SIAD kampagne: Brev fra læser til LO og DA

Billede fra IGU forhandlingerne i 2016, hvor LO og DA og regeringen blev enige om at sætte tilløbende muslimer bedre stillet end danskerne.

LO og DA var i sidste uge offentligt ude for at holde regeringen fast i sidste års aftale, der gav tilløbende arbejdskraft fordele fremfor dansk arbejdskraft, fordi DF nu er ude med et krav om at den dårlige aftale delvist skrottes.
SIAD har opfordret til at kontakte LO og DA og bede dem om at blande sig udenom de forhandlinger der nu foregår mellem regeringen og DF, da det er i danskernes interesse, at der ikke lægges hindringer for dansk arbejdskrafts ret til dansk arbejde.

“Til h.h.v Forkvinden i LO og Formanden i DA.

Kære Fru Lizette Risgaard og Hr. Jacob Holbraad

Jeg skriver fordi min organisation SIAD har anmodet mig om det. Siden jeg modtog opfordringen, har jeg tænkt over hvad jeg skulle sige til jer, og så kom jeg til at tænke på et tekstindlæg, som jeg for nylig har sendt til Den Korte Avis. Den blev godt nok ikke godtaget til udgivelse, men jeg tror I begge vil have gavn af at læse det. Det håber jeg.

Årsagen til, at indsigt fra indlægget vil kunne gøre jer godt er, at I på hver sin måde bidrager til, at vende op og ned på verden. Fru Risgaard godt nok mere end Hr. Holbraad, men det gælder jer begge, for I er på hver sin måde med til, at vende verden på vrangen.

Når LO’s forkvinde forsøger, at obstruere for DF’s forsøg på at afskaffe et uddannelsessystem (IGU) der favoriserer fremmede – flygtninge og migranter – såkaldte nydanskere, ved bl.a at binde 40.000 kr “i halen” på dem ved ansættelse, så er det med til at skubbe etnisk danske arbejdere ud af arbejdsmarkedet, fuldstændig som det sker på boligmarkedet. Det er måske solidarisk overfor den ganske verden, men ikke overfor hverken den danske arbejder eller Danmark. Dermed passer du Lizette Risgaard lige så lidt på den danske arbejder, som den svenske statsminister passer på sin oprindelige befolkning.

Fru Lizette, din argumentation kunne måske ligge i, at de nydanske på sigt, med din hjælp til integration, vil blive danske, men den holder ikke. Kender man bare lidt til islam, så vil man vide, at integration er forbudt for en muslim. Og det er heri, at også Hr. Holbraad er med til, at vende tingene på vrangen.
Godt nok sikrer mange der trykker lønnen billig arbejdskraft her og nu, men når det på sigt medfører sharia og klanvælde, og den fri konkurrence og de fri markedskræfter lidt efter lidt efterhånden ikke længere kan udfolde sig, så vil også industrien gå til grunde. Først vil produktiviteten falde, fordi der skal ansættes en ukvalificeret onkel eller fætter, og så vil firmaet/fabrikken gå ned pga ringe kvalitet og omsætning, og så til sidst vil også Danmark gå ned.

Det er lidt i stil med Mathisen. Først går isen (sunde markedskræfter), så går grisen (arbejdspladsen) og så går lille Peter Matisen (os alle sammen). Så Hr. Jacob Holbraad, det De foretager dem nu, når De forsøger at sabotere DF’s redningsforsøg, er at tisse i bukserne for at holde varmen. De får billig arbejdskraft til industrien nu og her, men på sigt bryder hele lortet sammen. Det omvendte og forvrængede ligger i, at bane vejen for et ufrit system, når det man repræsenterer kun kan eksistere i en fri verden med fri konkurrence.

At obstruere for DF, og samtidig promovere vilkår for både arbejdere og industri der på længere sigt vil nærme sig dem i Afghanistan, Yemen, Irak og Libyen etc. forråder alle. Når vi alle er gået til grunde om 200 år, sandsynligvis før, så vil den vestlige verden ikke kunne hjælpe nogen steder i den globale verden, for Europa og måske også U.S.A vil være ødelagt som økonomisk lokomotiv. Den effektive arbejder er nemlig væk Lizette, og forudsætningen for et sundt erhvervsliv vil også være væk Jacob. Så det I gør lige nu, er ikke solidarisk med nogen som helst. Alle taber på længere sigt.

