Forræderi på højeste plan


Jeg vil gerne starte med at fortælle om en oplevelse fra Den Sociale Højskole i Odense. Min lærer i det fag der hedder “teori og metode”, fortalte i vores allerførste undervisningstime, om dengang hun selv startede på Den Sociale Højskole.
I hendes egen allerførste undervisningstime, blev også de spurgt, som sædvanen er, hvorfor de gerne vil blive socialrådgiver ? På det spørgsmål havde en af hendes klassekammerater, en ung kvinde, svaret : “For at overflødiggøre mig selv” !

Hendes logik var, at hvis hun var dygtig nok til sit arbejde som socialrådgiver, så ville hun til sidst være overflødig, for de sociale problemer ville være løst.

Tak for kaffe en udmelding ! Hun er da godt nok ikke hverken ydmyg eller selvudslettende, og selvom det er store armbevægelser, så er denne form for overflødiggørelse konstruktiv. Man kunne med et fint ord kalde det en konstruktiv positiv idealisme – en positiv ting – fordi hendes drøm samtidigt er så opbyggende og selvbevarende.

På den måde, var hendes ambition om, at ville overflødiggøre sig selv, kun positiv.
Det er politikernes ikke. De er hoppet med på et EU-projekt der går mod en stadigt snævrere Union, og det betyder en gradvis ophævelse af Danmark som selvstændig nation.

Næsten alle politikere er hoppet med på den EU-vogn, ikke mindst Lars Løkke Rasmussen, og de kan ikke få afskaffet Danmark hurtigt nok. De vil overflødiggøre sig selv og Folketinget.

Problemet er bare, at det vil befolkningen ikke, og dermed er demokratiet blevet et problem for politikerne, og i denne valgperiode for Lars Løkke Rasmussen i særdeleshed.

Så hvad gør han, når folket og demokratiet er blevet et problem – en hindring ?
Han fører befolkningen bag lyset og lyver !

Dengang Helle Thorning Schmidt begik de mange løftebrud, så havde hun en undskyldning. Hun blev nødt til at gå på kompromis med en dygtig Margrethe Vestager fra Det Radikale Venstre, og det betød, at hun ikke kunne levere på valgløfterne efter valget. Men Lars Løkke – han har ingen undskyldninger. Tværtimod så kørte han DF, der var 3 mandater større, og de knap 900.000 vælgere der havde stemt på Dansk Folkeparti over, og så løj han ellers resten af danskerne lige op i deres åbne ansigt.

Lars Løkke Rasmussen behøver ingen undskyldninger. Han bare lyver, og bedrager folket !

Og han er god til det. Havde han valgt en karriere i underverdenen, var han uden tvivl hurtigt blevet “the Godfather” der, men nu valgte han altså – desværre for Danmark og det danske folk,- en politisk karriere i oververdenen, og blev så Statsminister i stedet. Tankegangen er lige kriminel.

I regeringsgrundlaget står der, at Danmark er et kristent land. Men det var en tom gestus fra denne snedige politiske taktiker. Der er intet gjort ved den modbydelighed, at kristne danskere kun kan købe halalslagtet kød. Det bliver end ikke mærket. Ej heller er der gjort noget som helst ved de allermest fjendtlige moskeer, som eksempelvis moskeen på Grimhøj. Tværtimod så bygges der stadigt flere moskeer overalt i Danmark, hvorfra fjendtligheden kan holdes ved lige.

Der tildeles statsborgerskaber, ikke som der er påbudt i Grundloven enkeltvist, men i massevis. Hundredvis ad gangen, og mange af de nye “danskere” skal have tolk med, når de fx. skal til lægen.

Lars Løkke Rasmussen lovede lige før valget en revision af konventionerne, men lige efter valget sagde han så : “det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske” !

Han lovede før valget en straks-opbremsning, men da det lige efter valget væltede ind over grænsen med tilløbne muslimer i tusindvis, lod han stå til. Og som om det ikke var nok, så proklamerede han i forlængelse heraf, at danskerne måtte indstille sig på yderligere 100.000 ikke vestlige over de næste 4 år.

