vel stadigvæk jøde????Nej fordi josef er ikke faderen, og Maria burde vel så være stennet ihjel, hvis vi fulgte den dengang fungerende jødiske lov dogmatisk. Slut med Maria og slut med Jesus. MEN man kan vel sige, -at hvis vi tror på gud som altings skaber. Jorden, dyrene, menneskene-så i yderste konsekvens så har han vel også skabt DIG og MIG, hvilket gør os alle til GUDS BØRN dvs vi er alle-alle dem som tror-guds døtre og SØNNER.- Hvis vi altså tror på Gud. Mit gæt er det er den logik jesus er vokset op med. Men hvad så med Josef? Hvorfor siger han nej til at følge loven så dogmatisk-Logik:Maria kan være blevet gravid i kådhed…josef gammel mand, …hun ung jomfruelig…det kan have været en voldtægt..vi ved det ikke men et sted DER siger logikken. Hvad får Josef til at tilgive og ægte hende o.a. Logikken på det følelsesmæssige menneskelige plan….for mig…siger det er KÆRLIGHEDEN TIL BARNET OG KVINDEN hos josef. Hvis vi blander logikken sammen med den mere poetiske side i troen, kan man vel tillade sig at kalde det HELLIGÅNDEN.
  Det er derfor Jesus i sin kærlighedssøgen efter sin far, render rundt og bryder loven for menneskenes skyld i samtlige evangelier, og det er derfor han tilsidst bliver dødsdømt for blasfemi. Det er det som kristendommen handler om. Kærlighed til menneskerne. For fremtidens skyld.
  Der er såvidt vides ikke dødstraf for blasfemi i Vesten (Vesten) endnu. Der er heller ikke dødstraf for blasfemi i Israel. Der er derimod dødsstaf for blasfemi i en del islamiske/muhammedanske lande.
  Kære præster i folkekirken. Hvordan kan i nogensinde tillade jer overhovedet at lefle for Muhammedanismen med samvittigheden i behold????? Vi sender soldater ud for at bekæmpe konsekvensen af den religion som i lefler for-dem af jer som gør det-. I burde for lang lang lang tid siden have taget jer sammen, og sålænge der er liv er der håb, så tag jer venligst sammen eller gå af. Tak til feltpræsten som skrev -Løvehjerte-.

 6. Stig Winther Petersen

  Uanset hvad der er årsagen til tortur, krig og forfølgelse i muslimske lande, så er det vores forpligtelse at hjælpe flygtninge, som er personligt forfulgte i disse lande. En organisation, som ser islam som djævelen selv burde vel have en forståelse for at mennesker flygter fra islam, som vi ser den udfolde sig i fx Iran. Om undertrykkelsen i andre muslimske lande kan ses som direkte udtryk for islam ,eller må ses som simpel diktatorisk undertrykkelse, kan vel ikke være afgørende for om man hjælper flygtninge derfra med asyl. SIAD vil gøre det til landsforræderi at hjælpe mennesker til Danmark, som flygter fra disse regimer. Forstå logikken, hvem der kan.Jeg ser den ikke.

 7. Stig Winther Petersen

  Jeg har ikke noget problem m ed at tage skarpt afstand fra vold, heller ikke når den begås af folk, som kan betegnes som muslimer. Jeg kan i de fleste tilfælde, som nævnes bare slet ikke få øje på, hvordan voldes kan ses begrundet i islam? Kunne det ikke være sådan, at hvis de pågældende voldsmænd havde lyttet lidt mere til deres lokale imam eller vare lidt mere inderligt troende, så havde de fundet andre måder at udtrykke deres aggressioner på?

  • Stig Winther Petersen

   Den vold, jeg her ikke kan få øje på, skulle være begrundet i Islam er naturligvis den, som finder sted i fx ghettoerne i Danmark. Unge halv- eller helkriminelle palæstinensiske efterkommere bruger vel ikke islam som argument for deres vold? Eller det ikke sådan , at hvis de mere “inderlige” i deres tro, så afstod de – også efter imamens råd – fra brug af vold? Jeg kan selvfølgelig godt se at Osama Bin Laden har brugt kampen for Islam som argument for vold og terror.

 8. Stig Winther Petersen

  Det er ganske underholdende, at se hvordan KM, som vælger i eget blad at optræde fuldstændigt anonymt, finder det passende at udstyre et indlæg mod en af mine kommentarer med et ganske vist pænt portræt at mig. Må man ikke se et billede af KM, så vi andre i det mindste ved, hvordan han eller hun ser ud? SIAD har ofte brugt en meget truende form og valgt at inddrage mit arbejde i argumentationen imod mine synspunkter. Hvad er KMs eget arbejde?

