Vore politikeres hån mod den danske befolkning. Et helt friskt eksempel.

Hvem har forræderne nu lukket ind?

Hvem har forræderne nu lukket ind?

I generationer har den danske befolkning i det store og hele i en bemærkelsesværdig høj grad stået sammen om at opbygge et fælles og værdigt samfund, hvor vi især økonomisk har hjulpet og taget sig af hinanden efter behov – uanset politisk ståsted. Med andre ord er det borgerne og ikke politikerne, der har skabt det danske velfærdssamfund.

Det faktum har især den kulturradikale politiske elite i den grad i årevis misbrugt i forbindelse med sin forkærlighed for at masseindføre muslimske befolkningsgrupper på den danske befolknings regning og ve og vel. Vore politikere – med kendte undtagelser – fremstår reelt som landsforrædere.

Mange borgmestre – også såkaldte politisk borgerlige og lokale politikere er hoppet på den limpind vedrørende modtagelse af masseindvandringen og islamiseringen af vores land. Som sådan optræder borgmester Gade, Jammerbugt kommune. “Kombaredo” lyder det lystigt fra borgmester Gade – sidst i landsbyen V. Hjermitslev, når muslimske indvandrere – også kaldet flygtninge trænger sig på, fordi islam, som de bekender sig til, i for høj grad har forpestet deres egne områder!!

Det er den respekt adskillige politikere nu udviser over for den danske befolkning. Føj for et forræderi!

One comment

  1. Sofus

    Naar en person bliver valgt til at varetage borgernes interesser har mange faaet den opfattelse at de EJER skattepengene de skal haandtere. Var det ikke en ide at alle dem der skal vaelges gaar igennem en intiligens proeve. Og maaske ogsaa dem der stemmer.
    Hvis en butik saelger aebler hvor halvdelen er raadne, tvivler jeg paa at de kommer langt.
    Hvis nogen kommer til Danmark for at faa “et bedre liv” har de gaaet forkert i byen. Kun dem der kan og vil goere en forskel ved at arbejde og forbedre Danmark skal vaere velkomne. “Religion” ( Islam ) har man ikke brug for i DK. Hjerne : ingen religion………..Religion: ingen hjerne. Husk det ved naeste valg og stem DF & SIAD.