SIAD erklæret ekstremistisk for at stå op for jøderne på Nørrebro

I Danmark er man nu ekstremist, hvis man står op for jøderne i Danmark, mener SFI.

I Danmark er man nu ekstremist, hvis man står op for jøderne i Danmark, mener SFI.

SFI – det tidl. Socialforskningsinstituttet som ligger under Socialministeriet – konkluderer i en rapport om ekstremisme, at SIAD er ekstremistisk. Vi har nu været mange mennesker, der har gennempløjet rapporten for at finde en begrundelse for, at SIAD kommer med på listen over organisationer, der skulle være udemokratiske eller opfordre til vold. SIAD er for demokratiet, som vi kender det idag og har aldrig været voldelige eller opfordret til vold. I rapporten fandt vi kun ét eksempel, der skulle forklare hvorfor vi var ekstremistiske. Det var eksempel 7 og ellers var der ikke noget i rapporten, der på nogen måde indikerede en grund til at vi skulle være i denne rapport. Eksempel 7 siger:

“Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) tog i 2013 i København initiativ til en demonstration under parolen: “Vi er alle jøder”. Baggrunden for demonstrationen var diskussioner i medier om diskrimination af jøder. Ifølge SIAD’s hjemmeside var formålet følgende: “Danmark står endnu en gang op for Danmarks jøder” – “Muslimer skal ikke bestemme, hvem der skal bo i Danmark”. I demonstrationen deltog ud over SIAD også aktører fra DDL.”

Hvor mærkeligt det end lyder, så er det nu ekstremistisk at stå op for jøder på Nørrebro, som ikke kan gå med kalot og i det hele taget bliver generet for at være jøder, men Danskernes Parti’s formand kan for åben TV-skærm fortælle en sort, at man ikke ønsker, at han laver børn i Danmark, da Danmark skal være etnisk ren. På trods af denne udtalelse er Danskernes Parti ikke at finde i rapporten.

Rapporten kan downloades her:
http://www.sfi.dk/visning_af_nyhedsoverskrifter-5034.aspx?Action=1&NewsId=4426&PID=11149

2 comments

  1. Søren Lindgreen.

    SFI angiver at SIAD skulle søge at begrænse minoriteters, herunder muslimers, demokratiske rettigheder, hvorimod SIAD jo netop forsøger at oplyse om islams langsigtede undertrykkelse af demokrati, ligestilling, ytringsfrihed og tolerence. Islams tekster, herunder sharia, er entydige på dette område. SIAD går i front for at beskytte det danske demokrati og de vestlige værdier mod udefra kommende trusler.

  2. Pingback: Kære medlemmer og støtter – tid til status | Stop islamiseringen af Danmark