Skinhelligheden kommer på besøg

Måske Jehovas Vidners ældsteråd mener, at man bedre kan få muslimske flygtninge i Europa i tale, ved at give islam lånte fjer på?

Det ringede på min dør. Da byen har kompromitteret min hemmelige adresse, kigger jeg nøje efter, hvem det er der har ringet på, før jeg åbner. Udenfor står to pæne mennesker med de karakteristisk skuldertasker. Jehovas Vidner.

Der findes mange forskellige former for religiøs fanatisme, og alle, på nær islam, er fredelige. Med islam stiger fjendtligheden og farligheden som bekendt proportionalt med stigende religiøsitet, men Jehovas Vidner er fredelige. Det er synd for deres børn, men de er fredelige, så jeg åbner døren og hilser pænt.

Jeg noterer mig, at de har lagt mærke til mit kors som jeg bærer i en lædersnor om halsen. Jovist, fortæller jeg dem. Jeg er kristen, men ikke medlem af folkekirken. Det forbløffer dem, og jeg spørger, om de har tænkt på, at nogen kan blive nødt til at melde sig ud af folkekirken, netop fordi man er kristen.

De måber, så jeg forklarer, at jeg ikke længere kan sige klart ja til den del af trosbekendelsen der tilspørger, om jeg tror på den hellige almindelige kirke ?

Jeg forklarer videre, at jeg syntes homoseksuelle par også skal have lov til at være her, men at sådanne forhold ikke bør velsignes i kirken, og sidestilles med et ægteskab mellem mand og kvinde. Jeg uddyber, at dette institutionelle overgreb, er noget den venstreorienterede korrekthed har påduttet Gud Herren, for at afmontere kristendommens struktur og dermed svække modstandskraften mod islam. Mange præster – sorte engle – er med på den vogn, og inviterer ligefrem islam indenfor.

Nu har jeg efterhånden talt mig varm, og får suppleret ødelæggelsen af folkekirken op med forrædernes ødelæggelse samfundet overalt, og giver folkeskolen som eksempel. Her har de som alle andre steder også pillet skellettet ud. Disciplin har man gjort til et fyord, og både dannelse og uddannelse er nu i katastrofal grad reduceret. Diskrimination har man også gjort til et fyord, for vi er jo alle ens og dermed lige. Alle skal da have et 12-tal, med det resultat, at Universiteterne ikke kan bruge de indrullerede. Det var nok lige i overkanten af, hvad de to Vidner kunne kapere. Jeg tror egentlig, at de er enige med mig her, men de siger ikke noget, så jeg fortsætter.

Har I lagt mærke til kameraerne og lamperne der automatisk tænder her ved min dør ? Joo, kommer der tøvende, hvortil jeg svarer, at det er fordi jeg prøver at oplyse og advare om islam. Nu bliver jeg nødt til, at tage mine forholdsregler, for nogle af byens borgere har forrådt mig. De stemmer næsten alle på Venstre og Socialdemokratiet eller det der er værre, og sidder og ser TV2 og DR hver eneste aften, så de tror, takket være mediernes femte kolonnevirksomhed, at det er mig der er skurken. Det forekommer mig, at de to pæne besøgende er blevet en anelse blege om næbbet.

Nu var det gået op for de venlige budbringere, at også jeg har et budskab, og at jeg for længst er vågnet op. Alligevel modtog jeg med tak deres blad “Vågn Op !”, før de skyndte sig væk. Bagest i bladet er der en artikel om Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham, bedre kendt som Alhazen, der blev født i Basra i Irak år 965. Artiklen ledsages af en tegning af en moske i baggrunden, og dens æriende er kort og “godt”, at det er ham, og dermed den arabiske verden, der er far til den moderne videnskabelige metode. Altså implicit, at det er denne verdensdel Vesten har at takke for sine fremskridt.

På den måde bibringes læseren en fuldstændig skæv opfattelse af, hvilken verden der er den civiliserede. Muligvis havde islam endnu ikke helt smadret det område som hed Abessinien, og som Irak engang var en del af, men det ændrer ikke ved den skæve vinkling, og det forræderiske ærinde. Jeg er bange for, at heller ikke denne del af kirken vil udgøre et værn mod islam.

Den politiske korrekthed – Satan – kommer i mange forklædninger, og har inficeret næsten alle dele af vores samfund. Tænk, at man også skulle finde Beelzebub i “Vågn Op “!

