Paul Weston som talte til SIOEs demonstration i Stockholm arresteret for at citere Churchill

paul_weston_arrested

Paul Weston, engelsk politiker og en af England Defence Leagues støtter blev arresteret for at citere Winston Churchill. Politiet vidste ikke at det var et Winston Churchill citat og Paul Weston fortalte det dem heller ikke. Var han ikke blevet arresteret havde han selvfølgelig lytterne at det var et Churchill citat.

Han blev bragt til politistationen og smidt i en celle i 5 timer indtil han blev hentet op og forklaret at man vil sigte ham for at opildne til vold imellem racer. Kort tid efter blev Paul Weston løsladt men skal møde i retten i maj. Det kan give op til 2 års fængsel.
Englands retsvæsen er nu på linie med de værste diktaturstater. Først giver man Pamela Geller og Robert Spencer indrejseforbud da de vil nedlægge en krans til ære for den myrdede soldat Lee Rigby – og nu dette. Siden hvornår er islam blevet en race?
Læs her Winston Churchill’s citat fra bogen The River war og se videoen af Paul Westons arrestation.

Hvor grusomme er ikke de forbandelser, som muhamedanismen påtvinger sine tilhængere. Dels er dette fanatiske vanvid lige så farligt for et menneske som rabies er for en hund, dels er der denne rædselsslagne, skæbnebestemte dorskhed. Resultatet skinner tydeligt igennem i mange lande. Mangel på forudseenhed, sjuskede landbrugssystemer, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret – dét er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever.

En nedværdigende sensualitet berøver livet dets ynde og finhed – og det kommende liv dets værdighed og hellighed. Det faktum, at i muhammedansk lov må enhver kvinde tilhøre en eller anden mand som hans absolutte ejendom – enten som datter, hustru eller elskerinde må jo nødvendigvis forhindre ophævelsen af slaveriet, indtil det øjeblik, hvor den islamiske tro ikke længere har magt mellem mennesker.

Den enkelte muslim kan sagtens udvise glimrende egenskaber, men islams religiøse indflydelse lammer den sociale udvikling i forhold til de mennesker, som bekender sig til troen. Der findes i det hele taget ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden, men det er en bevægelse, som er langt fra at være hendøende, tværtimod er muhammedanismen en aggressiv og militant tro, som stadig hverver nye tilhængere.

Den har allerede spredt sig ud over det centrale Afrika, og er, for hvert skridt den tager, i stand til at hverve nye, frygtløse krigere. Og var det ikke fordi den kristne verden er godt beskyttet af videnskabens stærke arme – dén videnskab, som den selv engang forgæves kæmpede imod -, så ville Europas moderne civilisation falde som det gamle Roms civilisation faldt.

(Citat: Sir Winston Churchill, The River War, 1899)

 

One comment

  1. Michael Unna

    Ja hvad kan man sige? England er ikke hvad det har været-trist. Forhåbentlig vil han fortælle retten, om hvor citatet er hentet fra. Tak til EDF. Støt dem.