Den vestlige verdens værste fjender

Den vestlige verdens værste fjender er ikke som antaget vore gæster fra den 3. verden, selv om de er alvorlige nok. Det skal ikke forties, at de medfører kriminalitet, vold og mord i uhørte mængder. Sådanne handlinger er fast forankret i deres medbragte kultur og såkaldte religion.

Nej, de værste er vore egne politikere, spændende fra den yderste venstrefløj til langt ind over midten. Langt ind i de borgerlige partier tør man ikke fortælle, hvad der sker. Det værste er, at de sandsynligvis ikke har nogen som helst idé om, hvad den politiske religion islam indeholder. Man skammer sig ikke for at sammenligne islam og kristendommen, og selv i toppen af præste- og bispestanden hævder man, at Gud og Allah skulle være den samme. Hver søndag udsiger man i kirken: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen! Men hvem denne djævel er, har man åbenbart ingen idé om. Dette synspunkt er Gudsfornægtelse.

Med baggrund i den politiske korrekthed forsvarer man muslimerne med henvisning til, at de djævelske handlinger kun bliver udført af islamisterne, der har fuldstændig misforstået islam. Denne skelnen hører man ikke hos den tyrkiske diktator, Erdogan, der frejdigt hævder, at der ingen forskel er på muslimer. Dette er nok den eneste sande udtalelse fra hans mund.

For at opholde os lidt ved tyrkerne, er der ting, man må undre sig over. Mogens Jensen (S) er meget optaget af, at vi skal holde god kontakt med Tyrkiet, og at det endelig skal ind i EU. Man har glemt, at Tyrkiet har været vor værste fjende i mindst tusind år, og intet har ændret sig, skal jeg hilse og sige. Tidligere angreb de med våben i hånd, men det klarede de ikke i længden. Efter deres tab uden for Wien har de ændret taktik. Igen har Erdogan en løsning, som han var fælles med Gaddafi fra Libyen om, nemlig at fylde folk ind i de vestlige lande, hvor de ankomnes opgave er at føde sig til flertallet.

Derfor er det så ubegribeligt, at man kaster om sig med statsborgerskaber og adgang til stemmeurnerne, når det helt tydeligt bliver erklæret, at man vil overtage landene for at afskaffe demokratiet og indføre sharialoven, der er det mest djævelske lovsystem, verden nogensinde har set.

Lederne i EU har påtaget sig et ansvar, som de ikke kan retfærdiggøre, og derfor er det et stort skridt fremad, at England siger nej til mere EU. Vi har fået en præsident i USA, der forstår faren og vil gøre noget ved det. Ingen troede, at Trump ville blive valgt.
Nu har vi haft præsidentvalg i Frankrig, der ligger i dødskamp. Macron vandt og vil fortsætte dødsdansen i valsetakt med Merkel. Jeg var overbevist om, at Le Pen ville have taget sejren, men det franske folk har ikke set lyset endnu. Socialisterne kan stadig skræmme dem ved valgurnerne.

Poul Berg

4 comments

  1. Peder pedersen

    Kanskje en ide for Siad å gå over til Disqus ? da vill mange flere kommentere her , Norske Sian bruker Disqus. 🙂

  2. Michael Unna

    Det skyldes nok olieafghængighed og samarbejdet med Saudi Arabien i kampen imod Sovjet i Afghanistan i 80 erne. MEN ISÆR HERHJEMME SKAL DE RADIKALE KLANDRES. DE ER DE VÆRSTE.