SIADs grænsekontrol d. 21/22. januar

graensekontrol

Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) afholdt igår aftes og nat grænseaktion ved den dansk/tyske grænse.

Medlemmer og støtter fra de fleste egne af Jylland var kørt vejen ned til grænsen for at foretage grænsepatrulje på strækningen Kruså-Tønder.
Idet der var en del nye med, brugte vi også aktionen til at indøve vores rutiner og forklare de nyankomne, hvordan vi griber vores patrulje an indenfor lovens rammer.

Da gruppen mødtes, blev der holdt samling, hvor en ex-soldat forklarede selvforsvarsloven og hvordan man foretager civil anholdelse. Der blev henvist til retsplejelovens § 755 stk. 2 og stk. 4. Her blev påpeget vigtigheden af, når den civile anholdelse finder sted, at man samtidig noterer det nøjagtige tidspunkt ned for anholdelsen.
I vores særlige tilfælde omkring grænsepatruljen har vi valgt ikke at bruge fornøden magtanvendelse ved den civile anholdelse. Vi har bestemt, at vi ikke lægger hånd på dem, men at vi ligesom omkranser dem, til politiet kan komme.

Det fører til det næste punkt, at vi selvfølgelig underretter politiet med det samme, vi har set en ulovlighed og tilbageholder den eller de personer, der er trængt ulovligt ind over grænsen ved en af de ubevogtede overgange.
Flere medier har skrevet, at vi vil tilbageholde såkaldte flygtninge, ved rent fysisk at holde dem fast, til politiet kommer. Det passer ikke.

Vi øvede forskellige teknikker og scenarier ang. civil arrest ved den første grænseovergang, vi var ved, som ligger i forbindelse med enden på Gendarmstien. Det er den grænse hvor vores informationer fra lokalbefolkningen fortæller, at der her foregår omladning af ulovligt indtrængende fremmede.
Det foregår ved at der kommer en tysk lastbil, som holder ind på den tyske del af grænsen og så vælter det ud med migranter, som går over på den danske side af grænsen og forretter deres nødtørft af både stort og småt. Det resulterer i at den smukke natur ligner et åbent offentligt toilet, og minder om noget taget direkte fra et u-land. Derefter sidder de op i en dansk lastbil, som så kører videre.
Politiet har fået disse ulovligheder at vide, men det eneste der er sket ved det, er at politiet i august tog deres overvågningskameraer ned og lod bommen dernede stå permanent åben.

Velankommet til stedet begyndte vi at indøve rutinerne.
Første scenarie var en udenlandsk kvinde, der kun talte engelsk, og som blev mødt af vores folk, da hun passerede grænsen. Vi indøvede rutiner i, hvad man siger og hvordan man indretter den civile anholdelse efter arrestantens opførsel. Her fik kvinden at vide, at hun ulovligt befandt sig på dansk grund og at der blev ringet efter politiet.

Scenarie 2: En migrant der ikke vil stoppe, efter han får at vide, at han ulovligt befinder sig på dansk grund. Han lader som om han ikke forstår noget og prøver at mase sig igennem gruppen, som opdækker ham, uden at røre ved ham. Hver gang han vil smutte forbi dem, hopper der en hen foran ham og stopper ham vejen og det fortsættes der med, indtil politiet ankommer til stedet.
Her bliver der også noteret tid ned for den civile arrest og ringet til politiet.

Det 3. scenarie er en migrant, der pludselig dukker op ud af mørket med en kniv og skriger allah u ahkbar og angriber patruljen. Her træder selvforsvarsloven i kraft (§ 13 i straffeloven), hvor der bliver brugt fornøden magtanvendelse.
Det hele bliver filmet af os, så vi kan bruge det i senere undervisningsøjemed og lære af de fejl, der bliver begået.

Vi havde også et kamerahold med fra TV2, der også filmede vores træning. Begrundelsen for at have kameraholdet med er, fordi SIAD har givet specialtilladelse til holdet, om at komme med, fordi de er ved at lave et program om grupper, der er frustrerede over, at politiet ikke udøver det, de er sat til pgra. mangel på betjente.

Efter øvelsen ved denne grænse var der en af bilerne, der havde startproblemer og ikke kunne komme derfra. Vi var to biler, der holdt og ventede på dem, resten var kørt ud til de forskellige grænser, for at starte overvågningen.
Mens vi holdt der, kom folk ud på trappen ved et af husene, for at holde øje med os. Fra et andet hus holdt en hel familie øje med os.
Det er dejligt at se, at befolkningen ved grænsen er overvågen og det var garanteret også dem, der havde sendt bud efter den eneste patruljebil, vi så denne aften ved grænsen, der nu dukkede op.
Den kørte ud og afhørte folk ved den nedbrudte bil om, hvad de lavede der. De gik lidt i baglås og sagde, at de var på familietur. Anders Gravers dukkede så op sammen med journalisterne og fortalte, at det var Stop Islamiseringen af Danmark, der afholdt grænsepatrulje.
Da Anders Gravers begyndte at fortælle, hvor mange millioner det koster for skatteborgerne, at politiet laver skin-grænsekontrol og at de ikke er til stede på de ubevogtede overgange, sukkede den trinde politidame højlydt og gik videre.

Vi kørte så rundt til de andre ubevogtede overgange og satte de nye ind i, hvordan vi foretager vores observationer.

Der foregik ikke noget ulovligt, mens vi var ved nogen af overgangene, hvilket i og for sig ikke var så mærkeligt, da vi denne gang var meget synlige, pgra at vi var så mange ved de enkelte grænseovergange. Men det var jo nødvendigt for at vise rundt.

TV-holdet fra TV2 sagde farvel til os ved Sæd overgangen, hvor vi viste Danmarks 4. største grænseovergang frem. Grænseovergangen her er så stor, at kampvognskolonner kunne trille igennem, uden at politiet opdagede det.
Her så vi slet intet politi i de 1½ time, vi havde folk til at stå der, så det er ingen sag at komme ind i Danmark, hvis man har slette hensigter. Det overraskede mange af de tilstedeværende i høj grad.

Efter vi havde sagt farvel, fortsatte vi vores patruljering og til slut kørte vi tilbage til udgangspunktet og holdt en de-briefing for derefter at tage afsked med deltagerne med ønsket om at se de nyoplærte snarest igen.

One comment

  1. Pingback: Tak til de fædrelandskærlige danskere | Stop Islamiseringen Af Danmark