Stop islamiseringen af Danmark anmelder imam Abu Bilal Ismail for opfordring til drab på jøder

ABU BILAL ISMAIL
Afsendt d. 24. juli 2014 til Østjyllands Politi:

Anders Gravers anmelder på vegne af foreningen Stop islamiseringen af Danmark Imam ABU BILAL ISMAIL for at have overtrådt Straffelovens § 266b der siger:

“§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

ABU BILAL ISMAIL har d. 18. juli i Al Nusra-moskeen i Berlin bl.a. udtalt følgende om jøder:

“Tæl dem og dræb dem hver og en. Skån ingen af dem. Få dem til at lide forfærdeligt…”
“Oh herre, bring pine over dem.”

Idet opfordringen er lagt ud på youtube og ikke bare er sagt inde i en dunkel moske til en lille flok, samt set i lyset af krigshandlingerne i Gaza, mener foreningen, at udover at ABU BILAL ISMAIL overtræder 266b stk.1 også derfor kan straffes for udøvelse af propagandavirksomhed, altså en særlig skærpende omstændighed.

Mener at der allerede foreligger en præcedens-dom, idet tidl. formand for Hizb ut-Tahrir – ved at bruge et korancitat – fik en dom for forhånelse og opfordring til drab på jøder, der til forveksling ligner det vi hører i ABU BILAL ISMAIL’s prædiken.

Så en klokkeklar sag for anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi.

Vedlagt bevis: youtube video

9 comments

 1. Sindsro

  § 67 skulle have været med, Da det han siger, strider mod den offentlige orden.

 2. Sofus

  Ja, det tager vel opmaerksomheden vaek fra forfoelgelsen af de KRISTNE som baade Nazisterne og nu Islams “helte” fornoejer sig med.
  Ikke stor mulighed for at der sker nogen retsag i DK, selv om han har tilladelse til at bo i Danmark.
  Faa ISLAM ud af Danmark ved at slutte sig til DF & SIAD og gi’ dem noget at taenke paa ved naeste valg. Det eneste sted det kan
  lade sig goere at lave om paa det hele.

 3. Poul Berg

  Om ikke andet kunne det jo ske, at dette var en anledning til for vore politisk korrekte at afskaffe §266b, for nu rammer den jo en af de FORKERTE. Det var jo aldrig meningen.

  • Stop islamiseringen af Danmark

   Den oprindelige mening med 266b var at forhindre nazister i at chikanere og forfølge jøder. Den blev vedtaget året før krigen startede, altså den oprindelige mening. Så kom der nogle tillæg i henhv. 1971 og 1987. I 1971 var det race der kom med – det var foreslået af en konservativ og mødte paradoksalt nok ivrigst modstand hos gammelkommunisterne hos SF og VS og i 1987 blev seksualitet tilføjet. Siden da har de politisk korrekte brugt den til at ramme alle mennesker der vovede at komme med et kritisk pip omkring islam. Det var aldrig en tilsigtet mening med loven, så med denne sag med imamen vender den tilbage til sin oprindelige mening.
   Selvom de politisk korrekte virker utroligt glade for 266b, så er det måske dem der venter mest på at komme af med §266b fordi hvis den bliver fjernet, så bliver Danmark tvunget til at implementere EU’s racismelove og der behøver man ikke skele ret meget til England, som har implementeret dem, for at se hvor galt det er gået der, hvor folk nemt får 1 uges fængsel for at sige noget om muslimer som vi i Danmark opfatter som temmelig uskyldigt. Derfor er 266b faktisk vores redningsplanke, hvis ikke det skal blive meget værre.

  • roerne skal op

   Ja + anvendelse af §67, som ikke er til at tage fejsl af i den henseende.
   For denne religion om man vil, opfordrer jo til vold.

 4. mette

  Han er jo ikke en skid bedre end Chaudry – han er bare ikke fanget i sine meninger før nu – men nu er katten kommet ud af sækken og alle imamer som ham burde sendes til et muslimsk land efter eget valg – her er han ikke velkommen med sine Koranniske doktriner – føj for en klam idiot!