Regeringens direkte angreb på SIAD efter devisen: Skyd budbringeren.

DETTE er en ekstremist. Muslim fra Ishøj har et gevær i hånden og håndgranater i bæltet  samt IS-logo og står ved et hegn med afhuggede hoveder hvor der stadigvæk er friskt blod. Nær Raqqa.

DETTE er en ekstremist. Muslim fra Ishøj har et gevær i hånden og håndgranater i bæltet samt IS-logo og står ved et hegn med afhuggede hoveder hvor der stadigvæk er friskt blod. Nær Raqqa.

Bestillingsarbejde fra regeringen

D. 9. sep. kom der en rapport fra SFI,  – det tidl. Socialforskningsinstituttet som ligger under Socialministeriet, hvordan det så end kan være at de kalder sig et “uafhængigt forskningscenter” når det er under Socialministeriet – der hedder “Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark.”

“SFI’s mission er” som de selv skriver “at levere viden til velfærd. Det gør vi ved en kombination af

Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
Formidling og rådgivning
Anvendt samfundsforskning
Indsamling af data til forskning og analyse

SFI’s vision er, at vores arbejde er centralt for udviklingen af det danske velfærdssamfund.”

SFI siger det selv, med lidt andre ord, de ønsker at påvirke folk med deres forskning i retning af den nuværende og tidl. regeringers ønske om at slæbe demokratianalfabeter fra Mellemøsten til Danmark, for at ødelægge sammenhængskraften i det danske folk så deres store forkromede ønske om at Danmark rigtigt kan blive en del af supermagten EU lykkes. Dvs. her har vi med forskning at gøre, der leverer den vare den siddende regering ønsker. Regeringen har opdaget, at deres projekt er ved at mislykkes, folk bliver mere og mere kritiske overfor indvandringen til Danmark, der har medført at København til tider genlyder af skud banderne imellem, trusler om at islam skal regere Danmark og at over 100 personer har deltaget i borgerkrigen i Syrien og Irak, nogle af dem sammen med Islamisk Stat, et faktum der for alvor har fået danskerne til at åbne øjnene overfor islam. Dertil kommer den almindelige vold og kriminalitet i gaderne, som har nået uanede højder med den muslimske indvandring til Danmark.

SIAD er et politisk parti og ved at dømme os ekstreme, håber regeringen at vi ikke vil få den magt som vi har agt til at få. Beviset på at de specielt ønsker at dømme SIAD ekstremistisk, er at Danskernes Parti IKKE får prædikatet ekstremistisk. Det er tydeligt at regeringen ønsker en modstander, der påstår at de er anti-islamiske og som de så kan hamre i hovedet, når de vil, med at formanden er tidl. nazist, – ganske som de gør i Sverige med Sverigesdemokraterna. Et parti som SIAD vil de derimod ikke lykkes at sværte til eller at finde noget på idet vores mærkesager altid har været demokrati og ytringsfrihed og dermed en modstand mod islam,ganske almindelige fornuftige holdninger hvis man ønsker Danmark skal bestå for vores efterkommere.
Derfor kommer regeringen rigtig galt afsted med at dømme SIAD ekstreme. Vi har gennemgået rapporten og kan se at de overhovedet ikke har noget på os. SFI skriver om Stop Islamiseringen af Danmark:

“STOP ISLAMISERINGEN AF DANMARK
Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) har aktiviteter på Sydsjælland og Lolland-Falster, Fyn og i Nordjylland. SIAD er både en organisation og et politisk parti. Formanden stiftede i 2007 først den internationale organisation Stop Islamization of Europe og siden den danske afdeling heraf. På baggrund af undersøgelsens metoder har vi ikke opnået viden om medlemstallet. Demonstrationer, som ofte afholdes sammen med andre, synes højst at trække omkring 50 personer. Undersøgelsen peger på, at SIAD er mest aktive i Jylland, hvor de stillede op til kommunalvalget i to kommuner i 2013.

Ideologisk kan SIAD betegnes som en højrenationalistisk, antiislamisk gruppe. SIAD betragter sit arbejde som modstandskamp, der primært er rettet mod islam og modstanderne på venstrefløjen (særligt AFA), og der drages paralleller til modstanden mod besættelsen under 2. verdenskrig. SIAD ønsker at forsvare demokratiet og ytringsfriheden og har et mål om, at muslimer skal udsendes fra Danmark.

SIAD har en formand og har tilsyneladende også underafdelinger, som det ikke er muligt at få oplyst navnene på i forbindelse med denne kortlægning. Medlemskab sker ved en formel indmeldelse og betaling af et medlemskontingent. Ifølge formanden har medlemmerne alle slags sociale og politiske baggrunde. Rekruttering sker formentlig gennem personlige netværk, men man forsøger også at tiltrække nye medlemmer gennem gadeaktioner som demonstrationer og ikke mindst gennem internettet. SIAD er en del af et internationalt netværk med moderorganisationen Stop Islamization of Nations (SION). Organisationens vigtigste internationale samarbejdspartner er Stop Islamization of America, som er den bedst finansierede organisation af sin slags i verden med de fleste forbindelser til andre organisationer. I Danmark har SIAD et tæt samarbejde med Danish Defence League (DDL).”

