Partiet SIAD opfordrer til at møde op på valgstedet og stemme klart NEJ til folkeafstemningen d. 3. dec.

Grundloven_edited

Elsker du Danmark og grundloven og vores ret til at være selvstændig nation, så stem et rungende NEJ !

Efter SIADs bedste overbevisning er det ikke Europol vi stemmer om imorgen, men i virkeligheden Grundlovens afskaffelse. Hvis man læser Grundlovens §20, så siger den, at man ikke kan afgive rigets myndighed andet end til mellemfolkelige myndigheder.

EU er i dens nuværende form IKKE mellemfolkelig, men en statsdannelse med en præsident og en udenrigsminister, der mener at islam har en fremtrædende rolle i EU og altid har haft det.

En mellemfolkelig myndighed derimod var EF, som danskerne stemte ja til i 1972 og blev medlem af fra 1973.

Derfor handler afstemningen d. 3. helt klart om suverænitetsafgivelse af den katastrofale art.

Derfor, stem klart NEJ til folkeafstemningen d. 3. Med dit nej siger du ja til den danske grundlov og ja til Danmark.

Her kan du læse Grundlovens klare tekst:
§20
Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
Stk. 2.
Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

One comment

  1. Michael Unna

    3 til en på at det bliver -nej. Lige nu prøver regeringen at vågne op alt alt alt for sent, men der tales om-grænsekontrol-. Der vågnes langsomt af comaet på politisk nivea.