TO ALEN UD AF ÉT STYKKE

I SIADS øjne er der ingen forskel på Said Mansour og Søren Søndergaard. De sætter begge deres idealer højere end danske menneskeliv.


Søren Søndergaard fra Enhedslisten viser partiets sande jeg, og det er, at det er et rent landsforræder-parti. Vi skal helt tilbage til dyrlæge Frits Clausens parti Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP) for at finde noget der ligner.

DR skrev igår om udvisningen af Boghandleren fra Brønshøj Said Mansour og forhandlingen med Marokko på deres hjemmeside. Enhedslistens Søren Søndergaard siger bl.a. i artiklen, at han mener, at de hemmelige forhandlinger er bekymrende, fordi Danmark risikerer at udsende den terrordømte Said Mansour til tortur. Hvis det bliver kutyme i dansk udenrigspolitik, er det stærkt kritisabelt, lyder det.

I SIADS øjne er der ingen forskel på Søren Søndergaard og Said Mansour. De sætter begge deres idealer højere end danske menneskeliv.
SIADs styrelse mener, at der burde indføres nogle love, der blev afskaffet 15. April 1930 og midlertidig genindført til retsopgøret med landsforræderne efter 2. verdenskrig. Efter vores mening står vi med nogle lige så store landsforrædere og terrorister, så loven burde kortvarigt genindføres, for at gøre op med disse svin, der er ligeglade med, om danske liv bliver ofret.

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

2 comments

 1. Sofus

  Forstår ikke at han ikke er mellem dem der så mystisk forsvinder i Danmark. Danmark behøver immigranter der giver landet respekt og ikke nogle der FORLANGER respekt. Vi skal have tilflyttere der vil le med Danmark…. og ikke dem der griner ad Danmark. Det er nu tilladt at “vågne op” i Danmark.

 2. Johannes Juhl

  Ja jeg forstår ikke han ikke for længst er udvist, det er jo ikke vores problem hvis han bliver udsat for totur der, det må da være fordi han heller ikke der kunne opføre sig ordentligt. Og for min skyld kan han få hele slænget af enhedslisten med. De er jo ikke andet end landsforrædere
  Sagen kort her.
  Den nu 57-årige Said Mansour er dømt efter straffelovens terrorbestemmelser for blandt andet at offentliggøre og udbrede ekstremistisk islamistisk materiale og på den måde propagandere for al-Qaeda.
  Han var den første dansker, der blev dømt efter terrorparagraffen, da han fik tre et halvt år bag tremmer for at opildne til terror i 2007.
  I 2015 idømte Østre Landsret ham fire års fængsel i en ny sag. Han mistede sit danske statsborgerskab og blev udvist.
  I juni skulle Højesteret tage stilling til statsborgerskab og udvisning og nåede frem til samme konklusion som landsretten.