Brev sendt til biskoppen fra kristen medborger

Her taler bisoppen til påbegyndelsen af moskebyggeriet i Roskilde. Stik imod hans præsteløfte (den Ausburgske Trosbekendelse) fremmer biskoppen muhammedanernes sag istedet for at bekæmpe den.

Til Biskop Peter Fischer-Møller

Dit forsvar, som du manifesterede ud for et stykke tid siden, bekymrer mig meget. Islam må ikke dæmoniseres?
Hvordan kan det lade sig gøre at dæmonisere en dæmon?
Hvordan kan kåbebærende i Herrens tjeneste beskytte, hjælpe og åbne kirken for Allah og Islam?
Har I ikke afgivet et løfte om at tjene Gud?
Hvad med Trosbekendelsen: Vi forsager djævelen osv?

Hvor er I, når kristne forfølges og dræbes rundt omkring i verden af den islam, der ikke må dæmoniseres?
Hvor var din røst, da muslimer smed kristne overbord, for selv derefter at søge asyl i kristne lande? Jeg hørte DIG IKKE !!
Dræb alle, der ikke tror på Allah, befaler koranen (sura 9,5 – 4,57 – 4,92 – 47,4)
Endvidere befaler koranen sine islamiske slaver (muslimerne) at lyve (taqiya) (sura 4,14 – 4,142) bare det fremmer Allah’s sag.

En to-tunge talende befolkning. Jesus sagde, at djævelen er en løgner, ja han er løgnens fader.
Derforuden kom Jesus med en kraftig advarsel: Vogt jer for falske profeter, på deres frugter skal I kende dem (Joh. 7,15-16)
Når jeg ser på og lytter til, hvad nogle kirkens mænd gør/udtaler sig om, kan det så undre, at netop dette vers dukker op?

Hvem tilhører de hænder der “fodrer” Jer (betaler Jeres løn)? Det er de mennesker I svigter med Jeres forsvar og hjælp og åbne kirkeporte til fordel for islam.

Da jeg er et kærligt medmenneske, vil jeg gerne tilføre dig lidt viden, som jeg fornemmer du har glemt. Denne boggave er sendt dig i kærlighed og håb, at du finder vejen tilbage til Sandheden og Livet.

Venlig hilsen
K. E.

[Den tilsendte bog er:
Islam og kristendom, Ligheder og forskelle .
Skrevet af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard. Red.]

5 comments

  1. Michael Unna

    Bortset fra det kan jeg ikke, se nogen biskop eller præst gøre noget mere antikristeligt end, hvad han der har foretaget (ifølge min vurdering).

  2. Michael Unna

    Jeg har ikke mere at tilføje end det, som taleren allerede formiddabelt præcist og af hjertet, også fra mig, siger. Vil blot ydmygt lige henvise til Dansk europamission, som igennem tiden har gjort et fabelagtigt godt arbejde for at omvende muslimer. God torsdag (og weekend) mvh Michael Unna