Retten i Roskilde – dårligt og godt nyt

Her blev frihedsforkæmperne uretmæssigt dømt af statsmagten

Nylig overstået retshandling i Roskilde Ret ang. bønnekaldene i Roskilde domkirke.


Anders Gravers frikendt for at have været bagmand for bønnekaldet.

Det dårlige i denne sag er, at to frihedsforkæmpere hver er blevet dømt 10 dagbøder á 200 kr. + at betale sagens omkostninger. Vi er i øjeblikket ved at finde ud af hvor meget det bliver, så vi kan påbegynde en indsamling til disse to personer, som er udsat for et justitsmord af retten i Roskilde.
I tider med lov og fred ville disse to personer være kaldt op til kongehuset og fået tildelt hver deres ridderkors for den flotte modstand mod den snigende islamisering.

Det gode ved retssagen er, at vi nu har anklagemyndighedens og Roskilde Rets ord for, at bønnekald er larm. Så når nu borgmesteren i Roskilde Joy Mogensen får solgt sit hus i Roskilde, så vil det ikke tage lang tid før politikerne tillader bønnekald i Roskilde by. Og så vil vi, uanset hvad politikerne siger og mener, kunne gøre indsigelser, fordi Roskilde Ret kalder bønnekald for larm og gadeuorden.

16 comments

 1. Johannes Juhl

  sorry i min frustration kom jeg til at skrive et 0 for lidt med
  Der skulle have stået
  Så nu strømmer pengene ind på den konto.
  Hvis ret skal være ret Det eneste de kan forvente er et nedslag på rets omkostningerne da der jo er en sag fra Roskilde som kan danne præcedens 25 x 10 dagbøder á 200 kr = 50000 kr mon ret bliver til ret her?

 2. Johannes Juhl

  10 dagbøder á 200 kr. + at betale sagens omkostninger.
  Så nu strømmer pengene ind på den konto.
  Hvis ret skal være ret Det eneste de kan forvente er et nedslag på rets omkostningerne da der jo er en sag fra Roskilde som kan danne præcedens 25 x 10 dagbøder á 200 kr = 5000 kr mon ret bliver til ret her?

  Inger Støjberg er formentlig klar over, at hun er en politiker, der deler vandene. Og hvis ikke hun vidste det i forvejen, fik hun syn for sagen, da hun tirsdag gæstede Københavns Universitet.

  Her var udlændinge- og integrationsministerens inviteret til et samtaleinterview på Center for Sundhed og Samfund.

  Men netop som arrangementet skulle til at starte, rejste en gruppe studerende sig op og begyndte at råbe i kor: ‘Din politik slår ihjel

  Ifølge en meddelelse fra en forening, der kalder sig ‘Studerende for en demokratisk politisering af CSS på Københavns Universitet,’ deltog 25 studerende ved aktionen tirsdag.

 3. Michael Unna

  Biskoppen burde selvfølgelig fyres alene ud fra Edsbekendelsen, når man bliver præst.

 4. Jette laustsen

  Det sømmer sig ikke ! Nogle få danskere er blevet politianmeldt og sagsøgt efter et opråb til biskoppen udenfor bispeboligen og under en gudstjeneste i Roskilde Domkirke. Dette “kald” skulle værne og skærme vor kristne kirke og vor kristendom mod påbegyndelse af en moske tæt på domkirken. Desværre faldt dette ellers klare og forståelige budskab biskoppen for brystet. Politiet blev tilkaldt selvom der ingen voldsomhed opstod.Hvorfor dog så drastisk et tiltag ? Sømmer dette sig for en biskop ? Ville samme biskop have tilkaldt politiet, hvis det havde været et “kald” med omvendt fortegn fra nogle muslimske personer ? At samme biskop har inviteret Islam ind i varmen ved at bistå med spadestik til en moske tæt på domkirken kan kun virke provokerende på alle de, der ønsker det kristne budskab forkyndt rent og purt, At stå med et ben i begge lejre er yderst upassende. Det må enhver præst vide og derfor forholde sig til sit præsteløfte og sognebørnenes tillid. Hvis afbrydelsen af gudstjenesten blev betragtet som larm, burde den sunde fornuft råde. Ro og lydhørhed ! At falde kristne kirkegængere i ryggen ved politi-tilkald og retssag er ikke en værdig handling i denne situation.. Alle kan overreagere i en uventet situation. Det ville derfor være passende at lade den sag afslutte på rolig vis i form af samtale de direkte parter imellem. Det ville sømme sig om biskop og evt menighedsråd sammen kunne drøfte episoden ! Andet vil være ubarmhjertigt.

