Præsentation af Dansk Modstand og Selvforsvar

dms_flag
Efterhånden som politiet ikke kan magte opgaven med at holde ro og orden i landet, er forskellige grupper dukket op af det danske folkehav. Grupper og organisationer som har forskellige indfaldsvinkler til hvordan man griber den nuværende situation an.
SIAD, som jeg er formand for, kender til folkene som har startet Dansk Modstand og Selvforsvar DMS og kender dem som lovlydige og respektable samfundsborgere, hvor næsten alle aspekter af samfundet er repræsenteret, fra de selvstændige til hårdtarbejdende arbejdere, enlige mødre, studerende osv. Disse mennesker har nu dannet en gruppe hvor man forpligter hinanden i et samarbejde hvor man beskytter hinanden under mottoet: en trussel mod et medlem er en trussel mod alle medlemmer.

Anders Gravers

———————————————————————-

SIAD interviewer Ronny og Camilla fra DMS

ronny_camilla_dms1SIADs netavis: Hvis I først kunne fortælle ganske kort om jer selv og derefter kort fortælle om jeres vej fra almindelige borgere til nu at starte en ny modstandsgruppe, der vil passe på danskerne.

Ronny: – Jeg er en helt almindelig dansk mand der arbejder hårdt og i min fritid udfører jeg en masse frivilligt arbejde, hvor jeg giver en masse og får en masse igen. Nu er jeg så også gået ind i dette, hvilket jo også er frivilligt arbejde og det har jeg gjort, fordi jeg ser mere og mere kriminalitet og at politiet ikke kan håndtere det, enten fordi de ikke har ressourcerne der skal til for at beskytte den enkelte borger, eller fordi politiet prioriterer anderledes. Derfor har vi startet denne gruppe for fælles beskyttelse af hinanden.

SIADs netavis: Jeg stiller nu dig det samme spørgsmål Camilla.

Camilla: – Jeg er 30 år og enlig mor. Jeg har også set hvordan tingene har udviklet sig det sidste år til 1½ og jeg er bekymret for min søns og min egen fremtid, hvis det fortsætter. Jeg er gået ind i dette som pige, for at have nogen jeg kan ringe til i en nødsituation og for at beskytte mig selv og andre. Det har jo vist sig at politiet ikke har ressourcer nok og kun kommer til det de prioriterer alvorligt.

SIADs netavis: I kalder gruppen DMS Dansk modstand og selvforsvar. Hvad er gruppens opgave? og overordnet mål?

Ronny: – Vores opgave er solidarisk beskyttelse af medlemmerne. Et fællesskab hvor vi forpligter hinanden, hvis vi eksempelvis bliver udsat for trusler på livet feks. pgra lovlige udtalelser eller hvis et medlem har fået stjålet sin cykel og i forbindelse med at vedkommende forsøger at få den tilbage bliver udsat for trusler eller vold. Dette var blot et par eksempler hvor man vil gå ind og støtte op om hinanden.
I den slags sager er politiet ikke meget for at gribe ind, som det ser ud for øjeblikket, derfor vil vi netop sikre vores medlemmer at de kan få hjælp og beskyttelse i den slags situationer. Man har derfor mulighed for at ringe og få hjælp i en situation, hvor det ofte er nok at der møder nogle stykker op som ikke nødvendigvis behøver at være konfronterende, men selvfølgelig er parate til selvforsvar hvis nødvendigt.
En sådan vagt ved et medlem der er blevet truet kan være 24/7, noget politiet slet ikke magter. For øjeblikket når man henvender sig til myndighederne får man besked på at udfylde en formular og så sker der som regel ikke mere.

SIADs netavis: Hvordan adskiller I jer fra de andre grupper, som er opstået med samme formål?

Camilla: – Som udgangspunkt er vores gruppe ikke rettet mod nogen bestemt gruppe af mennesker udfra religion eller hudfarve. Vi er ikke aggressive mod nogen bestemt gruppe, men vi er aktive i virkeligheden og ikke bare aktive på facebook. Vi har begge været med andre steder hvor man ikke helt levede op til det formål, der var sat op. Vi går ikke ud og angriber folk, men sidder heller ikke bare og siger at vi gør noget men ikke gør det. Vi lever op til det vi siger.

SIADs netavis: Hvorfor skal man melde sig ind hos jer?

Ronny: – Man skal melde sig ind hos os hvis man ligesom os er bekymret for samfundsudviklingen hvor man ikke kan få den hjælp fra myndighederne, som man før kunne.

SIADs netavis: Skal man have nogle specielle kvalifikationer for at være medlem hos jer?
Hvad koster det at være medlem?

Camilla: – Nej man behøver ikke specielle kvalifikationer, vi har brug for alle. Men ikke alle behøver at stå op hvis der er en konfrontation, fordi der også er brug for at nogen laver papirarbejde, nogle der tager sig af vores FB grupper, laver kaffe til møderne eller tager sig af dem der er på en nattevagt. Man skal have lysten og gide at være aktiv, det er alt hvad der kræves.

Ronny: – Det koster 50 kr./md og så SKAL man møde op 1 gang om måneden til et obligatorisk fælles møde. Derudover har vi et frivilligt ugentligt møde hvor vi debatterer opgaver. Mødernes formål er for at lære hinanden at kende og skabe tryghed og relation til hinanden.

SIADs netavis: Når man kender den danske presses tilbøjelighed til at kalde alle folk der kan lide sit land for racister, så er mit spørgsmål, er I det?

Camilla: – Ligemeget hvilken trussel eller hvor den kommer fra er en trussel en trussel. Det vigtige er at medlemmet har den opbakning det har brug for. Så vi er Ikke racister.

SIADs netavis: Hvornår og hvordan vil I se jer selv som at have løst opgaven? og vil I så stadigvæk eksistere når det er gjort?

Ronny: – Vi vil altid være der, men får politiet ressourcer til at klare opgaverne vil vi ikke længere være aktive, men vil være der i baggrunden, hvis politiet igen ikke magter sin opgave af den ene eller anden grund.

Til sidst en SIAD opfordring: Meld jer ind i denne gruppe via deres hjemmeside og vær med i et forpligtende fællesskab under mottoet: “en trussel mod et medlem er en trussel mod alle medlemmer”.

2 comments

  1. Michael Unna

    Efterhånden som politiets magt bliver udhulet, fordi de islamiske parallelsamfund (med Imamhøvdingene), for at overtage magten, selvfølgelig vil undergrave lov og orden på det fri samfunds præmisser i Deres områder, vil der blive brug for selvhjælpsgrupper som jeres. Hjertelig tak for jeres indsats.