Hvis Winston havde levet idag havde han fået menneskerettigheds-kommissionen på halsen…

churchillWinston Churchill kæmpede meget direkte og personligt mod rasende og fanatiske muslimer i slaget ved Omdurman. Det beskriver han meget levende i “The River War: An Account of the Reconquest of the Soudan”.

Som tjenstgørende officer i kolonierne havde Churchill haft rig lejlighed til at lære islam at kende. Hans bedømmelse ville nok bringe ham en straf på halsen, hvis han var i live i dag, og hvis FN’s islamisk dominerede menneskerettigheds-kommission ellers får sin vilje med at få gjort islam-kritik strafbar. Her er den i oversættelse. I respekt for Churchill’s elegante prosa har vi også medtaget hans egen version.

“Hvor forfærdelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine fromme tilhængere. Ved siden af det fanatiske raseri, som er lige så farligt i en mand som hundegalskab er i en hund, findes en frygtelig fatalistisk apati. Virkningerne er tydelige i mange lande. Sløv mangel på interesse for fremtiden, sløsede landbrugs-metoder, langsommelige handelsskikke og usikkerhed for ejendom(-sret) eksisterer hvor som helst profetens følgesvende hersker eller bor. En nedværdiget sensualisme berøver dette liv dets ynde og forfinelse og det næste (liv) dets værdighed og hellighed.
Den kendsgerning at under muhamedansk lov skal enhver kvinde tilhøre en mand som hans absolutte ejendom, enten som barn, hustru eller koncubine, må nødvendigvis forsinke den endelige afskaffelse af slaveriet indtil den islamiske tro er ophørt med at være en betydende magtfaktor blandt mennesker.
De enkelte muslimer kan måske udvise fremragende egenskaber, men religionens indflydelse lammer den sociale udvikling for dem, der følger den. Der findes ingen stærkere bagudstræbende kraft i verden. Den er alt andet end hensygnende. Muhamedanismen er en militant og missionerende tro. Den har allerede spredt sig overalt i Centralafrika, hvor den mobiliserer frygtløse krigere for hvert skridt, den tager. Og hvis det ikke var fordi kristendommen er skærmet af naturvidenskabens stærke arm, den naturvidenskab som den forgæves har kæmpet imod, kunne det moderne Europas civilisation meget vel gå til grunde, som det skete med civilisationen i det gamle Rom.”

NB: Det Churchill kalder “naturvidenskabens stærke arm” hentyder næppe alene til Newtons fysik og Darwins udviklingslære. I slaget ved Omdurman i 1898 var det ikke vestlig videnskab, men vestlig teknik, der gjorde udslaget. Modstanderen, de fanatiske muslimske Mahdi-tilhængere, var tapre, veltrænede og velorganiserede. Men deres taktik var totalt forældet. De kunne intet stille op med englændernes artilleri og effektive, tunge maxim-maskingeværer. Cirka 10.000 muslimer blev dræbt, 13.000 såret, 5.000 taget til fange. Englænderne havde 48 dræbte og 382 sårede. Det var vestens teknik, der gjorde udslaget.
Trist nok tog englænderne ikke ved lære af Mahdiens fejltagelse. I 1914 var det deres tur til at blive mejet ned af de tyske maskingeværer.

Her er Churchill’s originaltekst:

“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man ashydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.”

PHB

6 comments

 1. Michael Unna

  Islam? -En usekulær Diktatorreligion- (Muhammedanisme). Hjertelig tak til SIAD for Deres indsats. God påske.:-)

 2. Feralchild

  Kan man ikke på en eller anden måde komme til at dele jeres fremragende artikler på Facebook, Twitter og andre lignende sociale medier?

 3. Michael Unna

  åh ja. Den nye Hollywoodfilm om -Noa- er blevet forbudt i den islamiske verden, da den ikke følger koranen. Må det være en anbefaling over at gå ind og se den. God weekend.

 4. Michael Unna

  Hurra. Må denne tekst af sir Winston Churchill ligge længe på jeres hjemmeside. Den er guld værd. kan kun være enig med ham. Ufatteligt at der ikke er flere der kan se den sociopsykologiske mekanisme der er i -den usekulære diktatorreligionen-muhammedanismen. Den største menneskeskabte katastrofe historisk og samtidsmæssigt.

 5. Anonym

  Slaveri under islam
  Før islams komme var slaveri almindeligt over hele verden. For datidens rige og magtfulde mænd syntes det ganske normalt at holde slaver, som de havde taget som krigsfanger eller købt på slavemarkedet. Grækerne var de førende tænkere i Den gamle Verden; men ingen græsk tænker har nogensinde talt imod slaveri. Koranen kundgjorde alle menneskers ligeværd for Gud. Den ramte ondet i dets rod ved at anerkende menneskets værd som menneske. Ved islam’s komme var der imidlertid mange slaver og slavinder i Arabien såvel som andre steder i verden. Den arabiske økonomi var baseret på slaveri, og det var umuligt at afskaffe slaveriet med et enkelt pennestrøg uden at styrte hele samfundet i kaos. Alligevel arbejdede Koranen hen imod afskaffelse af slaveriet og forbedring af slavernes situation på alle tænkelige måder. Muslimerne blev påbudt at behandle deres slaver venligt og hensynsfuldt. De fik penge for deres arbejdskraft, At frigive en slave blev gjort til en fortjenstfuld handling, og man kunne bøde for nogle af sine synder ved at give en slave fri. Således mindskedes slavernes antal, og samfundet blev mindre afhængigt af deres arbejdskraft. Vendingen ‘som din højre hånd ejede’, der forekommer i Koranen, står i datid og hentyder til dem, der allerede på profitens tid var trælbundet. Da de lidt efter lidt blev frigivet, led slaveriet en naturlig død. Oprindeligt var det i første række krigsfanger (så de ikke angriber igen) – mænd og kvinder – der blev gjort til slaver; men Koranen påbyder, at krigsfanger skal sættes på fri fod enten kvit og frit eller imod løsepenge (47:4). men der var også mange slaver som frivilligt kom fra Afrika til Arabien og var villige til at få mad for deres arbejdskraft fordi de var fattige. Desuden hvis man giftede sig med en slave så bliver hun frigivet samtidig med en nyfødt barn af en slave skal være fri og ikke være en slave mere. Dermed var døren for altid lukket for fremtidigt slaveri. Hvad der derefter hændte, er ikke Koranens ansvar, men muslimernes. (omvendt den slaveri der fandtes i vesten, de fik først deres frihed i USA i 1960’erne).

 6. Anonym

  Det ser “lovende” ud………….nu kommer Russerne snart til DK, saa tager de sig af dem.