Så bliver bedraget ikke større. Det er forræderi.

Overfor EU, det internationale samfund og den globalisering, der i virkeligheden bare er et andet ord for islamisk invasion og islamisering, er Lars Løkke Rasmussen en ildsjæl og en hædersmand.
Men overfor Danmark er Statsministeren en landsforræder.

Steffen Wernberg-Møller

10 comments

 1. Johannes Juhl

  Artikkel lånt fra den korte avis. Men hvor er det dog godt skrevet, og det er jo bare sandheden i en nøddeskal

  Vi skal drage omsorg for fjerne landes mennesker, mens vore egne borgere kan sejle deres egen sø
  Vi lever i spændende tider. Vi kan i hvert fald ikke klage over, at politikerne ikke gør alt for, at alverdens problemer lander lige på vores dørtærskel.
  Politikere, hvad enten de er kommunale eller i Folketinget, viser tydeligt, at de overhovedet ikke interesserer sig for de svageste danskere; de danskere, der er blevet klemt eller glemt i systemet. Eller måske er de lagt i syltebunken; det nederste trin på prioriteringsstigen. Der er simpelthen ikke tid til dem, når hele verden presser på.
  Det er ganske vist blevet det normale, at danskerne skubbes ned bag i rækken af de tusindvis af krav, der rettes imod os fra de fjerneste egne af verden. Inden for den sidste uge har hændelserne stået i kø og viser nedprioriteringen af danskerne.
  Hjemsendte, syge udlændinge skal hentes tilbage til Danmark. Ikke-dansktalende muslimske kvinder, der i en skønsom blanding af førtidspensionister og ”ventende på arbejde” på (mindst) tyvende år nasser på skatteyderne. En somalisk fodbolddommer i Somalia hæver sygedagpenge i Danmark.
  De ovennævnte eksempler sætter udsendelsen på DR2: “Magtesløs i systemet” i relief. Her ses, hvordan danskere i årevis kæmper mod et system, der viser, at ødselheden med skatteydernes penge i hvert fald ikke kommer vore egne til gode.
  ”Vi klarer det” (oversat fra tysk!), for vi er rige, lyder det gang på gang fra de velbjergede. Hold jeres royale Vi for jer selv og spørg den arbejdsløse, den nedslidte, den handicappede, familien med handicappede børn, den gamle med behov for hjælp, bistandsklienten, den enlige forsørger, den hjemløse, den kronisk syge, om de føler sig rige.
  Menneskerettighedskonventionens art. 3
  Konventionens art. 8 kan mange – incl. udlændinge, der opholder sig i EU – sikkert lire af i søvne. Det er som bekendt den konventionsartikel, den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har forvrænget til ukendelighed ved sine såkaldte dynamiske domme – frihåndstegning, som de også er blevet kaldt – og som især udenlandske forbrydere har glæde af.
  Til gengæld er Menneskerettighedskonventionens (EMRK) art. 3 nok mindre kendt, men vi kommer snart alle til at kende den lige så godt som art. 8, for den har også været en tur gennem EMD’s frihåndstegning.
  EMRK art. 3 lyder: ”Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf”. Dette gælder såvel medlemsstaters egne borgere som udlændinge, der ikke må hjemsendes, hvis de hævder, at de vil blive udsat for overgreb (jf. ”tålt ophold”).
  Den 13. december 2016 afsagde EMD dom i sagen: georgianeren Paposhvili mod Belgien. Sagsøgeren var døende, så det var vel en rimelig dom, da en hjemsendelse kunne betyde en umenneskelig behandling. Men med dommen fik artiklen lige en ekstra skrue og skulle nu fortolkes således, at udlændinge, der i hjemlandet ikke havde råd til at købe medicin og geografisk var for langt væk fra et apotek, blev asylmodtagerlandenes problem.