 9. Michael Unna

  Nogen politikere begyndte Radikalt at lefle for islam, efter oliekrisen, og udlændingeloven af 1983 kender vi idag konsekvensen af……og man kunne blive ved og ved at forklare de blinde lyset, og døve musik, samt forlange svar af de stumme….mit gæt er at den fortidige prostituerede politiske moral for islam… skyldes olieprispresset, og det faktum at bekæmpelsen af Sovjet i afghanistan blev bifaldet af vesten, uden at man anede, eller ville vide, hvilken pandoras æske man havde åbnet. Nu ved jeg selvfølgelig ikke og SWP får en masse oliepenge, ligesom Bill Clinton og andre forhenværende Vestlige politikere, som lefler løs for Islam…..på en måde håber jeg det, for så er der dog et menneskeligt motiv, som er forståeligt. Jeg nægter at tro de er så afstumpede at de selv tror på det de kalder -integration- når man ser og kender hele muhammedanismens (islams) ofre både hvad kvinder og børn angår etc. Jeg er ikke længere overhovedet i tvivl om muslimernes motiver for at søge magten, og undre mig overhovedet heller ikke længere over den. Det nutidigt interessante er den vestlige arrogant dekadente inklusiv afstumpede virkelighedsfornægtende tingeltanel “soap” forsøg på at fortælle hvor dejligt let islam er, og så bruge en masse penge på gøgl på den konto….men hvem ved…måske er det også en eller anden oliesheik som for underholdningens skyld financiere dette -hjemlige-show. Når dette så er sagt, så er der jo heller ingen grund til at tærpe koran eller hadith for at få en forståelse-længere-det har tusind andre gjort før os, og konklusionen er jo nogenlunde den samme, For at sige det på nudansk også til den ældre generation, som kan huske elementerne af 2 verdenskrig. Ærede medborgere-Hvad islam angår.:vi har at gøre med en politisk usekulær diktatorreligion…af værste skuffe, fordi den berøver individet nogensomhelst kærlig værdighed ud over ære og skam i forhold til dens fordummende idiot doktriner, som nærmest perverst følger dens diktatorprofet. Derfor blev den af ældre generationer, som havde en større og bedre samvittighed overfor deres efterkommere, hvad frihed og menneskelig kærlighed angår, også kaldt muhammedanismen. Det giver en rammende forståelse for dens natur….og med alt fra Salman Rushdie til tegneseriekrise vi har oplevet, burde det også være let forståeligt. Nå men tilbage til det dekadente politiske overdrev, så kan man vel kun undre sig over naiviteten på store dele af venstrefløjen, som ellers burde kunne deres Karl Marx religiøse katekismus :-). Muligvis ved de ikke selv hvad de skal tro på da det går ud over Deres pavlovske højre-venstre indeling, som andre har forført dem til at mene, om bl.a islamkritikere, og da de ikke er gode til selvkritik og selvopfattelse i forhold til Deres overbevisning (hvilket Helle Thorning Schmidt jo har bedt dem om ikke at være), kan de være lette at forføre, hvis bare man blindt kalder noget højreorienteret. De Radikale er moralske virkelighedsfjerne i den konsekvens som en vilkårlig magt tillokker dem, så derfor kan en magtfuldt fordummende religion, som den muhammedanistiske, jo let få dem til at moralisere imod dens kritikere, så de også kan føle dem en lille smule mere dhimmi hallalrene i troen. Man må jo så håbe at der er nogle tilbage med en samvittighed på vores efterkommeres vegne, og som ikke lader sig købe af hverken det ene eller det andet i den forbindelse. Tilsidst et lille suk. I egypten har en kristen koptisk præst på tv bragt sindende i kog hos dem muslimske befolkning, fordi han fremviste hvilket tosset dilemma islam skaber (bl.a :kvinder skal give bryst til fremmede). Han sidder sammen med eksmuslimer, som har konverteret til kristendommen, og forklare hvad der går galt for muhammedanismen, imens han sætter sit liv på spil for sin tro, hvilket mange kristne i den del af verdenen gør.
  Hvad i alverden laver folkekirken (og den anglikanske, Katolske) herhjemme i den anledning…..(andet en forlorent gøgl…undskyld det gælder ikke alle……men mange… ufatteligt mange…enkelte som jeg heller ikke mener burde være i præsteembedet). Hvad laver folkekirkens præster i det hele taget???? i den anledning???

 10. Axel V. Duch

  Intet vil forandres foerend vi foretager os noget konkret. Ord, diskutioner,enighed og oensker er ikke nok, det vil intet forandre, kun en regulaer revolution imod islam vil bevare Danmark som danskernes land. Boerneklubben paa Christiansborg er ikke alene naiv, barnlig og utrolig dum, men ogsaa fuldstaendig uduelig.