Leder: Hvorfor denne vanvittige indvandringspolitik?

Man kan let udskille en række forskellige motiver til den vanvittige indvandringspolitik.

Socialisterne
1. Socialister ønsker at tiltrække nye vælgere, eftersom den oprindelige arbejderklasse ikke længere støtter dem ved valgene. Her er det engelske Labour Party et afskrækkende eksempel. Men de danske socialdemokrater er ikke spor bedre.

Godhedsindustrien
2. En stor klasse af “bleeding hearts” har etableret sig og lever godt af at formidle støtte til dem, det er synd for. (De kalder sig humanister og underforstår dermed at de, der er skeptiske overfor deres bestræbelser, er inhumane, hvis da ikke direkte onde). Reelt kaldes denne klasse for “godhedsindustrien”. De er gode mennesker – og omsorgsfulde. For andres penge.

(De, det er synd for, findes som bekendt i rigelige mængder i forfejlede stater rundt om på kloden. Denne klasse af bleeding hearts har en særlig appel til socialister. De lever af det. Leon Trotskij – måske i en lidt anden sammenhæng, men relevant også her – at “de, der forestår fordelingen, glemmer ikke sig selv.”)

Kulturradikale
3. En noget diffus gruppe, ofte kaldet kulturradikale, går varmt ind for en verdensregering som et middel til at opnå en evigtvarende freds- og lykketilstand. Denne stræben munder ud i at man bekæmper nationale regeringer og nationalfølelse (som man ulykkeligvis forvexler med chauvinisme) og forestiller sig én verden hvor alle folkeslag er kulturelt og etnisk rørt sammen i en blanding af brun og hvid sovs.

Mange enkeltpersoner blander naturligvis disse motiver sammen.
Ulykkeligvis har masseindvandrings-fortalerne med deres mange forskellige motiver nu haft den politiske magt i mere end 40 år. De har bundet alt for megen personlig prestige i deres pro-indvandrings-holdning til at de kan erkende at de har taget grusomt fejl og ført landet ind i en forfærdelig fremtid.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

HAN

5 comments

  1. Michael Unna

    I glemmer oliekrisen (Cirka-1972-73-74) og det samarbejde, som der skabtes imellem den arabiske verden og Vesten, efter den (bl.a. udlændingeloven af 1983). Jeg tror det har været en meget vigtig faktor for den prostituerede etik og moral, som Vesten har skabt i sit leflen for denne modbydelige diktatorreligion (Muhammedanismen). Derud over har Vesten (desværre) også benyttet sig af muhammedanernes Jihad i bekæmpelsen af Sovjetregimet i Afghanistan. Læg mærke til Marxes religionssyn, og hvordan muhammedanismen kan benyttes til at undergrave det, sammentidigt med at de sydlige Sovjetrepublikker var muhammedansk dommineret…..Hjertelig tak for jeres indsats.:-) God sommerferie.

    mvh Michael Unna

  2. Sofus

    Saa hvem mon det var der der gjorde Danmark, Europa og USA til verdens SKRALDESPAND. ???
    Det kan kun laves om ved stemmeurnen. Slut op om SIAD til naeste valg. Hvis i vil have en bedre verden.