Svar til SIADs grundlovstale

https://siaddk.wordpress.com/2013/06/05/grundlovstale-hvis-vesten-vil-overleve/

Ja, det er den eneste chance, vi har, at erklære islam krig! Indse det og husk det alle!

Havde nogen mon tænkt på, at den enorme olietilførsel fra de arabiske oliekilder, som den gryende europæiske velstand blev afhængig af også skulle vise sig at blive kimen til Vesteuropas og dermed også Danmarks undergang?

Med indledningen til Romtraktatens ord: DE SEKS ”- besluttede på at opbygge grundlaget for en sammenslutning mellem de europæiske folk, som uden ophør gøres stadig snævrede-” Romtraktaten trådte i kraft 1. januar 1958 og som udsagnet antydede forløberen for EU, Europaunionen!
EF, DE NI, deriblandt Danmark satte i 1972 i forbindelse med oliekrisen Europa til salg til araberne – til Muhammed for ”olie til rimelige priser”, begyndende med den muslimske maseindvandring til Europa.
Siden har den europæiske politiske mastodont, EU, politikerne i medlemslandene og det politisk korrekte slæng jublet over den muslimske masseindvandring og underlagt sig islamiseringen.
Hvorfor? Nogle, fordi de er uhjælpeligt naive, men især de beregnende politikere, fordi det har givet dem politisk magt og andre, fordi det har været og er vejen til betydningsfulde og givtige stillinger, ofte i forlængelse af venstreorienterede/politisk korrekte studier på vore universiteter og på journalisthøjskolen, hvilket Medierne er et altoverskyggende bevis på.

Over for ovennævnte står DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 5 JUNI 1953. der dog allerede ved den ændrede udgave, Tronfølgeloven blev forrådt med § 20, stk. 1 og 2 !!!

I 1999 da grundloven fyldte 150 år, udtalte daværende Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen i den udgave af Grundloven, som han lod udgive, og som kunne rekvireres blandt andet af skoler:
”Grundlovens vigtigste formål er at beskytte det enkelte menneskes frihedsrettigheder, at sikre retssikkerhed og sætte rammen om det danske folkestyre.” Ikke et ord om EU!
Det udsagn tilslutter vi os i SIAD! – Men var disse ord også tiltænkt muslimerne i Danmark? Det problem styrede A.F.R. i hvert fald også udenom, måske skjult i nogle uklare formuleringer om: ”Folkestyret er imidlertid ikke statisk. For et levende folkestyre er en stadig debat om borgernes frihedsrettigheder og det politiske system nødvendigt.” A.F.R. burde have skrevet, Grundloven gælder for alle, der bor og har bosat sig i Danmark. ”Lov følge eller land fly!”
Så havde det været klar tale! Men Fogh havde jo også andet at tænke på!!!!

DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 skal også nu og fremover være gældende lov for alle, der bor og har bosat sig i Danmark. Der skal overhovedet ikke tillades nogen islamisk lovgivning i Danmark, ej heller i ghettoerne. SIAD vil til enhver tid bekæmpe islamiseringen af Danmark og forsøg på at indføre islamiske love nogen steder i Danmark. Dansk Lov følge eller land fly, hvem det så end angår.

KM

One comment

  1. roerne skal op.

    Det ser ud til at det ikke kan svare sig at skrive her, da det jeg har skervet ikke bliver vist.
    Ren tidsspilde. 😦