Som ventet: Politiet er lunkne m.h.t. afholdelse af demonstration foran moske

GrimhøjmoskeenIgår aftes modtog SIAD en mail, hvori Østjyllands Politi skriver, at det agter at påbyde at demonstrationen “Vi kræver Grimhøjmoskeen lukket” bliver afholdt et andet sted end foran moskeen på Grimhøjvej, eks. Rådhuspladsen i Århus. Politiet befrygter fare for den offentlige fred og henviser til Grundlovens § 79.
SIAD har sendt et svar til politiet og der bliver derefter taget stilling til sagen i løbet af idag.
Svaret som er sendt til politiet lyder:

Svar til Østjyllands Politi

Idet demonstrationen “Vi kræver Grimhøjmoskeen lukket” påbydes at holdes et andet sted end den ønskede lokalitet med henvisning til Grundlovens §79 er følgende svar påkrævet:

Grundlovens § 79 siger klart og tydeligt:
“Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.”

Den sidste sætning bliver brugt i flæng af politet til at flytte fredelige demonstrationer til andre lokaliteter p.gr.a fare for den offentlige fred – hvilket kun kan tolkes som et direkte lovbrud. Læses sætningen som den er tiltænkt, står der tydeligt, at det er forsamlinger, hvoraf der kan befrygtes fare for den offentlige fred, der kan forbydes. Ordet “dem” i sætningen er et påpegende stedord og peger på ordet “forsamlinger” i begyndelsen af sætningen. Dvs. sætningen kunne altså også stå således:
“Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af forsamlingerne kan befrygtes fare for den offentlige fred.”

Dvs. at politiet kun kan forbyde forsamlinger, hvis det befrygter fare fra dem og i dette tilfælde med SIADs demonstration er det ikke SIAD poltiet befrygter fare fra, idet vi er en fredelig demonstration, men derimod moddemonstranter eller måske moskeens brugere?

Politiet har altså ingen ret til med hjemmel i Grundloven hverken at forbyde eller påbyde en fredelig demonstration at blive afholdt et ønsket og lovligt sted, idet faren ikke udgår fra demonstrationen men fra evt. moddemonstranter. Derfor er det politiets pligt at opretholde ro og orden, ved at bruge dets tildelte voldsmonopol og holde evt. voldelige og aggressive moddemonstranter i skak.

Det fordrer ikke politets sag, at SIAD adskillige gang tidl. er blevet påbudt at afholde demonstrationer andre steder, idet loven blot er blevet brudt flere gange, hvilket vi også skriftligt har gjort opmærksom på til Københavns politi.

Som politiet indtil videre har fejlfortolket grundlovens §79, betyder det reelt, at politiet har beskyttet og fredet vilde og voldelige moddemonstranter – istedet for at styre dem -, og forvist (styret) fredelige demonstranter (istedet for at beskytte dem). Disse voldelige elementer vil uværgeligt føle sig mere og mere sikre og i deres gode ret til at agere voldsomt, fordi de reelt set beskyttes af politiet. Ved at politiet fortsat bryder grundloven, kan Danmark reelt set stille og roligt blive overtaget af disse kræfter, idet de i fred kan få lov til at brede sig og derved bliver der efterhånden færre og færre steder at være for de demonstranter, som burde have forret til at demonstrere, som det er tiltænkt i Grundloven.

Konklusionen er dermed, at SIAD agter at gennemføre demonstrationen det bemeldte sted, idet politiet hverken kan påbyde os at afholde demonstrationen et andet sted eller forbyde den, idet SIADs demonstration er fredelig.

3 comments

 1. Stefan Garvig

  Politiet fejllæser Grundlovens tekst – helt korrekt set, Anders!

 2. roerne skal op

  Fint skrevet.
  Jeg vidste det, Lorte politi.

  Og ud fra dette,kan jeg se at hadet til både politi og Islam er kraftig stigende, fordi politiet favoritiserer voldsaberne i stedet for en fredelig demo.
  Det kommer der ud af, at politiet misfortolker grundloven’s §79. og desuden Accepterer Islam som er uforenelig med grundloven’s § 67.

  Regering og folketing sidder bare og griner, meler deres egen og EU’s kage.

  Acceptere sådan et politi som bryder loven, fordi de er rædde for den voldelige moddemonstration, sammen med moskeens voldsaber, kan slet slet ikke. Det er KUN halvhjerne der kan dette.

  Demoen skal holdes hvor det batter, ellers er den total nyttesløs. den skal holdes foran denne lortemoské. (Det forbryderiske arnested).