Stop Islamiseringen af Danmarks mærkesager i Jammerbugt Kommune

anders_g

Anders Gravers stiller op i Jammerbugt Kommune for Stop Islamiseringen af Danmark under liste G.
Valgkampen er godt igang og her følger Anders Gravers’ 3 mærkesager, som også kan læses på KV-profilen på DR’s side:

1) Ingen forskelsbehandling
Ingen særregler og særtiltag for udefrakommende der kommer for at bosætte sig i Danmark. Der er kun én kasse til at betale og det er danskernes. Det vil bla. betyde: Ingen tolkebistand. Ingen specialtider for muslimer i offentligt betalte svømmehaller. Ingen ekstra tilbud med religiøstbetinget mad i institutioner. Ingen særpriser for børn/voksne af anden etnisk herkomst til div. aktiviteter.

2) Stop for integrationstiltag
Alle kommunale integrationstiltag stoppes. Pengene skal bruges på danskerne. Som udgangspunkt skal folk der vælger at bosætte sig i Danmark selv tage ansvaret for egen integration. Det er ikke samfundets ansvar. Man må selv vise vilje til at integrere sig i landet.

3) Stop for flere flygtninge til kommunen
Ifølge ny undersøgelse er hver 3. asylansøger kriminel. SIAD ønsker konsekvens overfor disse, da de belaster et lokalsamfund som f.eks. Brovst helt urimeligt. Kriminelle asylansøgere skal sendes tilbage til Sandholmlejren og efter SIADs mening helt ud af landet med det samme, da de med deres kriminalitet har vist, at de ikke ønsker at være danske statsborgere.