Derfor er vi så dumme

Af P.H. Bering

Vi spørger os selv hvorfor så mange danskere vælger at følge flertallet af medborgere/politikere/journalister, som demonstrerbart giver helt forkerte råd i disse masseindvandringstider. Forkerte? Ja i alt fald åbenbart fornuftstridige, hvis man da ellers mener at det er forkert at råde til handlinger/adfærd, som med stor sandsynlighed fører til vort lands undergang.

En tv-udsendelse i dag gav mig svaret: VI VIL (NÆSTEN?) ALLE HELST GØRE SOM DE ANDRE.

Dette er et meget stærkt instinkt

Ex.1:Slangen i træet
En flok mennesker fik at vide at der var en slange oppe i et højt træ. Inden længe fik mange øje på den.
Men der var ingen slange.

Ex 2:Stregforsøgene
Museumsgæster fulgte fuldkommen fjollede anvisninger om at følge en rød stribe i gulvet. Striben førte dem et godt stykke fra de montrer, de var kommet for at se. I ialt fald ét tilfælde førte den dem i en rundkreds omkring en søjle. Ingen protesterede!

Hjernen belønner denne adfærd.
Det er naturligvis fordi den er artsbevarende. Ellers var den forsvundet.

Det hjælper altså ikke særlig meget at skælde ud. Fornuften er sjældent et virkningsfuldt argument.

Måske er det en trøst at danskernes tåbelige adfærd har samme neurologiske begrundelse som vor islamiske kulturbevareres lige så tåbelige, omend ganske anderledes adfærd….. De handler jo også som DERES flok handler.

2 comments

  1. Michael Unna

    Lille rettelse:….og så tro man kan vinde millitært… (3 nederste linie) . Ha en god weekend. mvh Michael Unna

  2. Michael Unna

    Islam er jo i bund og grund en -useklær diktatorreligion- og den holder de enkelte muslimer, som er under flokmentaliteten i en mental spændetrøje. Verden er delt op i tro og vantro, og alle mennesker er underlagt- guds tidsubegrænsede ord, via koranen- og fører (profeten). Så derfor bliver det enkelte menneskes samvittighed og vilje (og dermed også frihed og ansvar) underlagt religionens mentale spændetrøje. Stiller man et kritisk spørgsmål eller forholder man sig kritisk til religionen, bliver man jo lynhurtigt transformeret indtil en vantro (kufar), med den efterfølgende straf. Derfor er det ufatteligt svært for den enkelte muslim at sige farvel eller forholde sig kritisk til sin religion-faktisk dødsensfarligt i den islamisk domminerende verden. Især- og det siger jo sig selv, i forhold til det patriakalske sharialov- kvinder har det svært, men så sandelig også børn. Kvinderne får næsten alt ansvar tynget på Deres skuldre i familiesammenhæng, imens mændende oftest ansvarsløst kan skalte og valte det de vil, men det at blive omskåret under primitive forhold er heller ikke sjovt for drengebørnene, og børn har det heller ikke let.

    Det som jeg mener der er gået galt i nyere tid-dvs fra 70-83 til nu, er at oliekrisen har gjort Vesten til Junkie for Islamisk vilje fra den arabiske verden, og man har dermed prostitueret friheden og fremtiden til dens overgivelse. Det meste af tiden har det stået i skyggen af den kolde krigs logik, hvor Islam også blev brugt til at skabe et Saudiarabisk wahhabistisk regime i Afghanistan, vel vidende at man kunne bruge islams logik til at udfordre Sovjets Marxistiske regime (Karl Marx- Religion er opium for folket-), vel videnende at majoriteten af Sovjets sydlige republikker (Kashakstan, Turkmenistan, etc) var islamisk dommineret, og at Sovjet selvfølgelig ikke ville kunne hænge sammen, hvis Jihaden spredte sig fra Afghanistan til de andre republikker. Derfor oprettede man Jihadskoler langs den Pakistanske grænse til Afghanistan, sammen med Saudi Arabien, for derigennem at skabe Jihadkrigere til den (mentale islamiske) sump som Afghanistan udviklede sig til. Så på den måde har man åbnet Pandoras æske nu i Vestens disfavør.

    Derfor kan jeg på trods af Putins negative meritter godt føle sympati med hans kamp for at forhindre islamisk påvirkning og indflydelse på Rusland. Vesten begår selvmord ved ikke at gøre Islam ansvarlig overfor det som den sender soldater ud for at bekæmpe konsekvensen af. Man kan ikke politisk moralisere til fordel for ens fjende, og så sammentidig tro man kan vidne millitært. Det er en selvmodsigelse. Man må gribe til nældens rod, og gøre op med denne-usekulære diktatorreligion-, hvis vi skal bevare vores frihed og demokrati. Vi har ikke noget valg.// (God weekend og ferie til dem som skal have det).