Lars Løkke vil forbyde hadprædikanter og begynde at håndhæve §67 i grundloven.


lars_loekke
DEL DEL
 
Lars Løkke og resten af hans samarbejdsregering vil nu forbyde hadprædikanter at komme til Danmark. Det er i og for sig godt hvis det så kun er islamiske hadprædikanter, der bliver forbudt indrejse i Danmark. Men i artiklen herunder påpeger Lars Løkke at han vil se til England og se hvordan de håndterer det derovre, som han mener gør det glimrende.
Her bliver jeg bange. England har forbudt Gert Wilders at komme ind i landet, fordi han ifølge den britiske regering udspredte had til en anden befolkningsgruppe. Han fik så senere lov til at komme ind igen, mens andre islamkritikere som Pamela Geller og Robert Spencer samt Michael Savage er forbudt indrejse i England. Samtidig har islamiske hadprædikanter stadig lov til at besøge England. Og med Lars Løkkes begejstring for islam, så er jeg og SIAD bange for, at det er det regeringen ønsker. Lars Løkke har udtalt om islam at denne store religion er blevet taget som gidsel af terrorister og hadprædikanter.
 
Nu lyder det imidlertid til på alle eksperter ud i islam – og selvbestaltede islamekspert Lars Løkke, – at det kun er imamerne det er galt med. Intet kunne være mere forkert. De udskældte imamer fortæller bare, hvad der står i koranen, uanset om det er stening af kvinder, afhugning af hænder for tyveri, afbrænding af krigsfanger, islams pligt til at erobre andre lande osv.
 
Så imamerne er bare tro mod deres lærebog. Det er ikke noget de selv har fundet på, de er ikke ekstreme eller konservative imamer, de er bare imamer, der fortæller hvad der står i koranen og hadith’erne (muhammeds liv og levned som muslimer skal efterleve)
 
Hovedproblemet er IKKE imamerne, men selve islam og dets lærebøger, koranen og hadith’erne. De er simpelthen ikke forenlige med vores grundlov og straffelov og derfor er de muslimske trossamfund ikke berettiget til at have moskeer i Danmark.
 
Muslimske trossamfund kan forbydes efter §67 i grundloven, som Lars Løkke nu vil bringe i spil efter eget udsagn. Men lad os nu se om det ikke kun er tom snak, når man finder ud af, at man kan forbyde imamer at læse op af koranen, fordi hovedparten af det der står i koranen dermed er forbudt at læse op af. Koranen er selvfølgelig stadig lovlig at have, men altså forbudt at læse op af.
Her er hvad der står i §67:
 
“§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”
 
Enhver, der har gjort sig den ulejlighed at gennemlæse koranen, kan overbevise sig om at der i denne såkaldt hellige skrift indgår mangt og meget som strider mod “sædeligheden”. Og hvis politikerne skulle have glemt det, kan vi oplyse dem om, at der ved “sædeligheden” forstås ganske almindelig anstændighed.
 
Opfordringer til mord på jøder, vantro og frafaldne, stening af kvinder og opfordring til bedrag af det danske velfærdssystem strider i allerhøjeste grad mod sædeligheden, sådan som dette ord forstås i dette land.
Af Grundlovens §69 fremgår at “de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ord­nes nærmere ved lov”. Det er ikke sket.
 
For at overholde den grundlov, som politikerne har påtaget sig at forvalte, SKAL justitsministeren Søren Pind fremlægge lovforslag om ordning af muslimske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden, læres i moskeer i Danmark.
Der er ingen vej udenom – hvis Grundloven skal være det papir værd, den er skrevet på.
 
Det ses således klart at Grundlovens §32, stk.7, hvori det hedder: Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven, nok skal tages bogstaveligt for så vidt som nyvalgte folketingsmedlemmer utvivlsomt afgiver en sådan forsikring.
Så med den § kan vi senere lade domstolene dømme disse politikere, der ikke har overholdt vores grundlov.
 
Men lad os se om islamvenlige Lars Løkke når at redde sig selv fra en tur i fængsel senere. Det gør han KUN hvis han overholder §67 og §69 i grundloven.
 
