SIADs og DMS’s grænsekontrol sidste lørdag

graensekontrol_krusaa
Kort referat:
Grænsekontrollen var igen en succes – ikke at vi fangede nogen, men vi beviste, at der praktisk talt ingen kontrol er på de grønne overgange.
SIAD var på bilpatrulje og DMS var til fods rundt langs grænsen.

Vi var ved 5 overgange fra Kruså til Vadehavet og der var totalt åbent.
DMS fik besøg af politiet ved Kruså grænsen, hvor det åbenbart var vigtigere for politiet at registrere dem, end at registrere ulovlige flygtninge ved de totalt tomme grønne overgange.

Først til allersidst på natten så vi politi på vores bilpatrulje, hvor det så ud til, at de kun var dukket op for at registrere os.
Der var et par journalister med fra Berlingske, der først var på gåpatrulje med DMS og senere med på SIADs bilpatrulje.

Alt i alt var vores patruljer på 28 mand – færre end sidste gang men udmærket.
Vi havde fået forskellige efterretninger som vi afprøvede. Det gav ikke nogen fangst af migranter, men der var klart bevis på, at der var aktivitet ved afmærkede stier forskellige steder ved grænsen.

Inden vi overhovedet gik i gang med grænsekontrollen, havde et af vores medlemmer passeret en stor kassevogn, der var ved at læsse personer over i personbiler på en rasteplads ca. 12 km. fra grænsen.

På bilpatruljen holdt vi på et tidspunkt ind på Møllehusvej grænseovergang. Pludselig kom der en gammel kassevogn, der tydeligt viste overbelastning på baghjulene. Vi fulgte efter den ind på en tankstation, hvor personen der kørte var ved at fylde luft i baghjulene. Man kunne ikke se ind i bilen. Vi spurgte om han havde 30 flygtninge inde i bilen, hvorefter han bare rystede på hovedet.
Vi har ingen hjemmel til at lukke op bag i kassevognen, men han opførte sig mistænkeligt og med den vægt han så ud til at have på baghjulene, blev vi enige om at ringe til politiet og få dem til at se på det. Politiet forlangte at få nummeret på bilen og så hørte vi ikke mere til dem i et stykke tid og kassevognen kørte videre. Så ringede politiet tilbage, fordi man nu havde fundet ud af, at nummeret på bilen var falsk og man godt ville vide mere om bilen og dens ejer.

Vi er godt tilfredse med den måde vi afholder vores aktioner på ved grænsen, så vi har nu tænkt os at geare kontrollen op, hvilket vi vil gøre vha. de medlemmer vi har til at bo klods op af grænsen. Fra næste uge vil der derfor være grænsekontrol-aktion også i hverdagene. Vi søger altid efter flere folk, der kunne være interesserede i at hjælpe til, så kontakt os gerne.

Journalisterne fra Berlingske har offentliggjort en sandfærdig og reel beskrivelse af vores grænseaktion. Læs den her:

http://www.b.dk/nationalt/hvis-vi-kan-sikre-at-hovedbanegaarden-ikke-bliver-spraengt-i-luften-har-vi-jo-i-d