DMS’ åbne brev til Søren Pind

Så har jeg skrevet en mail til Søren Pind og her kan i se hvad jeg har skrevet:

“Til Søren Pind

Jeg skriver til dig som leder af Dansk modstand og selvforsvar (DMS)
Du har i dag udtalt at SIAD og DMS’s grænseaktion er ulovlig jævnfør § 130 i straffelovgivningen: Den, som udøver en ham ikke tilkommende offentlig myndighed, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Dette mener vi ikke er tilfældet. Vi mener vi holder os inde for Retsplejeloven § 755 Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

Ved vores gåture ved grænsen har vi endnu ikke foretaget en civil anholdelse hvilket vi håber vi kan undgå ved at ringe politiet op når vi observere en ulovlig handling. Hvis andet ikke er muligt og vi vurdere at vi kan holde os inde for retsplejeloven § 755 vil vi benytte denne.

Vi udgiver os ikke for at være noget vi ikke er. Vi er nemlig almindelige borgere, som gerne må spørge andre borgere til, hvad de laver denne aften. Men vi kan ikke forlange et svar.

I DMS er vi meget opmærksomme på at være almindelige borgere, som har et landsdækkende borgerværn lig med de lokale borgerværn der i daglig tale hedder NABOHJÆLP.
Håber du giver dig tid til at besvare hvad det præcist er, du mener vi gør, der er ulovligt, så vi muligvis kan rette ind.

Dette kan du også se som en tilståelse for den aktivitet jeg har udført. Og mener i jeg har gjort noget ulovligt forventer jeg at jeg bliver kontaktet og den må tages op i retten.”

MVH
Ronny Kølbirk
DMS