TID TIL MODSTAND

Vi begynder nu at interviewe folk til at komme med i SIADs samarbejdsgrupper*. Grupperne vil arrangere lokale aktioner og demonstrationer + folkeoplysning i sin region.

SIAD har nu også fået hjælp af en dygtig kampsportsinstruktør til at uddanne folk i grupperne.

Meningen med grupperne er også at vi skal kunne være flere til demonstrationerne, så det er også en af gruppernes opgaver.

Følgende regioner er oprettet: Nordjylland, Midtjylland, Sydøst-Jylland, Sønderjylland, Fyn samt Sjælland.

Man kan sende en mail til siaddk@gmail.com eller ringe til Anders Gravers på 24892441, så vil man blive kontaktet af lederne af de forskellige grupper med henblik på et personligt interview, idet ingen kommer ind i grupperne andet end der er sagt god for dem.

*SIADs samarbejds-regionsgrupper er blevet skabt for at give en platform for det samarbejde, SIAD har slået på tromme for, mellem forskellige partier og organisationer, der vil kæmpe imod islamiseringen af vores kære land.

Vi udelukker ingen der kæmper for demokratiet, som vi kender det idag.

Muslimer, nazister, fascister, kommunister og anarkister samt andre samfundsomstyrtende ideologier er ikke velkomne.

Grupperne er skabt for at vi i samarbejde over en bred kam kan kæmpe for vores lands beståen.