Styrer frygt vores retssystem?

voldspsykopater

Er dommerne bange for disse afstumpede mennesker og deres familie?

Man tager sig til hovedet i afmagt over vores retssystem som (igen) lader voldspsykopater blive i Danmark. Endelig var der en chance for at slippe af med nogle dybt afstumpede individer – og så giver man dem blot en latterlig lille fængselsstraf samt en betinget udvisning. Læs her

Begrundelsen lyder at det vurderes, at det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise dem til Libanon, da de har større tilknytning til Danmark.

Hvad med de nationale forpligtelser? Har man ikke pligt til at beskytte sine EGNE borgere mod fuldstændig utilregnelige voldspsykopater?

To af dem har ikke engang danske statsborgerskab. Vægter hensynet til disse individers tilknytning højere end borgernes sikkerhed?

Det er ubegribeligt, at retten har afsagt denne latterlige og for Danmark fuldstændig uansvarlige dom. Det eneste der efterhånden springer i øjnene, er at vores retssystem simpelthen er hunderæd for disse voldelige elementer, som der efterhånden findes ikke så få af i Danmark. Ræd for selv at blive forfulgt og afstraffet, for at have afsagt domme som ikke passer ind i voldpsykopaternes kram. En frygt der er velbegrundet, idet der er talrige eksempler på trusler mod forskellige embedsmænd, fængselsbetjente, dommere, anklagere osv.

Der er noget skingrende galt og vi trænger til at få kortene på bordet og få ryddet op i vores retssystem. Hvilket land kan være bekendt overfor egne borgere at huse sådanne umennesker??

5 comments

  1. Michael Unna

    Ja når politikerne ikke vil røre ved roden til problemet, og PET og politiet bliver overbebyrdet, vil dommerstanden nok også falde fra. Retten /retsvæsenet er ikke noget værd, hvis der ikke er magt til at opretholde det. Mærkelig og trist dom.

  2. Sofus

    De ser ellers saa fredelige u’.
    Man kunne nu ogsaa sige ” at danskerne skal vokse op”, hvis det ellers ka’ la’ sig ske.