Set på facebook: Skal Danmark om føje år ende som et islamistisk rædselsregime?


Allerede nu ser vi muslimernes magtdemonstrationer i det danske bybillede. Helt bevidste handlinger, der skal vise os danskere hvem, der i fremtiden kommer til at bestemme.

Skal Danmark om føje år ende som et islamistisk rædselsregime?

Hvis ikke ansvarlige politikere snart begynder at stille håndfaste (kultur)krav til alle ikke-vestlige mennesker her i landet samt får styr på indvandringen, vil Danmark i en nær fremtid været forvandlet til noget, som vore børn og børnebørn vil opleve som et rædselsregime. Sverige er allerede godt på vej til denne tilstand.

I løbet af de næste 10-15 år vil andelen af muslimer i Danmark formentlig vokse med flere hundrede tusinde. Og dermed også deres indflydelse på vor kultur. Hvordan tror I så, at vort land ser ud til den tid?

Ja, antallet af ”No go-zoner” vil hurtigt vokse tilsvarende. Det er ikke utænkeligt, at vi måske vil opleve op til 100 byområder, hvor borgerne lever i et parallelsamfund. Tillige vil afstanden mellem vore to kulturer vokse – i form af mistro, had, vold, kriminalitet og diskriminering.

Men inden da vil de moderate muslimer have sat sig på afgørende poster i skoleråd, i bestyrelser i boligforeninger, i kommunalbestyrelser og i Folketinget, hvor de med deres Muslimske Frihedsparti hurtigt vil blive et af de største partier. For hovedparten af deres vælgere vil være dem, der af religiøse årsager ganske enkelt er nødt til at stemme på det parti. Tillige vil venstrefløjens partier hurtig indgå alliancer med dette parti – naivt uvidende om at de blot er små brikker i et stort, globalt spil om magt og dominans.

En af partiets første mærkesager vil være at forbyde letpåklædte piger og kvinder i bybilledet og skolerne samt forbyde alle reklamer med samme emne. Næste tiltag fra det Muslimske Frihedsparti vil være at begrænse ytringsfriheden – godt hjulpet af venstrefløjen. Allerede nu er der kun få mennesker, der tør stå op og fortælle, at de ikke bryder sig om islam. For så bliver de hurtigt udskammet. Selv medierne tør ikke længere kritisere islam. Og f.eks. Facebook er jo allerede styret af islamvenlige bagmænd. I flere lande arbejder man i øvrigt på at forbyde kritik af islam.

Så kommer turen til de danske domstole, som nu ikke længere må dømme alle borgere. For muslimerne skal nu parallelt dømmes ved såkaldte ”Sharia-domstole”. En praksis, som i mange år har været indført i England, hvor mange typer af kriminalitet og tvistligheder bliver afgjort uden for det officielle, engelske retsvæsen.

Nu skal alt ikke kun være negativt. For det positive er, at vort politi til den tid vil blive aflastet af et ”Sharia-politi”, der i alle byer vil sørge for at vejlede letpåklædte kvinder og berusede mænd. Et såkaldt ”moral-politi”, og det bør vi vel ikke kimse ad. Disse enheder findes allerede i de fleste europæiske lande.

Også den danske hær vil i fremtiden mærke muslimernes indflydelse. Blandt andet vil der blive sat krav om, at mindst halvdelen af soldaterne skal have en muslimsk baggrund. Tillige vil alle udenlandske hær-operationer omgående blive stoppet, idet vi i et muslimsk domineret land som Danmark ikke længere vil have nogle fjender. Også det er da positivt.

Endelig og ikke mindst – vil kristendommen langsomt blive elimineret. Den økonomiske støtte til Folkekirken vil naturligvis straks blive fjernet, og efterhånden vil det fysiske symbol på denne tro – nemlig vore smukke kirker blive nedlagt. Det gør muslimerne jo i Mellemøsten, så hvorfor skulle de ikke gøre det i Danmark, når nu de har magt til det?

Ovenstående er blot nogle af de skrækkelige fremtidsudsigter, som vore børn kommer til at leve under. Dette skrækscenarium kan kun ændres, hvis de naive politikere kommer til fornuft – ikke mindst dem fra venstrefløjen.

Gør de ikke det, får de om føje år svært ved at se deres børn i øjnene, der ikke kan forstå, at deres forældre frivilligt valgte at forvandle et trygt og rigt land til et intolerant og utrygt samfund – styret af religion i stedet for sund fornuft.

Peter Qvistgaard