Åbent brev til justitsminister Søren Pind

forfrihed_kbh_autonome230116

Der er god grund til at befrygte fare fra de voldelige autonome. Så opløs dog deres demonstrationer.

I weekenden d. 23. januar afholdt For Frihed en demonstration i København,  hvor man havde inviteret ledelsen af Pegida UK til at komme og holde tale. Ganske som forventet så vi igen autonome i gaden for at forhindre den danske ytringsfrihed, som er sikret i §77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Ved at politiet lader demonstranterne komme så tæt på den lovligt ansøgte demonstration er vores påstand, at politiet overtræder §77, idet det ikke kun er overfor selve For frihed demonstrationen, man lader de autonome komme tæt på, men også da de er ude at gå, hvor politiet på en del af strækningen lader de autonome komme meget tæt på. Politiet kunne så nemt som ingenting isolere moddemonstrationen, så den ikke kom i nærheden af de lovlige demonstranter. Det ligner en forebyggende forholdsregel for at få folk til ikke at turde at bruge deres ytringsfrihed, når de kan risikere at blive slået ned af voldelige autonome.

Der findes også §79 i grundloven, som politiet og politikere i lang tid har læst forkert. Der står:

§ 79
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Dette betyder i al sin enkelthed at de forsamlinger, som politiet befrygter fare fra, kan forbydes. Politiet har ved adskillige tidl. lejligheder haft grund til at befrygte fare fra moddemonstranternes side, idet disse har udvist voldelig adfærd, og har dermed med henvisning til §79 kunnet forbyde dem.

Det er ikke sådan at politiet ikke har erfaring i at bruge paragraffen. Den er blevet brugt mod eks. SIAD, som flere gange har ønsket at demonstrere på Nørrebro, men som hver gang har fået afslag af politiet under henvisning til §79. Her er det dog vigtigt at bemærke, at §’en af politiet er blevet tolket forkert, idet §’en kun kan forbyde de forsamlinger, som politiet befrygter faren fra. Politiet har dog tolket den efter forgodtbefindende og forbudt en fredelig organisation i at demonstrere, fordi det ville kunne føre til omfattende uro og ballade pgra evt. moddemonstranters voldelige opførsel!
Derfor burde det være en smal sag for politiet denne gang at bruge §’en korrekt og altså forbyde voldelige moddemonstranter, eller opløse deres voldelige demonstration, som de burde have gjort til eks. Pegida’s demonstration i weekenden d. 23. januar.

Ved ikke at forbyde voldelige moddemonstranter som grundloven tilsigter, gør politiet sig indirekte skyldig i at undertrykke ytringsfriheden, idet almindelige mennesker, der blot ønsker at demonstrere fredeligt, ikke længere tør at deltage af frygt for vold fra voldelige moddemonstranter.

SIAD kommentar:
§79 i Grundloven er klar.
“Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.”

Men i politivedtægten er det lavet om. Her har man ikke kunnet forstå grammatikken i §’en, idet man her refererer ordet “dem” til politiet, som er nævnt i 2. sidste sætning. Dvs. at politiet ifølge vedtægten kan kunne forbyde fredelige forsamlinger, hvis disse skønnes at kunne give anledning til vold og uro, altså også hvis evt. voldelige moddemonstranter vil møde op og skabe uroen.
Men idet man ikke siger “dem politi”, men derimod det politi (politiet), og endnu tydeligere, idet der er et punktum inden ordet “Forsamlinger”, refererer “dem” selvfølgelig til forsamlinger. Altså at forsamlinger kan kun forbydes, hvis politet befrygter fare fra dem.

Sådan beskytter den danske grundlov sit eget folk. Politiet kan under ingen omstændigheder forbyde fredelige forsamlinger, men kan med lethed forbyde voldelige forsamlinger.
Nu mangler vi bare at grundloven bliver overholdt.

4 comments

  1. Arn

    Det er godt skrevet – og som det understreges i slutningen, så skl politit egentlig bare overholde loven,, der er ikke behov for at ændre noget som helst.

  2. Michael Unna

    For ligesom at hjælpe -integrationen, tolerancen, og mangfoldigheden- på gled. Kunne vi så ikke, så vi ikke fremstår som fremmedhader, tillade barnebrude med kvinder, som endnu er for unge til BH, så-danskere af anden etnisk herkomst- kan føle sig hjemme her? En form for -positiv særbehandling- så integrationen lettere kan forekomme, og vi ikke behøver at sigte nogle for overtrædelse af paragraf 266B, når de kritisere den slags tilstande. Hvad med at sætte aldersgrænsen til 9 år, så vi kan fremglæde eksporten til den arabiske verden? (Håber man har sort satirisk sans til det…..når det nu åbenbart forekommer på asylcentre, uden at man smider de formastelige ud direkte).