Tale af Jørgen Grønbæk ved IKKE MERE ISLAM demonstrationen i Hobro

Tale d. 25. maj 2015 af Jørgen D. Grønbæk

Fra slutningen af 50-erne til begyndelsen og midten af 80-erne var der Lægemangel i Sverige. Derfor var vi en del norske og danske læger, som i en periode tog job derovre. Da Sverige havde fået tilstrækkelig med egne læger rejste vi hjem igen.

I slutningen af 60-erne og begyndelsen af 70-erne var der mangel på arbejdskraft i Danmark, mente nogle fra Landbrug og Industri. Man ansatte derfor en del tyrkere – men de rejste ikke hjem. I stedet samlede de ved giftemål og familie-sammenføring alle mulige ”slægtninge” herop tak være vore gode forsørgelseslove. Det kunne blive til mange. Jyllands-Posten gjorde rede for en del sammenføringer. I et tilfælde viste det sig, at én tyrker var blevet 56.

Det gav en stigende økonomiske belastning, men trods dette og trods begyndende arbejdsløshed blandt etniske danskere vedtog regeringen en ny indvandringslov i 1983. Den gav enhver, der stod ved grænsen og sagde ”asyl”, ret til ophold. Den åbnede sluserne for indvandring, hvoraf en væsentlig del var muslimer.

Integrationen er slået totalt fejl. I en avis så jeg forleden, at en undersøgelse viser, at trods regeringens initiativer er mindre end 3% af de ankommende rede til at gå i arbejde, og vi har for tiden 6-800.000 på overførselsindkomst.

Man troede på og snakker stadigvæk om integration, skønt den muslimske, bosniske præsident, Izetbegovic allerede 5/9 1992 i bladet ”The Economist” s. 8 skrev følgende:

”Der kan ikke blive tale om nogen fred eller sameksistens mellem Islam og ikke-muslimske sociale og politiske institutioner. Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk nok til det, ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske magt, men også for at bygge en ny islamisk magt op i stedet.”

Det er værd at betænke, at det var det blåøjede, humanistiske, såkaldte kristne Vesten, der med NATO bombede denne Izetbegovic og dermed Islam til magten i Bosnien. Det samme skete få år senere i 1999 i Kosovo, da ”den islamiske bevægelse var antalsmæssigt stærkt nok”. Vi husker, at Makedonien i 1999 på et hængende hår blev reddet. Men bemærk, hvad der sker i øjeblikket, hvor der er demonstrationer mod dens regering.

De konservatives formand Søren Pape Poulsen skrev for nylig i i Skive Folkeblad at Nazi-islamisme skal stoppes. Pape er tilsyneladende uvidende om, at den tyrkiske præsident Erdogan har erklæret: ”Moderat Islam findes ikke. Islam er Islam. Basta!”

Pape tænker vel på Hitlers metode med at opdrage børnene. Vi husker, at Hitler oprettede skoler for børn og unge til opdragelse og oplæring i den nazistiske ideologi, for eksempel: Hitlerjugend og Forening af tyske piger, som bl.a. lærte at pigerne skulle føde børn til Tyskland.

Tyrkerne har oprettet børnehaver under betegnelsen Børnegalaxen i Danmark. Undervisningen er kultur, og modersmålet prioriteres, idet man finder det vigtigt at sproget er indlært, før den skolepligtige alder, hvor det altså kommer i dansk skole. Der er oprettet to i København og én i Viby ved Århus, og der foreligger i øjeblikket ansøgninger om yderligere én mere i København og én i Roskilde. Desuden siges der at foreligge to tyrkiske gymnasier, hvis beliggenhed i øjeblikket er mig ubekendt.

Altså er der tale om målbevidst begyndelse til opbygning af muslimsk parallel-samfund.

Ayatolla Khomeinis erobringsplan fra 1979 med muslimers emigration til fjendens lande – dvs. til de kristne lande – og derefter ved fødsler og fortsat emigration skabe flertal og underminere de kristne samfund – denne erobringsplan er i fuld gang med at lykkes.

En socialmedarbejder henvendte sig til mig for 25 år siden. En muslim havde på kontoret henvendt sig til hende og krævet kontant støtte, som han ikke var berettiget til, og som hun selvfølgelig måtte afvise, selvom han var ubehagelig. Han gik i vrede og erklærede: ”Ja, i dag er det dig, der bestemmer, men om 25 år er det mig!”

I England er der store problemer med kriminalitet, trusler og terror. For nylig erklærede en gruppe muslimer af 3.generation: ”Nu er det tiden, at vi skal overtage styret i England”. Bemærk, at det var 3.generation. – Kan man se bedre illustration af Izetbegovic’ ord om, at sameksistens er umulig og integration et fantasifoster?…

Tag blot fat Hr. Pape sammen med hele det danske Folketing – indse, at det drejer sig om ISLAM – og ikke blot om noget, som han kalder Nazi-Islam!

Her i Danmark har vi siden Harald Blåtands dage troet på og dyrket den treenige kristne Gud til velsignelse for vort folk og som grundlag for vor kultur og forsorg i alle dens områder, så her i Danmark har Allah og alle hans tilhængere ikke noget at gøre. Muslimer må rejse hen, hvor de hører hjemme.

”Det ser ud til, at Islam har besluttet at erobre Europa i det 21.-århundrede”, skrev en folketingsmand for nogle år siden til mig. – Det er det, der sker for øjnene af os, og vi kan ikke stærkt nok opfordre vor regering og Folketing til at se virkeligheden i øjnene og at handle effektivt imod islamiseringen.

Det Danmark, som vi kender, er på afgrundens rand!

Tak til initiativtagerne til disse stævner!

Tak for ordet!.