SIAD er et grundlovsparti

Bragt i SIADs netavis i 2009 og tåler i dén grad genoptryk.

Hvis man er udstyret med en smule hukommelse er Danmarks Riges Grundlov deprimerende læsning. Der er så sandelig plads til forbedringer. Ikke så meget forbedringer i selve Grundloven, men forbedringer for så vidt angår dens overholdelse.
En lang række paragraffer overtrædes rutinemæssigt:

– Selve forfatningens og styreformens ide og struktur respekteres ikke.
Højforræderi er observeret. (§§ 3, 13, 34 og 56).
– Indfødsretten kastes i grams (§44).
– Domstolenes adskillelse fra forvaltningen er tvivlsom. (§62).
– Trosfriheden respekteres ikke (§§68, 70).
– Boligens ukrænkelighed er en vittighed (§72).
– Ejendomsretten ligeledes (§73,1).
– Forbudet mod censur er kun en drøm, omend det er værre andre steder i
verden (§78).
– Påbudet om opløsning af foretagender med forbryderiske formål overholdes
ikke. (§78).
– Mødefriheden krænkes (§79).

Vi kan såmænd godt sætte navne på. Her er et par eksempler:
* Den 28. marts 1885 deltog SF-folketingsmedlemmet Ole Henriksen i en blokade af Folketinget, hvilket iflg. Grndlovens §34 er højforræderi. Flere mf’er, bl.a. statsministeren, Pia Kjærsgaard og Jesper Langballe, er senere blevet korporligt overfaldet.
* Det har aldrig været grundovsfædrenes mening at indfødsretten skulle uddeles gennem “bunkebryllyps-love”, som det nu sker.
* Statsminister Poul Nyrup Rasmussen overtrådte Grl. §19, da han undlod at rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn forud for sin tilslutning til den skandaløse EU-sammenrotning mod Østrigs lovlige regering (02 FEB 2000)
* Grundloven misbruges til at legitimere offentlig hjælp til ikke-statsborgere. Grl. § 75,2 lyder: Den, der ikke selv kan ernære sig og sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige…. Men det overses at ordet “den” i denne sammenhæng betyder “den statsborger”, fordi der i samme §, første afsnit, står “borger”, hvilket peger hen på §71, hvor der står “dansk borger”.
* Ifølge Folketingets hjemmeside (jfr. Brl.T. 11 JUL 2004) tilsidesætter Folketinget nu helt åbenlyst Grundloven:
“Den europæiske menneskerettighedskonvention er fastslået som gældende lov af 28. april 1992 i stedet for Grundlovens paragraffer herom.”
* Vi kunne blive ved et stykke tid endnu, men hovedsagen for SIAD er dog den eklatante foragt som skiftende justitsministre udviser overfor Grundlovens § 67, hvori det hedder:

“§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Enhver, der har gjort sig den ulejllighed at gennemlæse koranen kan overbevise sig om at der i denne såkaldt hellige skrift indgår mangt og meget som strider mod “sædeligheden”. Og hvis justitsministeren skulle have glemt det, kan vi oplyse ham/hende om at der ved “sædeligheden” forstås ganske almindelig anstændighed.

Opfordringer til mord på jøder og vantro strider i allerhøjeste grad mod sædeligheden, sådan som dette ord forstås i dette land.
FØLGELIG MÅ DET VÆRE ET UOMGÆNGELIGT KRAV TIL ENHVER IMAM, DER VIL HOLDE MOSKE AT HAN UDTRYKKELIG OG OFFENTLIGT TAGER AFSTAND FRA SÅDANNE LÆRESÆTNINGER I KORANEN.

Af Grundlovens §69 fremgår at de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ord­nes nærmere ved lov”. Det er ikke sket.
For at overholde den grundlov, som han har påtaget sig at forvalte, SKAL justitsministeren fremlægge lovforslag om ordning af muslimske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden, læres i moskeer i Danmark.
Der er ingen vej udenom – hvis Grundloven skal være det papir værd, den er skrevet på.

Det ses således klart at Grundlovens §32, stk.7, hvori det hedder: Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven, nok skal tages bogstaveligt for så vidt som nyvalgte folketingsmedlemmer utvivlsomt afgiver en sådan forsikring. Men det er tydeligvis en ren formssag.

(Hvis en eller anden dansker vil protestere mod mf’ernes åbenlyse foragt for Grundloven og deres egne højtidelige erklæringer ved fx. at forsyne Christiansborgs toiletter med papir, hvor Grundloven er påtrykt, skal vi ikke tage afstand).

Vi kan begræde denne ynkelige – ja skandaløse – tilstand. Og SIAD vil så sandelig gøre hvad der er os muligt for at ændre den. Men vi må nok erkende at den nuværende grundlov tillægger folketingets medlemmer en katastrofalt stor magt via ètkammersystemet. Den blev vedtaget i 1953 med et knebent flertal, fordi den blev kædet sammen med en ændring af tronfølgerloven til fordel for kong Frederiks ældste datter, vor nuværende dronning Margrethe.
Politikerne forsøger iøvrigt et tilsvarende trick, idet valget til EU-parlamentet kædes sammen med en ny ændring af tronfølgerloven…

3 comments

 1. Michael Unna

  Europarådet har vist været i Danmark igår….hm hm hm.. en kioskbakser på JP. De ville vist takke alle de muslimer som højlydt havde protesteret over alt den vold og undertrykkelse der foregår i Islams navn…..og så ville de bede det danske retsvæsen om at tage mere fat om kristenfobi og Jødefobi……tror jeg nok. De skulle have talt med to NGO- noget med “for integralregning imod rasmus og rasmine” og et andet med lignende navn,som for støtte fra -Govermentstate of denmark-. De skulle vel aldrig have talt med SIAD eller Den Danske Forening? Nåh nej. I får jo ikke støtte fra -Danish Goverment-, så i er ikke rigtige NGO er. Men der skulle vist have været nogle fejl i rapporten, som JP berettiger om. Nå det var jo igår på denne højtidelige dato 🙂

 2. Anonym

  Ja, der er i den grad foregået højforræderi og overtrædelser af Danmarks Riges Grundlov – ved helt åbenlys politisk luskeri, (og det gør det fortsat) – ikke mindst i 1953- afgivelse af suverænitet og 1972, hvor Danmarks selvstændighed er blevet nedlagt til fordel for EF (EU), Der dritte Reich, og i 1983 blev der yderligere givet grønt lys for den islamiske besættelse af Danmark, hvor Gammeltoft Hansen optrådte som storforræder.

  KM

 3. Axel V. Duch

  Alt for mange etniske danskere siger,’Aah hva’ saa?” Intet vil ske, der kan forandre noget som helst. Ord, ord, ord….og snak. Hvornaar vaagner vi op og goer noget ved sagen for der er ikke lang vej til Danmarks endeligt. Kaere lille Danmark hoerer nu til et af de dummeste, ligegyldige lande i verden der manipuleres af et dukketeater regering.