ISIS lever til fulde op til Muhammeds liv og gerninger

Nu - som i Muhammeds tid. Ikke et komma er ændret i koranen - ikke en handling er ændret.

Nu – som i Muhammeds tid. Ikke et komma er ændret i koranen – ikke en handling er ændret.

Muhammed er et forbillede for enhver muslim, så at den muslimske terrorgruppe ISIS gør alt, hvad der står i dens magt for at efterligne ham, kan ikke undre nogen – eller burde ikke kunne undre.

I dag er det nødvendigt at sætte sig ind i det uhyggelige stof: islam og Muhammed, for at kunne forstå, hvad det er, der sker både her til lands, men i særdeleshed også – (og endnu især) i de muslimske lande.

Hvordan var så denne Muhammed? Det kan man læse om i den første muslimske Muhammedbiografi, skrevet ca. år 760 af Ibn Ishaq, som var hofskriver for kaliffen af Bagdad – ”Das Leben des Propheten”.
(Den er udkommet i dansk oversættelse – ”Muhammeds liv” på forlaget Rafael.):

Muhammed sparede ingen - om de var børn, kvinder eller mænd - hvis de var vantro.

Muhammed sparede ingen – om de var børn, kvinder eller mænd – hvis de var vantro.

Muhammed kom som flygtning til byen Medina. Men byens digtere advarede imod ham. Den kvindelige digter Asma sagde, at Muhammed en dag ville tage magten i byen.
Hendes digt fik folk til at lytte:
”I uforstandige folk, tænker I da slet ikke? Tror I stadig på ham, når først han har myrdet jeres ledere, ligesom folk, der grådigt griber efter den kogende suppe? Hvor er de modige iblandt jer?”
Muhammed blev vred, og Asma fik skåret halsen over, medens hun sov med sit lille barn i armene. Kort efter blev endnu to opsætsige digtere myrdet: Først Abu Afak, der også blev dolket, medens han sov; dernæst den jødiske digter Kaa´b. Ibn Ishaq skriver stolt i sin Muhammedbiografi: ”Den dag, da Asma blev dolket, var den dag, da islam viste sin styrke…Den dag blev mændene fra Banu Khatma omvendt til islam, fordi de så islams magt”.
Også jøderne i Medina modtog Muhammed og hans mænd som flygtninge og gav dem lov til at slå sig ned og indgik en fredspagt med Muhammed. Men da Muhammed hørte, at jøder havde talt ondt om ham, besluttede han, at han ville udrydde dem: ”Da profeten kom tæt på jødernes huse, råbte han: ”Oh, I brødre af aber! Har Allah ikke fornedret jer og sendt sin hævn over jer?” – ”Du vil da ikke gøre os fortræd,” svarede jøderne ham. Profeten belejrede dem i 15 dage, indtil de var udmattede, og Allah fyldte deres hjerter med skræk. Da blev de klare over, at profeten ikke ville stoppe, før han havde udslettet dem…. Dommen blev: Alle mændene skulle dræbes, og deres børn og kvinder skulle indfanges og fordeles som muslimernes besiddelse …. Herefter begav han sig til markedspladsen i Medina, hvor der i dag stadig er markedsplads, og befalede at grave massegrave. Da det var udført, blev Quraizastammen hentet og gruppe efter gruppe halshugget og kastet i gravene….I alt blev 600-700 mand halshugget, andre mener, at det var 800-900.
Da de dengang gruppevis blev ført frem for profeten, spurgte de Kaa`b: ”Hvad tror du, de vil gøre med os?” – ”Vil I da aldrig fatte det?” råbte Kaa`b, ”ser I da ikke, at han, som råber navne op, aldrig holder op, at de, som bliver bragt bort, ikke vender tilbage. Det er døden, der venter, ved Allah!”
Profeten delte deres ejendele, ligesom han fordelte de dræbtes kvinder og børn blandt muslimerne…De tilfangetagne kvinder og børn, der som hans femtedel tilfaldt ham, sendte han med sin hjælper Sa`d ibn Zaid bort for at blive byttet mod heste og våben.
En af de tilfangetagne kvinder Raihana, hvis mand nu var dræbt, tog Muhammed for sig selv. Hun forblev hans ejendom til hendes død. Da profeten foreslog, at hun skulle gifte sig med ham og bære tørklæde, bad hun om hellere at være hans slave…” (Ibn Ishaq: ”Profetens liv”, afsnittet ”angrebet på Banu Quraiza”).

ISIS slår tydeligvis alle ihjel, som ikke underkaster sig. De viser det på åben skærm i medierne, så ingen kan være i tvivl om deres forehavende.

De har sandelig Muhammed som forbillede!

Koranen siger det ligeså tydeligt: Sura 9, vers 5:
”Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe alle dem, som sætter andre ved Guds (læs Allah) side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå!”

Når ISIS slår ihjel, dolker, skærer halsen over på ”vantro”, så følger ISIS tydeligvis blot Muhammeds eksempel og adlyder koranens påbud.
Det må kunne forventes af enhver muslim, da vi får at vide, at Muhammed er enhver muslims forbillede – og at koranens ord skal følges og ikke står til diskussion.

Som Ayan Hirsi Ali har udtalt, så kan en muslim ikke plukke forskellige vers ud af koranen og sige, at de vers bryder jeg mig ikke om, så dem sletter jeg. – Det er hele pakken – enten eller!

6 comments

 1. Pingback: Skal danskere slagtes af IS fordi politikerne er feje? | Stop islamiseringen af Danmark
 2. Lars D. Lassen

  Hvilken anden “religion” har som krav til dens “troende”, at alle, der ikke vil underkaste sig “religionen”, skal dræbes?

 3. Lisbeth Jensen

  Lad kendskab til den værste “profet” gennem tiderne være et “must” i vor verden i dag.
  Kendskab til islam er nødvendig i dag. Og her er det nødvendigt med fyldestgørende oplysning.
  I skoler i dag lære INTET om alle vederstyggelighederne. Der læres intet om, hvorledes Muhammed røvede og overfaldt karavaner, myrdede kritikere, og hvorledes han og hans efterfølgere erobrede på mest brutale vis det ene kristne land efter det andet.

 4. Luise Larsen

  Så længe uvidenhed hersker, kan man bilde mennesker hvad som helst ind.
  Man kan bilde mennesker ind, at koranen en en bog ligesom vor bibel.
  At der ikke er forskel på religioner.
  At alle mennesker er gode.
  At Muhammed var lige så god som Jesus.
  Der er ikke grænser for, hvad folk “gerne” vil bildes ind.

  Men at få uvidenhed erstattet med viden – det er det helt afgørende!

  At historiebøgerne er skrevet af radikale personer – altså mennesker med synspunkter som Det Radikale Parti, det har hindret sand og korrekt historieformidling gennem generationer.

 5. Sofus

  Hvad Danmark behoever ved siden af Holger Danske er en ny ROBIN HOOD. ( Med bue og pil )

 6. Poul Berg

  Det er lidt svært at føre en debat om denne sag, for fra barns ben har man lært, at man ikke må tale ondt om andre – og det er også det, man siger i EU og ved Menneskerettighedsdomstolen. Specielt hvis det drejer sig om de her viste objekter.
  Så længe, det er forbudt, kan vi slet ikke udtale os om ISIS (IS).
  Hvis vi fik en melding om, at forbuddet kun gælder omtale af MENNESKER, kunne der straks siges en masse.