  De hjemsendte syge udlændinge
  Med ovennævnte in mente blev udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg den 20. februar kaldt i samråd af oppositionen. Emnet var syge udlændinge, der tilsyneladende i strid med EMD’s dom af 13. december 2016 var blevet hjemsendt eller skulle hjemsendes.
  Det fremgik, at det ikke kun var den interviewede hjertesyge afghaner, Naser Hosseini, der var blevet hjemsendt. Det samme var sket for otte andre syge udlændinge. Det var kun lykkedes at spore de fem, som skulle hentes tilbage til Danmark.
  Men hvad skete, før Hosseini kom til Danmark i første omgang? Var han en af de raske ungersvende, der traskede op til den tyrkiske kyst, sejlede over til Grækenland og derefter fortsatte vandringen? Og så fik han dårligt hjerte i Danmark?
  Eller var han allerede syg hjemmefra, inden han begav sig ud på sin lange færd mod Nordeuropa? I så fald må det vel undre, at en person, der ikke har kunnet skaffe sin livsnødvendige hjertemedicin i sit hjemland, alligevel kunne begive sig ud på en umådelig anstrengende trave- og sejltur den halve klode rundt i håb om at få livsvarig opholdstilladelse med alt til faget henhørende i et af menneskesmuglerne anbefalet land.
  Hvordan klarede afghaneren den strabadserende tur til Danmark? Og hvordan med de andre syv udlændinge? Blev de syge her? Eller var de allerede syge, da de kom? I så fald, hvordan klarede de turen til Danmark?
  Vi har altså nu den tvivlsomme fornøjelse at skulle tage os af andre landes syge mennesker, hvis bare de kan nå frem til os, jf. ovenstående link om den armenske familie. Faderen hankede op i sine to børn og en psykotisk ægtefælle og begav sig ud på en lang rejse. Hvor mange asylmodtagerlande rejste de igennem, før de stoppede her?
  Det er ikke mere nok at vifte befolkningen om næsen med endnu en af EMD’s dynamiske fortolkninger. Vi må have krav på at få oplysning om mellemregningerne. Under hvilke omstændigheder kom de syge hertil?
  De syge danskere
  Den 13. februar kunne vi på DR2 se ”Magtesløs i systemet”, der handler om syge danskere, der nægtes førtidspension og kræves i arbejdsprøvning igen og igen. Heller ikke danskere, hvis liv er gået i stykker, og som behøver støtte for at komme videre, får nogen hjælp.
  En selvstændig socialrådgiver, Puk Sabber, sagde sit job op i vrede over den måde, nødstedte danskere bliver skaltet og valtet med i systemet. Hun gør alt, hvad der står i hendes magt for at hjælpe sine medborgere. Dog tilsyneladende ikke med særlig stor succes. Modstanden mod at hjælpe er for stor.
  Når man har set udsendelsen, har man fået syn for sagn: Danskere i nød bliver behandlet såvel umenneskeligt som nedværdigende af staten. Hvor vover politikerne at ignorere, at EMRK art. 3 også gælder egne borgere? Hvilket i øvrigt er tilfældet med hver eneste artikel i Menneskerettighedskonventionen, selv om det ikke er noget, danskerne indtil videre har lagt ret meget mærke til.
  Hvor mange danskere i nød ville vi kunne hjælpe, hvis politikerne ikke nærede større omsorg for mennesker rundt om i verden end for det folk, de er valgt til at tjene?
  Måske skulle oppositionen kalde en minister i samråd for overtrædelse af EMRK art. 3 i forbindelse med umenneskelig og nedværdigende behandling af danskere. Den ville uden tvivl kunne score en del point på det.