 5. Anonym lovlig borger i Danmark

  Ulovligheder dømmes af retten, jeg synes kun at straffen var for mild.

  • Johannes Juhl

   Det er det der menes med at ville kunne leve i fred for politikkernes gæster.
   Og nu piber faderen mon ikke det bare er fordi han risikere at sønnen bliver udvist.
   men det er jo i allerhøjeste grad ham der har svigtet ved ikke at opdrage han søn DANSK og med Danske værdier.

  • Johannes Juhl

   På bagrund af dette så er straffen mega høj og burde aldrig have været ført ved retten.
   Men fordi der var en Biskop der var involveret så blev den det Dansk ret spiller total fallit både her og nedenunder.
   Bare man har den rigtige titel eller den rigtige adr. så kan man manipulere med retten efter forgodtbefindende
   Men det er jo politikkernes gæster

   Jimmi Levakovic er dømt for 22. gang – men han bliver heller ikke udvist denne gang
   Den kroatiske statsborger Jimmi Levakovic kan fortsætte tilværelsen i Danmark, selv om han nu for 22. gang er kendt skyldig i kriminalitet.
   Københavns Byret har onsdag straffet det 29-årige medlem af den berygtede Levakovic-klan med et års fængsel for en stribe forbrydelser.
   Men ifølge retten er tiden altså ikke moden til at sende ham ud af landet.
   Der er sket frifindelse for udvisningspåstanden, siger retsformand Mette Undall-Behrend i forbindelse med domsafsigelsen.
   Det sker først og fremmest med henvisning til, at retten ikke i fuldt omfang har valgt at dømme Levakovic. I alt var han tiltalt for 35 lovovertrædelser.
   Sagens alvorligste forhold handlede om et tricktyveri hos en 66-årig kvinde, der ifølge anklagemyndigheden havde udviklet sig til røveri.
   Men retten mener ikke, at Levakovic og hans medgerningsmand var så voldsomme, at forbrydelsen kan betegnes som røveri. Derfor dømmes de alene for tyveri.
   Jimmi Levakovic er da også født og opvokset i Danmark, hvor han lever sammen med sin hustru og parrets tre mindreårige børn.
   Samtidig er hans tilknytning til Kroatien sparsom. Levakovic har kun besøgt landet en enkelt gang på en kortere rejse.
   Ikke desto mindre insisterede anklager Camilla Overlund i sin procedure på, at Levakovic skulle have det røde kort.
   – Han er ikke på arbejdsmarkedet, og han har ingen uddannelse. Han lever af at begå kriminalitet. Man må sige, at han er dårligt – hvis overhovedet – integreret i Danmark, sagde hun i sin procedure onsdag formiddag.
   Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes til landsretten. Hvis det på et senere tidspunkt skulle ende med udvisning, vil den 29-årige vaneforbryder ifølge Ekstra Bladet være det femte medlem af Levakovic-klanen, der udvises for kriminalitet i Danmark.
   Foreløbigt er familiens overhoved, den såkaldte sigøjnerboss Gimi Levakovic, gået fri. Senest besluttede Højesteret i maj 2016, at det ville være i strid med menneskerettighederne at udvise den i dag 48-årige forbryder.

