Den forkerte vej

ICC_halallogoFolk der er imod halalkød i Danmark kan næsten ikke få hænderne ned p.gr.a at Gråsten fjerkræ nu allernådigst af fødevareministeriet har fået lov til at mærke deres fjerkræ som ikke-halal slagtet.

Vi kan ikke forstå, at folk kan se det som en sejr, da det er det modsatte. Det er det halalslagtede kød der skal mærkes. Det er det der er fremmed og et specialprodukt i dette land. Og så er praksissen ovenikøbet ulovlig, fordi der i bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr står, at betingelsen for at slagte rituelt er, at dyrene forventes afsat til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.

Når man begynder at mærke det ikke-halal slagtede som ikke-halal, så lever man i et muslimsk land. 98% af fjerkræet er halalslagtet i Danmark. 70-100% af oksekødet er halalslagtet på de to store kreaturslagterier i Danmark.

Grunden til at fødevarministeriet har givet lov til at mærke det ikke-halalslagtede er, at der findes EU forordninger om at slagterierne ikke behøver at mærke det halalslagtede kød, så den danske regering vil ikke uden EUs accept kunne påbyde halalmærkning, efter ministerens eget udsagn.

Man må jo undre sig over, at muslimerne ikke selv kræver at halalkødet i forretningerne er mærket, når det er så vigtigt for dem, at der bliver slagtet halal på vores slagterier. Det er meget nærliggende at formode, at det er fordi langt størstedelen af al kød allerede er halalslagtet, og dette faktum er temmelig sikkert ikke noget fødevareministeriet ønsker skal komme til forbrugernes kendskab.

3 comments

  1. Michael Unna

    Det værste, ud over dyrplageriet, er sådan set, at man med køb af hallalkød er med til at financiere den islamiske religion, idet den vist får nogle procenter, eller promiller pr solgt slagtet enhed. Det er galt nok vi støtter den islamiske verden med oliekøb, men at religionen støttes med solgt hallalkød, vil jeg frygtelig meget gerne have bliver undgået.

  2. Michael Unna

    Forhåbentlig kan man undgå hallalslagtet flæskesteg 🙂 Hallalbrygget øl kan vel også undgåes 🙂

  3. Sofus

    Er der maerker paa Halalslagtet SVINEKOED ??? Eller er det bare nogle svin der slagter Hallal. ??