———————————————————————
FORSTÅELSES-BILAG 1 TIL Forkvinden i LO og Formanden i DA.

Den omvendte verden

Når frihedsforkæmpere advarer om islam, så stemples det prompte af den aggressive venstrefløj som hadtale – “hatespeech”. Men det er helt forkert. Det er ikke hadtale, men oplysning.

Den virkelige “hatespeech” foregår i moskeerne, for had er hovedingrediensen i islam. Det er sammen med frygt hovedbestanddelen.

Mens frygt er islams lim, så er hadet islams brændstof.

Afviger muslimen for meget fra de udstukne religiøse retningslinjer, så truer de evige flammer i helvede, mens hadet er islams “drive” frem.

Islam er i virkeligheden en farlig ideologi forklædt som religion, og har verdensherredømme som mål.

Der er derfor behov for, at muslimerne ikke glider for meget ud af geledderne, og det sørger frygten for, og der er behov for, en vedvarende fremdrift mod målet, og det sørger hadet for.

Så frygt og had er en væsentlig bestanddel af en muslims liv, og det er noget der vedblivende indpiskes og holdes ved lige af omgivelserne i nærmiljøet – ikke mindst imamerne.

Men paradoksalt nok, så selvom imamerne opfordrer til drab på jøder, nedslagtning af “vantro”, ødelæggelse af Israel og jihad mod Vesten, så er det islamkritikernes oplysende advarsler der stemples som hadtale – “hatespeech”.

Det er den omvendte verden.

———————————————————————————-

Ovenstående tekst er eksempel på, hvordan tænkningen i dag er blevet omvendt logisk. Sådan er det gennemgående blevet omvendt overalt i vores samfund.

De venstreorienterede blomsterrevolutionære var tidligere banebrydere for friheden, men i dag er de røde blevet sorte og slukker lyset. Journalisterne modarbejder i vid udstrækning ytringsfriheden. Feministerne har opgivet ligestillingen. Præsterne inviterer imamer ind i Kirken, og mange af biskopperne har skiftet kristendommen ud med deres nye religion den politiske korrekthed og dermed islam. Dommerstanden er også blevet politisk korrekte, og vi er ikke længere lige for loven. Folketinget er også inficeret af korrektheden. Det er nu ikke længere Folkets Ting. Politikerne varetager ej længere først og fremmest folkets interesser.
Det er ligesom jer. I er alle sammen blevet globale, og globalisering er synonymt med islamisering, og dette er hverken i folkets, arbejderens eller industriens interesse. Så jeres ageren lige nu er misrepræsentation. Hør nu her. Islam er først og fremmest en totalitær ideologi, og under den går også vi, lige som Mellemøsten, til grunde. Ved at modarbejde DF’s overlevelseskamp for Danmark, så går I islams æriende og slukker lysene for alle.

Det er mit håb, at De Fru Lizette Risgaard og De Hr. Jacob Holbraad, at I snart vil gribe dybt i sokken – gerne allerede nu i julesokken – og trække den på plads, så virkeligheden som arbejdernes og arbejdsgivernes repræsentanter ikke længere vender på vrangen.

Et stort skridt på vejen, ville være at støtte det som DF prøver på lige nu i Folketinget. De prøver netop at vende den sok jeg taler om, om. De prøver at vende en ødelæggende politisk logik om. De prøver at vende antagelsen om, at problemerne kan løses ved integration af muslimer. Det er umuligt, og jeg håber De indser, at disse folk som er muslimer, og som har behov for midlertidig beskyttelse, skal opkvalificeres til opbygning af deres egne lande og samfund, frem for at de ødelægger vore. At bruge yderligere ressourcer på integration, gør ingen noget godt. Det er som at pirke til en grævling. Det øger kun fjendtligheden.

Jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul, og håber inderligt, at I begge som det første i det nye år vil lægge ud med at støtte paradigmeskiftet.

Mange venlige hilsner fra Steffen Wernberg-Møller”

One comment

  1. Sofus

    MEGET fint, Steffen…….kan ikke gøres bedre. Håber det bliver en ” Glædeæig Jul ” siden ALLAH”S små hjælpere har været meget flittige i en lang tid. Pas godt på jer selv.