 6. Pingback: Bispens samarbejde med ugræs | Stop Islamiseringen Af Danmark
  • Anonym

   Så godt . Og lad os så få gang i den indsamling . Og giv disse folk borgernes ridderkors

  • Jette Laustsen

   Tal dog, Biskop, venligst med alle de tilstedeværende. Lyt til den modige kvinde, der tør stå ved, hvad hun mener. At en biskop ikke kan stå med et ben i flere lejre. I fuld ornat under gudstjenesten og nadveren. Tidligere med et ben i en modsat lejr; nemlig med en handling i form af et spadestik til opførelse af en moske tæt på domkirken. I moskeen bedes der til Allah, der opfordrer til død over alle vantro. De vantro, det er os – de forsamlede i kirken.
   Kan man fuldt og helt have tillid til denne biskop ?
   Det sømmer sig ikke for en biskop, en provst eller en præst at svigte sit præsteløfte. At byde en lov-ideologi velkommen, vel vidende at islam altid har bekriget kristendommen. At de mener, hvad de råber, når vi hører “allahu akbar” – og død over os kristne.
   I Herrens Navn, så nedlæg dog en retssag, der ingen mening giver !
   Men da “kaldet”, der larmede, ikke blev taget seriøst,ikke måtte diskuteres – tales om, vil det sømme sig, at biskop og menighedsråd i ro samles i f.eks sognegården med de involverede, der uden tvivl er usikre mht. at tro på ærlighed og redelighed fra biskoppen.
   Meget forståeligt. For falder en kristen præst blot en gang på knæ for en anti-kristelig ideologi, så bør det forebygges at sådant skal kunne ske igen.
   Det vil sømme sig, at nedlægge retslige “våben” og talt sammen på ligeværdig vis.
   Med venlig hilsen,

   • Johannes Juhl

    Demokratiet eller det modsatte viser her deres sande ansigt
    Du og jeg betaler men uden indflydelse. Det er vist nok det der kommer nærmest rendyrket diktatur.

    Hvordan foregår det, når en biskops afløser skal findes?
    Når der skal vælges en ny biskop, foregår det på følgende måde:
    Alle stemmeberettigede, det vil sige præster, medlemmer af menighedsråd og repræsentanter for valgmenigheder, har mulighed for at indstille en kandidat til bispeposten.
    For at blive indstillet som bispekandidat, skal man have mellem 75 og 150 stillere bag sig. Alle stemmeberettigede kan være stillere, men kun for én kandidat, og man kan ikke være stiller for sig selv. En kandidat skal være cand.theol. fra et dansk universitet og opfylde betingelserne for at blive præst i folkekirken, men ikke nødvendigvis være stemmeberettiget.
    Kirkeministeriet fastsætter proceduren for at vælge en valgbestyrelse blandt provstiudvalgets medlemmer. Valgbestyrelsen har tre medlemmer, som varetager afholdelsen af valget. Typisk fremstiller og udsender valgbestyrelsen afstemningsmateriale til de stemmeberettigede og tæller stemmer op.
    De stemmeberettigede har efter udskrivelsen af valget tre uger til at indsende deres stemme.
    En kandidat skal have mere end halvdelen af alle stemmerne for at blive valgt. Hvis der kun er opstillet to kandidater, og de får lige mange stemmer, afgør kirkeministeren, hvem der skal være biskop.
    Hvis der er flere end to kandidater, og ingen af dem får mere end halvdelen af stemmerne, skal de to kandidater med flest stemmer ud i anden valgrunde. Hvis de to kandidater her får lige mange stemmer, er det også kirkeministeren, der bestemmer, hvem den nye biskop skal være.
    Udgifterne til valget afholdes af folkekirkens fællesfond, der består af indtægter fra landskirkeskatten.

 7. Johannes Juhl

  Hverken politikkerne eller Dansk rets system har lært en skid af tiden 1950 – 1945. Og tiden efter for så ville biskoppen fra Roskilde have været blevet skudt uden rettergang.
  Det der er sket med de 2 er jo side stilles med et klokkeklar justitsmord.
  Nu må nok snart være nok.
  Støt disse 2 underskriftsindsamlinger. Da det er på høje tider vi får gjort noget ved det!!!!!!
  https://www.skrivunder.net/vi_vil_kunne_leve_i_fred_for_politikernes_gaster_i_dk
  https://www.skrivunder.net/luk_de_danske_granser_nu
  Her har vi et gammelt ord der siger ” Frø af ugræs er føget over hegnet ” Som stod i alle forsamlings huser i sort set hele Sønderjylland og stadig står der. Og hvor det dog passer også nu.