DANMARKS SKÆBNETIME

Danmarks_kiste

Danmark står nu ved den måske vigtigste skillevej i sin historie.

Den Danske Forening, SIAD og Dansk Kultur har i mange mange år advaret om alle de ting, som imamerne nu ufrivilligt indrømmer på skjult kamera. Der er ikke blevet lyttet meget til os, men nu har TV udsendelserne med ét åbnet øjnene på en masse folk.

Nu lyder det imidlertid til på alle eksperter ud i islam, at det kun er imamerne det er galt med. Intet kunne være mere forkert. De udskældte imamer fortæller bare, hvad der står i koranen, uanset om det er stening af kvinder, afhugning af hænder for tyveri, afbrænding af krigsfanger, islams pligt til at erobre andre lande osv.

Så imamerne er bare tro mod deres lærebog. Det er ikke noget de selv har fundet på, de er ikke ekstreme eller konservative imamer, de er bare imamer, der fortæller hvad der står i koranen og hadith’erne (muhammeds liv og levned som muslimer skal efterleve)
Hovedproblemet er IKKE imamerne, men selve islam og dets lærebøger, koranen og hadith’erne. De er simpelthen ikke forenlige med vores grundlov og straffelov og derfor er de muslimske trossamfund ikke berettiget til at have moskeer i Danmark. Muslimske trossamfund kan forbydes efter §67 i grundloven.

“§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Enhver, der har gjort sig den ulejlighed at gennemlæse koranen, kan overbevise sig om at der i denne såkaldt hellige skrift indgår mangt og meget som strider mod “sædeligheden”. Og hvis justitsministeren skulle have glemt det, kan vi oplyse ham Søren Pind om, at der ved “sædeligheden” forstås ganske almindelig anstændighed.

Opfordringer til mord på jøder, vantro og frafaldne, stening af kvinder og opfordring til bedrag af det danske velfærdssystem strider i allerhøjeste grad mod sædeligheden, sådan som dette ord forstås i dette land.

Af Grundlovens §69 fremgår at “de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ord­nes nærmere ved lov”. Det er ikke sket.

For at overholde den grundlov, som han har påtaget sig at forvalte, SKAL justitsministeren Søren Pind fremlægge lovforslag om ordning af muslimske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden, læres i moskeer i Danmark.
Der er ingen vej udenom – hvis Grundloven skal være det papir værd, den er skrevet på.

Det ses således klart at Grundlovens §32, stk.7, hvori det hedder: Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven, nok skal tages bogstaveligt for så vidt som nyvalgte folketingsmedlemmer utvivlsomt afgiver en sådan forsikring. Men det er tydeligvis en ren formssag.

(Hvis en eller anden dansker vil protestere mod mf’ernes åbenlyse foragt for Grundloven og deres egne højtidelige erklæringer ved fx. at forsyne Christiansborgs toiletter med papir, hvor Grundloven er påtrykt, skal vi ikke tage afstand).

Vi kan begræde denne ynkelige – ja skandaløse – tilstand. Og SIAD vil så sandelig gøre hvad der er os muligt for at ændre den. Men vi må nok erkende at den nuværende grundlov tillægger folketingets medlemmer en katastrofalt stor magt via ètkammersystemet. Den blev vedtaget i 1953 med et knebent flertal, fordi den blev kædet sammen med en ændring af tronfølgerloven til fordel for kong Frederiks ældste datter, vor nuværende dronning Margrethe.

Hvad gør vi så ved det? For det hjælper ikke bare at begræde tingenes tilstand, der skal gøres noget nu.
Først og fremmest må danskerne organiseres. Vi er efterhånden en del organisationer, der har samme hovedformål, her skal man blot undersøge, om den enkelte organisation blot ønsker at tale om det eller om de vil handle. Så tilslut dig en af de organisationer der vil handle og bliv organiseret. Hvis VI – danskerne – ikke gør noget nu, så ender vi velfortjent på historiens losseplads meget før, end vi troede var muligt.

Når flere mennesker bliver organiseret til at stå op for friheden, skal vi hjælpe hinanden med at ryste politikerne, så de forstår at de er VORES – danskernes tjenere og ikke EU’s.
Men først og fremmest organisering. Du har en stemme – brug den.

Anders Gravers
SIAD

2 comments

 1. Sofus

  Hvad er Montanus dog for en KLOVN, raaber Muslimerne ikke at GUD er stor inden de skaerer halsen over paa staklerne.
  Smid ham ud sammen med Muslingerne.
  Men sig endelig ikke noget til Paven i ROM. Han syntes godt om dem.

 2. Montanus

  “§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

  Muslimerne kan ikke dække sig ind under denne paragraf, da den kun omhandler dem, der dyrker Gud.
  Vore politikere og politisk korrekte kan heller ikke bruge den i deres kælne forsvar for islamisterne (læs: muhammedanerne eller muslimerne).
  Sagen er jo den, at deres Allah intet som helst har at gøre med Gud. Disse to er hinandens modsætninger, hvilket betyder, at Allah er den samme som en, man skal være varsom med at nævne her. Der er mange danske advokater, der vil være villige til – ivrige efter – at føre sag mod en, der nævner navnet.