Her er i sig selv ikke noget der på nogen måder kan berettige os i at blive kaldt anti-demokratisk eller ekstremistisk. Dog er der et par faktuelle fejl: SIAD er ikke højrenational, idet vi ikke har politikker ang. hvordan man fordeler danskernes surttjente skattepenge. Vi betragter ikke venstrefløjen som fjender generelt men vi er imod de anti-demokratiske kræfter, både hos venstre- og højrefløj. Den sidste faktuelle er at det ikke var den europæiske organisation der startede det hele, men derimod SIAD.
Så vi står fuldstændig uforstående overfor hvordan SFI kan dømme os til at være ekstremister. Vi går så videre til rapportens eksempler. Den nævner i de første 6 eksempler de andre grupperinger. Det eneste eksempel SFI kommer med ang. SIAD er det 7. eksempel:

“Eksempel 7: Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) tog i 2013 i København initiativ til en demonstration under parolen: “Vi er alle jøder”. Baggrunden for demonstrationen var diskussioner i medier om diskrimination af jøder. Ifølge SIAD’s hjemmeside var formålet følgende: “Danmark står endnu en gang op for Danmarks jøder” – “Muslimer skal ikke bestemme, hvem der skal bo i Danmark”. I demonstrationen deltog ud over SIAD også aktører fra DDL.”

Så vi er altså – hvis man skal følge SFI’s logik – ekstremister fordi vi stod op for jøderne i 2013 med en demonstration. SIAD var som sædvanlig ikke voldelige, men det var vores moddemonstranter som sædvanligt. Der blev anholdt over 30. Det er totalt omvendt logik. Skal vi dømmes for hvor voldelige vores moddemonstranter er, så er vi ovre i George Orwell’s 1984, hvor alt bliver vendt på hovedet.

Regeringen har et problem med SIAD, idet vi i vores grupper på facebook der tæller 13500 medlemmer dagligt afslører islams snigende islamisering, så det er lidt mere end 50 personer SFI nu har den frækhed at kalde ekstremister – trods det at disse medlemmer netop bekæmper ekstremismen, som vi ser den tydeligst hos islams tilhængere i Danmark.
Vi finder os ikke som parti i dette prædikat, som regeringen har givet os, fordi de hader vores demonstrationer – vores åbenlyse modstand mod deres fejlslagne og landsskadelige politik – idet de sætter fokus på Danmarks problem nr. 1. Derfor har de også ganske ulovligt forbudt vores demonstrationer flere steder i Danmark, trods det at der i vores grundlov står, at censur aldrig kan genindføres og at den danske grundlov gælder alle steder i Danmark. Man har endda flere gange hævdet nødret overfor SIADs demonstrationer uden at fortælle os at der var andre organisationer der kunne udsættes for det samme eller hvor lang tid denne nødret galdt.
Regeringen er ude i noget der ligner det sovjet-kommunistiske regime’s magtmisbrug, hvor man dømte folk ekstremistiske eller psykisk syge, fordi de ikke var enige med Sovjet-regimet. Og hvor man bestilte færdigfabrikerede rapporter, der skulle synes uvildige og uafhængige, men i virkeligheden blot var endnu et våben i indsatsen mod modstandere af lederskabets politik.

På denne side fra SFI kan rapporten downloades:
http://www.sfi.dk/visning_af_nyhedsoverskrifter-5034.aspx?Action=1&NewsId=4426&PID=11149

Denne artikel var kun begyndelsen i forsvaret af os selv, der kommer mere. Imorgen afslører vi nogle af de folk der har leveret materiale til forskerne, ja de er måske en del af forskerteamet. Vi ved det ikke, fordi dem der har begået dette makværk, ikke har turdet at sætte navn på som man ellers gør fra SFI’s side.

Meld dig ind i SIAD og vis at vi ikke lader os kue:

Medlemskab 250 kr/år eller et månedligt beløb efter eget ønske indsættes på
Stop Islamiseringen af Danmarks konto:

Reg nr: 9346
Kontonr: 4580116774

Husk navn og email på indbetalingen, idet vi jævnligt sender nyhedsmails ud.

Donationer – også anonyme – er ligeledes meget velkomne.

Alle bidrag går udelukkende til kampen for et islamfrit Danmark – det skylder vi vore børn og børnebørn!

2 comments

  1. Pingback: Kære medlemmer og støtter – tid til status | Stop islamiseringen af Danmark
  2. Nielsen

    Mohammad fra Ishøj, bør som det skadedyr han er, spærres inde i et bur og efterlades til en forhåbentlig pinefuld død.
    Forbyd islam.