Støt borgerforslaget: Indførelse af 18-års mindstealder for omskæring af raske børn

omskaering_dreng.png

Her et lille nyt menneske i verden som ikke forventer noget ondt fra dem, som skulle passe på ham.

OBS: Der findes to borgerforslag med næsten samme ordlyd og oprettet samme dag. Det er selvfølgelig det forslag med flest stemmer der skal benyttes. Sidst vi så er der knap 34.300 stemmer på forslaget. På det andet er der kun godt 800.

———————————————————————————————————————————

Sørg for at dette borgerforslag kommer op i folketinget. Det er dem og ikke etisk råd, der skal tage stilling til denne syge praksis. Folketingspolitikerne har besluttet, at halekuperinger på hunde er forbudt – og samtidig tillader man så religiøse kønslemlæstelser på små børn.

Husk du skal bruge nem-ID for at gøre at dette borgerforslag bliver taget op. Der skal bruges 50.000 stemmer. Det har lige nu i skrivende stund godt 34.000.  Hjælp med at samle resten ind, ved at opfordre andre til at gøre som du. Dette kan sagtens lade sig gøre hvis vi alle hjælper til. Der er lige nu et borgerforslag gået igennem ang. afskaffelse af ministerpension til folketingspolitikerne, som på meget kort tid har fået langt over 50.000 stemmer.

Stem her for 18-års mindstealder for omskæring af raske børn:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00124

6 comments

 1. Michael Unna

  Den bedste måde- for mig at se- at bekæmpe og ødelægge Islam, er :
  1) Forbyd omskæring (På den måde kan man også lettere skabe en form for frihed til selv at vælge, når drenge børnene er blevet voksne. Der kan ikke helt så let differencieres imellem Dem og Os).
  2) Se at få forholdet imellem Imamer og muslimer ødelagt, så de kan få friheden til at tænke selvstændigt, og derigennem forkaste Deres bogstavstro tolkning af denne fordummende bog. Wafa Sultan (Håber hun stadigvæk kan googles) kommer med nogle rimelig gode betragtninger i den forbindelse.
  3) Se så at missionere imod den- enten med kristendom, og frihed- eller på anden måde.

  Vi bliver nødt til at bekæmpe den. Vi har ikke noget valg, hvis vores børn skal have mulighed for friheden, som er forudsætningen for demokratiet.

  Islam er i bund og grund en – usekulære diktatorreligion med en Førerprofet-. Det ligger i hele dens konstruktion. Verden giver rigeligt med beviser om dens fordummelse, undertrykkelse, terror og krig. Behøver vist ikke gentages i det uendelige. Det bør være fattet af dem som tør og vil.

  God weekend.

  mvh Michael Unna

  • Thomas

   Hvis vi skal have en union, skal det ikke være Eu, men der imod en Skandinavisk union. Eu er en erobrings magt, lige som Tyskland var det under anden værtens krig. Alt hvad Eu foretager sig, er korrupt og kun en fordel for rige i vores samfund. Embedes personer i Eu toppen kan ikke rets forfølges, men til gen gæld kan de straffe alle under sig i systemet. Danmark skal forblive dansk, og ikke en provins i en union. DANMARK UD AF EU, NU. !!!!

 2. Johannes Juhl

  Hvis vi ikke havde haft sådanne uduelige politikkere, som ikke har andet i hovedet end at lægge sig fladt ned for at følge islam. Og alle deres islamiske regler, så var det slet ikke nødvendig med denne undeskriftsindsamling. Da det jo helt giver sig selv. Hvis loven ellers bliver fulgt, hvad den desværre næsten aldrig bliver.

  § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

  Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

  § 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.