Facebook kalder jødeforsvar for hatespeech

Facebook-censur – beskytter dig mod sandheden


Facebook har idag lukket min konto for 7 dage, pgra en post jeg skrev for ca. 3 mdr. siden på facebook og som nu kan læses herunder. Så er man ude på at finde noget på mig, når man går så langt tilbage.
Facebook siger at jeg overtræder deres regler i mit forsvar for jøderne, idet nogen kaldte muslimerne vores tids jøder, fordi de blev forfulgt.
Mit forsvar er taget fra SIADs katekismus, som kan findes her på hjemmesiden under “baggrundsviden”.

Anders Gravers

Muslimer – denne tids Jøder?

Jeg ser igen og igen at vore modstandere siger, at den måde vi opfatter muslimerne på svarer til nazisternes jødeforfølgelse. SIAD har forfattet et modsvar til denne sindssyge påstand. Vær velkommen til at bruge argumenterne.

Påstand: Muslimer forfølges i dag på samme måde som jøderne blev det under nazismen.
Kort svar: Forholdene er helt anderledes. De to ting hverken kan eller bør sammenlignes.
Uddybende svar: Påstanden er bundsjofel. Det retfærdiggør nemlig nazisternes jødeudryddelser. Hvis Jøderne i tredivernes Tyskland havde opført sig som nogle muslimske indvandrere gør i dag, er det fuldt forståeligt at nazisterne ville af med dem. Men det gjorde de ikke!
Tværtimod var mange jøder veletablerede og ikke sjældent fremtrædende borgere og akademikere, hvilket man ikke kan sige om vore muslimske “gæster”.
– jøderne har boet i Europa i små to tusind år.
– de var fordrevet fra deres land af fremmede erobrere (romerne).
– deres antal er forholdsvis lille.
– de forlanger ikke særbehandling.
– de fleste er dygtige og driftige handelsfolk, håndværkere eller videnskabsfolk, læger og jurister
– kort sagt nyttige borgere i deres lande.
– de bedriver ikke aggressiv missionsvirksomhed – tværtimod. – før 1948 havde de ikke deres eget land at flygte til, når de blev forfulgt.
– de danner ikke gadebander og begår ikke gaderøverier og massevoldtægter. – de kalder ikke vore piger for ludere.
– de bedriver ikke terrorvirksomhed.
– de begår ikke “æres”drab og slår deres døtre ihjel.
– de skamferer ikke deres småpiger.
Og så blev jøderne da forresten myrdet i millionvis under nazismen. Hensigten var tydeligvis at fjerne alle jøder fra europæisk jord.

Lige omvendt forholder det sig med muslimerne:
– muslimerne har ikke boet i Europa i længere tid (bortset fra en periode (711-1492) på den iberiske halvø, omend de flere gange har forsøgt at erobre Europæiske lande militært.
– muslimerne er stort set ikke fordrevet; de kommer som fattigdomsflygtninge, for at udnytte vores vefærdsstat.
– de er allerede mange millioner og de bliver flere og flere i Europa.
– de forlanger særbehandling, og vil endda have deres egen lov indført.
– mange af dem er ikke nyttige samfundsborgere – tværtimod.
– de bedriver missionsvirksomhed.
– der er masser af muslimske lande, de kan rejse til.
– de danner gadebander og nogle begår massevoldtægt og røverier.
– de kalder vores piger for ludere.
– kun få bedriver terrorvirksomhed, men mange flere støtter dem, om ikke andet så passivt, ved deres tavshed.
– nogle af muslimerne begår faktisk æresdrab, andre skamferer deres småpiger.

Og bortset fra den forfærdelige massakre i Srebrenica, så er der os bekendt ikke foregået massemord på muslimer fornylig. Tværtimod formerer muslimerne sig i Europa og erklærer triumferende at de vil fortrænge os via børnefødsler.

Facebook-censur – beskytter dig mod sandheden