Steffen Wernberg-Møller

3 comments

 1. Michael Unna

  PS: Jeg vil gerne kalde mig kristen, og anser mig nok også selv for at være det. Men mit udgangspunkt ligger nok lidt mere – videnskabeligt omtankefuldt- (Jeg har lært det lidt fra Buddhismen, som jeg også elsker, men det er en hel anden analytisk gren, og ikke en trosreligion på samme stammelovagtige måde). Jeg -Tror- (analystisk teoretisk.videnskabeligt :-)), at man skal se kontinuerligt historisk på det på en logisk måde. Kristendommen grundlag historisk er selvfølgelig jødedommen. Udgangspunktet er at Jesus er Guds søn. En jøde vil fra sit grundlag sige- ja ok. Det er jeg da også. Logikken er- Hvis gud har skabt jorden, dyrene, og os Mennesker i sit billede. Jamen så er vi jo alle sammen Guds døtre, og SØNNER. HVIS MAN ALTSÅ TRO PÅ GUD, ellers kan vi jo selvfølgelig ikke være guds afkom. Deri ligger troen.
  Polemikken om begrebet Guds søn kan egentlig skimtes historisk logisk i Evangelierne, hvis man lige sier de mere metafysiske fortællinger fra. Vi skal for at forstå det hele i historisk kontest betragte det jødisk. Læg mærke til den hårde kritik som Jesus giver Farisærene. Farisærene går jo for at være de -lovhellige blandt jøderne. Vi opdager via evangelierne at det kun er Lukas, i præcise detaljer, som giver sig i kast med Jesus fødsel. Lukas (hvis jeg husker rigtigt) græker og læge uddannet videnskabsmand. Logikken i den jødiske polimik historisk må vel være,….og her skal tænkes logisk. KAN ET MENNESKE SOM ER UNDFANGET UDENFOR MOSELOVEN (GUDS LOV?) VÆRE GUDS SØN????. Josef er jo ikke faderen….maria har begået hor, voldtaget- hvis hun kan bevise det (ære -skam. fra islam), eller prostitueret sig selv…de var jo fattige. Måske Josef var en gammel mand- uden potens længere- Jesus havde brødre. Hun ung og der er liv i hende…DVS i princippet skulle hun (muligvis) stenes ihjel. Men Josef vælger alligevel at gifte sig med hende? Hvorfor? Det er her – Helligånden- kommer ind i billedet, som for mig at se må være -Kærligheden- . Det lyder banalt, men er dødsens alvorlig. Dødsens alvorlig for Maria og Jesus.
  Jesus vokser op, og spørger selvfølgeligø Josef, hvem er min far?. Kære lille barn. Du er GUDS SØN ligesom alle andre drengebørn- Højst sandsynlig bliver han adopteret til den Jødisk Gruppering Esserene- som var en form for hellige omvandrende læger, og healere, samt medhjælpere- læg mærke til Farisærene, Sadukærene, og Samaritanerne nævnes i Evangelierne, men ikke Esserene som var en folkelig gruppering, som vellidt blandt de almindelige jødiske medborgere. Læg mærke til Markus evangeliet kapitel 2 i slutningen. Sabbathen var hellig lov, der kunne straffes med døden, hvis man ikke overholdt den.- Jesus: LOVEN (sabbathen) er til for menneskenes skyld. Menneskene ikke til for LOVEN (sabbathens) skyld-.
  Jesus bliver efter tempel hærværket overfor de handlende, eftersøgt. Han ender med at blive dømt for blasfemi af Kaifas (Misbrug af Gudsnavnet – Jahve- som også kunne give dødsstraf). Igen læs tydeligt Lukas evangeliet- Du siger det selv ( Er det dig eller mig der er blasfemisk?)- kaifas får ham slæbt til Pilatus (Pilatus kan ikke hebræisk….hvad fabler de indfødte om?)…Pilatus spørger ham igen- uden at fatte det.-Du siger det selv.- Men her fatter Pilatus selvfølgelig ikke hvad det er han fabler om, og kan selvfølgelig ikke sigtes eller dømmes for det han ikke fatter, eller alene ud fra hans status, som romersk overhøjhoved. Pilatus giver så folkemængden muligheden for at vælge imellem Barnabas (en ægte forbryder) og Jesus. Folkemængden er blevet ophidset af Rabbinerne. Jesus bliver så korsfæstet som tusind af andre, som en almen Romersk udstillings afskrækkelsesdødsdom. …(Sanheden er ilde hørt :-)). Dette er min overbevisning.
  Alligevel vil jeg gerne tilføje. Jeg elsker kristendommen for dens kærlighedsideal til det menneskelige individ, og dens etik, som uden et konkret svar søger at fremelske kærligheden til individet og den kollektive harmoni, vel vidende at vi ikke er perfekte, men søger at vi søger skyggeområdet imellem Loven og retfærdigheden i dens kærlighedsetiske ånd.
  God jul og godt nytår. mvkh Michael Unna

 2. Michael Unna

  Jeg erkender blankt at Folkekirken præster og biskopper- ikke alle, og hjertelig tak for det, og især til de få der holder stand- optræder forræderisk overfor Deres menighed og overfor den tro de skulle være hyrde for. Det piner mig at se dem være så ufattelig forræderiske. Monthy Python havde i Michael Palins skikkelse som en fromhellig (i udtrykket) præst, som stod og mæssede:- Åh Gud du som er så stor- koret: Enorm stor- præst: Tilgiv vores sleske spytslikkeri, men du kære god er simpelthen så overvældende stor (Hughes)- Kor – Mægtig etc etc etc :-). Enparodi på en shariaislamisk inspireret multikultigudstjeneste. 🙂 🙂 🙂
  Alligevel beder jeg jer. Kære medborgere- bliv i Folkekirken- for kærlighedens skyld. Jeg ved godt det virker hyklerisk, men jeg tigger jer alligevel om det. Tilgiv idiotiet på en eneste konto. Vil I ikke nok?
  Grunden er nemlig den. I Grundlovens paragraf 4. Når vi har Grundlovens paragraf 4 med den danske kristne folkekirke som udgangspunkt, undgår vi at de aller værste Muhammedanere stiller op til Folketinget, og muligvis at de allerværste Muhammedanere deltager i valgene- FORDI det for dem ville være blasfemi at underskrive grundloven med paragraf 4 som udgangspunkt. Derfor tigger jeg og beder jeg jer om. Bliv i Folkekirken så det kristne udgangspunkt kan bevares politisk i grundloven. God jul og godt nytår. mvh Michael Unna