Tørklæde og håndtryksafvisning – to sider af samme sag

Hold øje med “tørklædet”!
Det “religiøse” tørklæde er et klart og tydeligt politisk symbol på lovreligionen/ideologien “islam”.

Når islams sande ansigt åbenbares for den menige dansker, forfærdes han.- (Han = han/hun).
Han er igennem årene blevet forfærdet utallige gange.
Men hver gang han påtaler islams uhyrligheder, angribes han af  “Eliten”, dvs. de politisk korrekte, som tæller stort set alle mediefolk, politikere, forfattere og andre kunstnere m.m..
Han bliver kaldt “racist”, “stærkt højreorienteret”,” nationalist”, “ekstremist”, “landsskadelig”, “brun”, “ond”, ja skældsordene fra “Eliten” er mange.

Når en muslimsk censor ikke vil give hånd til kvinder, ser det imidlertid ud til at komme fuldstændigt bag på de politisk korrekte, på hele “Eliten”.
De forfærdes endog og overraskes.
De kalder det “islamisme”, og det er slemt og farligt. Og det er åbenbart noget helt andet end “islam”, som jo altså ikke kan være farlig?

Men kan nogen sige, hvori forskellen ligger?
Islamisme er vel blot at tage islam alvorligt? At tage Koranen alvorligt?
Hvis ikke “islam” med Koran og andre islamiske skrifter er farlig, ja dødbringende for alle vantro, ville “islamisme” vel heller ikke være farlig?

Islam kan ikke gradbøjes, jvnf. Ayaan Hirsi Ali:  “det er hele pakken – enten eller”. Og den håndtryksafvisende censor er muslim, gør sin pligt –  nemlig at følge sin Koran.

Når muslimske kvinder vil bære tørklæde, så viser de på samme håndgribelige måde, at de har “valgt” at følge Koranen.
Men det synes “Eliten” er helt i orden. De muslimske kvinder skal sandelig have lov til at følge deres Koran. Men: Dette tørklæde er netop et tydeligt politisk/religiøst symbol på islam og alle de med islam forbundne uhyrligheder.

Selv om muslimer i de sidste 40 år er strømmet til Danmark, så har “Eliten” ikke sat sig ind i den “religion”, islamtilhængerne kommer med. “Eliten” viser, at de intet kendskab har til indholdet i Koranen, som er den bog, en muslim skal følge og indrette sit liv efter, hvis han ellers har sit liv kært. Frafald fra islam kan nemlig straffes med indtil døden.

Og at sætte sig ind i, hvad islam står for, ja det var vel det mindste, man burde kunne forvente fra vore politikere, fra “Eliten”, som har tiljublet også den muslimske  indvandring, som nu er oppe på mere end 600.000 muslimer – altså mere end hver 10. indbygger i Danmark i dag-  og som koster os det hvide ud af øjnene, nemlig ca. 100 milliarder om året?

Denne “Elite” er tydeligvis ikke klar over (eller tør ikke indrømme det) selv de enkleste koranpåbud, som f.eks. blandt mange, mange:

Sura 4,90: “Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem”.
Sura 8,12 – 14: “Jeg vil indjage rædsel i dem, der er vantro – og I troende, skær deres (de vantros) halse over og hug på enden af deres fingre. Sådan skal det gå dem, der er i opposition til Allah og hans sendebud (Muhammed)”.
Sura 2,89 m.fl.: “Lad os sende en forbandelse over de vantro”.
Sura 25.52: “Adlyd ikke de vantro, men før ved hjælp af denne (Koran) en stor jihad mod dem”.
Eller sura 8.55-56: “De værste skabninger for Allah er dem, der afviser Ham (kufr) og ikke vil tro”.
Eller sura 47,36: “Vær ikke svage overfor jeres fjender og inviter dem ikke til fred: I skal være de mægtige, for Allah er med jer og undlader ikke at give jer løn for jeres gerninger i krig”.
Eller sura 2,192 (i uddrag): “Dræb og slagt (de vantro) hvor I end finder dem. Og dræb dem, hvor I end støder på dem, og fordriv dem”.

Jo mere man sætter sig ind i islam, des mere må man tage afstand fra islam, – jo mere forfærdes man!

Hvis ikke “Eliten”  slår øjnene op nu og læser og forstår, hvad islam er, så ender det med, at islamisk vold og terror får så stor magt, at den helt åbne borgerkrig bliver en realitet.

“Eliten” med politikere, forfattere og hele gøjemøjet praler ellers konstant med, hvor dygtige og gode de er til at læse!
En gammel hat , er de!

Lars Østergaard