 2. Michael Unna

  Hjertelig tak til de soldater der bekæmper disse subjekter (må så mange af dem dø som muligt, så vi slipper for disse terrorpotientiale muhammedanere, med Deres ækle idealer. Jo flere døde af disse subjekter, jo fredeligere og sikre vil verden blive. Dansk statsborger eller ej. Hvis de dør dernede så hurra). God weekend. mvh Michael Unna

 3. Michael Unna

  Hurra for DF, for som en selvfølgelighed (selvfølgelig ikke i MSM og Folketinget) mener at såkaldte Danske Statsborgere, der kæmper for Islamisk Stat, selvfølgelig målrettet skal slås ihjel med specialpatruljer. Selvfølgelig skal de det (må jeg foreslå man medbringer nogle svin…gerne slagtesvin, som så får Deres frihed…til at spise Deres IS- ligenes kadaver…bare som en hilsen til Deres religiøse selvforståelse). Hvis Enhedslisten med Deres tåbelige ide om retstatsprincipper i en krigszone, som Danmark ikke har kontrol over, skulle være noget man tager alvorligt, så tillad mig at foreslå vi sender en hær af Advokater i krig i Syrien :-). Hurra DF. God torsdag. mvh Michael Unna

 4. Johannes Juhl

  Hvor dum smart har man lov til at være når man kan udtale sig sådan efter at det er kommet frem at kvinder som har været her i 19 år uden at lære Dansk Sø sender L L R bare bolden videre i stedet for at erkende sine fejltagelser og prøve at rette op på dem.
  Men hvad han har jo også mere travlt med at komme i bukserne på Sofie Løde Så skidt med at Danmark sejler

  Løkkes uheldige formulering
  Siden har statsminister Lars Løkke Rasmussen sendt debatten i en ny retning.
  Han mener, at man godt kan arbejde, selv om man ikke kan dansk. Som han udtrykte det:
  ”Man kan sagtens gøre rent, selv om man ikke kan tale dansk. Man behøver ikke at gå og tale med sin moppe, kost og pand.”

 5. Johannes Juhl

  Lars Løkke Rasmussens velfærds samfund viser her sit sande ansigt.
  Nok er mere end nok nu Hvornår stopper det?

  Somalier i Kolding hævede 176.596 kr. i sygedagpenge – imens løb han frisk rundt som professionel fodbolddommer i Afrika
  En somalier i Kolding var syg. Så syg, at han var helt ude af stand til at arbejde. Det fortalte han i hvert fald Kolding Kommune.
  I perioden 31. august 2011 til 1. december 2013 oplyste han over for kommunen, at han var fuldt uarbejdsdygtig.
  Uden ordentlig undersøgelse af sagen udbetalte kommunen i alt 176.596 kr. i sygedagpenge til ham.
  Det fremgår af anklagemyndighedens tiltale mod den nu 47-årige mand.
  Fodbolddommer på højt plan
  Mens de danske sygedagpenge på den måde fossede ned i lommen på somalieren, sprang han rask og rørig rundt som professionel fodbolddommer på højt plan i Afrika.
  Hans navn står på en international dommer-hjemmeside.
  Af den fremgår det, at han i perioden fra sommeren 2011 til december 2013 blandt andet dømte kampe i CECAFA Cup, der er en stor turnering med deltagelse af øst- og centralafrikanske lande.
  Manden har en Facebook-side med over 17.000 følgere. Dem har han såmænd underholdt med billeder og videoer af sig selv før og under de fodboldkampe, som han har dømt.
  Fuppede også a-kassen
  Alt i alt en mand, som er blevet fulgt ganske meget. Men desværre ikke af Kolding Kommune.
  Her har man tilsyneladende ladet ham meget i fred med sin ’sygdom’, der angiveligt gjorde ham totalt uarbejdsdygtig. Man har bare udbetalt pengene.

 6. Michael Unna

  (Lille reklame: Jens Hostrup har skrevet en satirisk novellesamling “Overpostulatoren” (Bl.a om Pylle Neuruppiners forsøg på statsministerskab). Kan skaffes via forlaget mellemgaard. Lidt satire at lune sig til i tiden. God onsdag aften. mvh Michael Unna)

 7. Michael Unna

  Vi skulle jo have billig olie i 70 erne, så både EU og Folketinget er nok blevet solgt for lang tid siden til IS. Lobby mig her og der.

 8. Sofus

  Jammen dog, bette Lars………det ser ikke for godt ud. Og så siger de at du er en ” køn een “. Det lyder grimt !! Gad vide hvem der har stemt dig ind i regeringen……. nej, nej, ikke dem der er kloge……………det var nok dem der er ” ikke rigtig kloge “.