Anders Gravers Pedersen

3 comments

 1. Michael Unna

  Selve den socio psykologiske forståelse for religionens påvirkning af dens påtvugne tilhængere, er ganske let. Man fødes og opdrages med-rene og urene- tro og vantro (Dem og os- opdelingen med soleklar diskrimination både af vantro-og kvinder) følger med. Når man ligefrem risikere at blive slået ihjel, af ens egen familie (såkaldte-æresdrab- kan i nogle tilfælde give straffrihed i muhammedansk inspirerede lande). Man kan lære altså ikke at have medfølelse med andre end dem fra egne rækker, og får altså en afstumpet forhold til andre i den forbindelse.
  Dernæst er Imamen en autoritet, som man følger som en -Godfarther-.Frihed er et fremmedord, så når man kommer til et -Vantro- land, så vil tanken være.
  -Legaliseret lovløshed- (ingen sharialove). En Imam har udtrykt det således med friheden i forhold til Islam- Man kan jo ikke så godt tillade det Gud forbyder, og forbyde det gud tillader- . her henvises til Koran, og hadith (Andenhåndskendskab til Diktatorprofeten). Et andet godt eksembel på det bizarre forhold til Diktatorprofeten har en anden Imam udtrykt således- Muhammed var syndfri, for hvis han havde syndet så havde Gud gjort synden til en pligt-. Det siger sig selv at dette giver en yderst enstrenget forhold til den frihed vi andre har, og som de hader, fordi vi er frigjort fra Deres afstumpede tåbelige verdensforståelsesorden.
  Derfor er det spild af tid at lave aftaler, eller moralisere overfor dem, fordi man som vantro blot er andenhåndsmenneske, som man ikke skal tage seriøst, hvis ikke der er magt bag ordene, og selv hvis det er påtvunget, skal aftalerne kastes af, når man igen har fået magten. Wafa Sultan har vist meget godt forklaret dette forhold (uden at jeg ved det konkret), men hun er også uddannet psykiater. Hun har selv fortalt om sin egen frigørelse fra Islams religiøse mentale forbandelse.

  Fortsat god dag. mvh Michael Unna

 2. Michael Unna

  Hvordan kan man bekæmpe konsekvenserne af en religion (eller en politik eller ideologi for den sags skyld), når man lefler for den? Når man ikke vil, på trods af virkeligheden servere den ene vidnesbyrd efter det andet på en teaktræsbakke med fanfare, lige foran øjnene, se hvad man har med at gøre? Når man lyver sig til fakta på trods af virkeligheden? Når man gør tilhængere, og modstandere, dummere end de er? Når man overhøre samtlige advarsler som får beviseligt får ret (som f.eks Den Danske Forening). Når man afstumpet ser bort fra alle de ofre, både nutidige og historiske, som den religion (eller politik eller ideologi for den sags skyld) skaber? Når selv soldater, som man sender ud for at bekæmpe konsekvenserne af den religion, ikke får politisk opbakning via korrekt ansvarsfordeling af følgerne på hjemmefronten. Når der selv blandt flygtninge internt sker, undertrykkelse i flygtningelejre af dem som vi kan identificere os med på frihedens vegne, uden at det får konsekvenser for undertrykkerne (enhver moralsk logik siger de bare skulle smides ud uanset hvad, og de ingen beskyttelse skal have på nogen måde, når de selv undertrykker på samme måde som det de er flygtet fra). Hvor mange Wafa Sultaner, Salman Rushdie(r),Lars Hedegaard, Hirsi Ali(er), lars Wilks, eller Theo Van Gogh, Beth Mahmudie, Carrie Mulligans, Ghazallaer etc etc etc skal der til før der tages de nødvendige politiske skridt, og forsvar og bekæmpelse af en modbydelig undertrykkende fordummende diktatorreligion, som den Islamiske? Hvem kan have tillid til politikerne diplomatiske fejhed i forsvaret for noget som helst?

  (Trods alt. God weekend :-). mvh Michael Unna)