DEL INFO om demonstrationen mod Roskilde Moske med minaret

Bindegale lokalpolitikere har bevæbnet den tyrkiske moske i Roskilde med bajonetter*. Vær med til at demonstrere mod denne galskab. Hverken moskeer eller minareter hører hjemme i Danmark – med mindre Danmark skal være islamisk.

Islam bruger moskeerne som kaserner hvor soldaterne – altså de troende – bliver indoktrineret til at følge koranen til punkt og prikke. Der lærer de at hade det land der huser dem. Hver moske er en del af et netværk hvor man spreder sine fangarme og net ud til man rører de andre moskeer der bliver opført. Når landet så er fyldt med moskeer, er landet erobret og soldaterne udlært i hvordan man behandler de ikke-troende.

D. 15. juli kl. 13-15 v/ moskeen på Allehelgensgade 11B, Roskilde

Hjælp til med at dele eventet – også selvom du ikke kommer:

 1. Her kan udskrives plakat til ophængning på alle lovlige steder i dit lokalområde.
 2. Du kan også dele eventet på facebook, på twitter, på avisernes fora – ja overalt hvor man kan dele events. Lad os blive mange der siger fra overfor disse udanske uhyrligheder.

Man kan desuden tilmelde sig eventet på facebook, hvis man ønsker dette – se facebook-linket øverst i højre spalte her på siden.
SIAD har lavet det sådan at man ikke kan se hvem der melder sig til som “going”, da mange ikke kan lide at offentliggøre dette. Så meld jer roligt til, jer der har det sådan.

*  “Moskeerne er vores kaserner,
kuplerne vores hjelme,
minareterne vores bajonetter
og de troende vores soldater”

Citat: Tyrkiets præsident
Recep Tayyip Erdogan

Læs også: https://siaddk.wordpress.com/2017/06/27/demonstration-mod-moske-der-faar-minareter/

3 comments

 1. Poul

  Det bedste ville være, at vi forbyder islam i Danmark. ligesom i Japan.
  De juridiske forudsætninger er til stede i Grundloven om religionsfrihed:”…Dog må intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden”.
  På dette grundlag kunne man også starte med at ophæve godkendelsen som trossamfund.
  Ingen bør komme til at savne denne religion, den kun består af ondskab, tåbeligheder og ligegyldigheder.

 2. Henning Jensen

  Muslimerne bag moskeen gør blot hvad de får mulighed for.
  Vreden må rettes mod de danske politikere der har givet dem lov. Så en demonstration foran Roskilde Rådhus var måske mere passende.
  Hvis noget skal virke, så skal man gribe fat om “nældens rod”, og ikke nøjes med at ærgre sig over ”ugræsset, som er føget over hegnet”.

 3. Stig Winther Petersen

  I skriver “Islam bruger osv..” Men islam er jo ikke en person. Det må altid være mennesker, som står bag handlinger ikke ideologiske tågedannelser. Var det ikke en ide at fokusere på de reelle magtinteresser eller økonomiske, som ligger bag fx investeringer i moskeer. Fx hvilken interesse har den tyrkiske præsident i at sprede sin religion?