Køreplan for aktioner mod halal i Danmark

Halal-maerkeSIAD indleder nu en kamp mod det islamiske halal. Halal betyder rent – i betydningen både ren og tilladt.

Begrebet halal og haram, rent og urent, bruges af islam til ikke kun at dele fødevarer men alt muligt op i rent og urent – i sidste ende også mennesker. Alle ikke-troende som ikke tror på Allah er urene og bør derfor ikke røres af rene muslimer.

eid-halal-slaughterHalalbegrebet bliver brugt som et middel til at islamisere lande der ikke er islamiske, da det er en snigende islamisering, som man har set i Danmark. Der kommer få krav i begyndelsen såsom at undgå svinekød i den mad får serveret på institutioner. Senere bliver kravet, at man får ren halalkød i institutionerne – ikke bare at undgå svinekød – men at man nu også kræver at dyrene er slagtet på den barbariske halalmetode, hvor man overskærer halspulsårerne mens dyret er ved fuld bevidsthed. I Danmark skal halalslagtning af okser foregå ved at dyrene er bedøvet med en ikke-penetrerende boltpistol som slår dyret bevidstløs. Det er bare ikke altid at det sker og dyret dør da under store smerter. I andre EU-lande og i den arabiske verden bliver dyrene slagtet uden bedøvelse og en stor del af dette kød ender i forretninger i Danmark der sælger halalkød.

SIAD kræver nu at alle supermarkedskæder begynder at mærke deres halalkød med halalmærker, så forbrugerne har en mulighed for at vælge det fra. Man skal vælge det fra ikke kun fordi at en ondskabsfuld gud er messet henover kødet, men fordi at aflivningsmetoden ikke er human og at der bliver betalt en muslimsk afgift af slagterhusene – det være sig fjerkræ eller okser – til det islamiske kulturcenter i Brønshøj og dermed betaler forbrugeren for sin egen islamisering.
Køreplan for aktioner mod halal:

*Mail og opringningskampagne til hospitalet i Hvidovre ang. deres nye status som halal:
Direktionen.hvidovrehospital@regionh.dk
Telefon: 38 62 38 62

Vicedirektør, dr. med. Torben Mogensen som til medierne har udtalt at han ikke ser noget problem i Hvidovre hospitals halalpolitik:
Torben.Steen.Mogensen@regionh.dk
Telefon: 38 62 25 26

*Uddeling af foldere om halal til supermarkedskunder

*Opsætning af skilte på supermarkeder eller foran supermarkederne

*Demonstrationer mod udvalgte supermarkeder – først og fremmest Dansk Supermarked da de bøjede sig for muslimsk krav om at tillade tørklæder i Dansk Supermarked trods at Dansk Supermarked havde en dom for at man måtte sige nej til tørklæder. Vi kræver en tydelig afmærkning af at kødet er halalslagtet hvilket hovedparten er fra de to store okseslagtehuse. På Århus slagtehus er 50-80% af dyrene halalslagtet og hos Mogens Nielsen Kreaturslagteri i Herlufmagle er næsten 100% halalslagtet.

*SIAD er blevet kontaktet af Holger D. gruppen, som vil mærke kødet inde i supermarkederne med mærker hvor der står “halalmishandlet kød”. Dette er en operation SIAD ikke har noget med at gøre da vi overholder loven 100% som et politisk parti bør og skal gøre.

*SIAD arrangerer i første omgang en demonstration mod Hvidovre hospital som erklærer sig selv halalhospital hvor ledelsen ikke mener at der er noget galt i det. Det ønsker vi at gøre dem opmærksom på at det er ved en demonstration med navnet Stop islamiseringen af vore sygehuse fredag d. 2. august kl. 16.00.

*Efterfølgende kommer der flere datoer på demonstrationer mod halal i supermarkederne. De første demonstrationer ude foran butikkerne som tilhører Dansk Supermarked vil blive offentliggjort efter Hvidovre demonstrationen.

*Hvis dette ikke virker, kan blokader af slagtehuse og grossister komme på tale.

Her kan man melde sig til vores demonstration mod Hvidovre hospital:
https://www.facebook.com/events/1392980760923519/
eller ring til 96771784 for nærmere info.

One comment

  1. Michael Unna

    Det som skræmmer mig mest ved Hallalslagtningen er at man på den måde indirekte støtter (og såmænd også direkte) islamisk religion via tilskud til Imam og afgift. Men detudover er det allerværste vores olieafghængighed fra den muhammedanske verden. Så kommer slagtemetoden i anden række….for mit vedkomne (vi har jo trods alt også burhøns og tremmegrise).