Hvem har bestukket Dyrenes Beskyttelse?

jenssvennigsen_halalslagtning

Jens Svenningsen. Hvem har givet denne mand ordre på at skifte mening?

Det er et spørgsmål man må stille sig selv med den kovending Dyrenes Beskyttelse har foretaget.

Indtil for få dage siden kunne man på Dyrenes beskyttelses hjemmeside læse at:

“Dyrenes Beskyttelse mener, at der bør indføres forbud mod brug af ikke-penetrerende boltpistol til bedøvelse af dyr.

Et af problemerne med brug af ikke-penetrerende boltpistol er, såfremt der opstår ”kraniebrud”, eftersom dette er en hindring for metodens effektivitet (i.e. såfremt energien overføres til knoglebrud, vil den ønskede bedøvende effekt blive markant svækket).
Dyrenes Beskyttelse finder det meget beklageligt, at man på den ene side anser det for betryggende at anvende ikke-penetrerende boltpistol som bedøvelsesmetode, blot fordi det finder sted i relation til ”religiøse ritualer”, mens selv samme metode ikke tillades til drøvtyggere på > 10 kg under ”normale omstændigheder”.

Man kan endvidere i deres høringssvar fra 31 oktober 2008 læse, at de ønsker et forbud mod den ikke-penetrerende boltpistol.
(Nederst side 5)
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/sites/default/files/
landbrugsdyr/h%C3%B8ringssvar%20vedr.%20EU’s%
20aflivningsforordning%2031-10-08.pdf

og igen i deres høringssvar fra 10. dec. 2012 (Nederst side 2 og øverst side 3)
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/sites/default/files/
rapporter%20o.lign./hoering-bekendtgoerelse-om-slagtning-og-aflivning-af-dyr-dec-2012.pdf

Dette begrundede DB med EFSA rapporterne og senest Dialrel rapporten – veterinære rapporter som viser at denne måde for bedøvelse er højest kritisabel.

Nu sidder en dyrlæge og dyreværnschef Jens Svenningsen fra DB pludselig på aftenshowet og fortæller at denne bedøvelsesmetode er helt ok, og at de bakker op om den???? http://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet/aftenshowet-291#!/01:46
Jens Svenningsens mission i dette program er altså at blåstemple halalslagtet kød. Hvorfor denne kovending?

Birthe Broberg Veterinærinspektør ved fødevarestyrelsen modsiger i programmet den nyeste rapport dra EU (Dialrel) som kritiserer netop hammerboltpistolen.

Desuden afgør Aftenshowet på 1 minut at Kristendommen synes at halal er helt ok! Det gør de ved at interviewe en eller anden domprovst, Anders Gadegård (som selvfølgelig har de helt rigtige meninger ifølge DR) og som med entusiasme beretter om hvordan han med fryd handler hos sin lokale halalslagter! Èn domprovst – og så er hele kristendommen pot og pande med halal. Man græmmes.
Hvordan kan domprovsten iøvrigt vide at det halalkød han køber ikke er importeret ægte halal? Altså slagtet på den “ægte” barbariske måde?

Hvorfor er det så vigtigt, med alle midler at sløre de fakta der er om halalslagtning?
Kontakt gerne Dyrenes Beskyttelse og kræv et svar.

Sakset fra facebookgruppen: Nej tak til halalkød

2 comments

 1. Nielsen

  Er Human Rights Watch garanter for menneskerettighedernes overholdelse? Hvorfor skulle Dyrenes Beskyttelse være dyrenes beskyttere?

 2. Anonym

  Dansk ære til salg!
  Føj !!!
  Ja, hvem har bestukket Jens Svenningsen?
  Er han i Allahs navn blevet omvendt til troende muslim?
  Eller er der tale om en sølle leflen for islam fra profittens bagmænd, som desværre ikke er et ukendt fænomen?
  Et er sikkert, med Jens Svenningsens udmelding bevæger Danmark sig yderligere mod islamisering!

  KM