Grundloven vores kæreste eje, den har svaret på alt, vi har brug for

Grundlovstale af Anders Gravers

SIAD har ikke afholdt et fysisk grundlovsmøde i år, som vi af og til gør. Derfor foregår min tale her på siden.

Ingen grundlovsdag uden at hædre vore grundlovsfædre, som har givet os denne fantastiske lov, som alle kan forstå og som man ikke behøver at være advokat eller afdelingsleder i statsministeriet, for at vide, hvad drejer sig om.
Alt, hvad vi har brug for, står klart og tydeligt med ord, der kan tages for pålydende.

“Forræderen får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Grundlovsfædrene i det gamle folketing var folk af ord og sandhed, der er desværre bare løbet rigtig megen sand i åen siden da.
Nu har vi et folketing, der selvfølgelig som alle andre folketingsmedlemmer gennem tiderne, har skrevet under på grundloven om, at de vil overholde den. Men trods det ser vi det ene grundlovsbrud efter det andet og det er helt bevidst, fordi når folk ikke reagerer, så kan man gå skridtet videre og skridtet er at udhule grundloven med alverdens eksperter og juristers mening om den lov, der skulle kunne forståes af menigmand.

Derfor er min opfordring på denne dag: lad os tage grundloven tilbage og holde politikerne op for alle deres bedrag med hensyn til grundloven!

Hele vores medlemskab af EU som det er idag, er direkte ulovligt ifølge grundloven. Man har ret til at afgive dele af folketingets magt til mellemfolkelige samvirker også mellem stater, men det skal være mellemfolkeligt. Det er EU ikke idag.
Det har sin egen præsident, der ikke er valgt af folket!
Det har sin egen udenrigsminister der ikke er valgt af folket!
og EU dikterer nu staterne hvad de skal gøre. De vil endda straffe stater, der vil passe på deres grænser, og det er lige her, hele essensen er, at passe på sine grænser. Ingen mellemfolkelig myndighed kan bede den danske stat om at nedlægge sine grænser, i så fald er det IKKE et mellemfolkeligt samvirke, men en statsudøvelse, hvilket gør, at hele medlemskabet er forbudt ifølge grundloven.
Men intet sker, fordi politikerne er købt og betalt af EU, ellers havde man forlængst grebet ind overfor alle de uretfærdigheder, der sker gennem den tvungne indvandring, danske politikere er pålagt af EU.

§ 20
Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.

Vi hører også at politikerne igen og igen undskylder de tilløbende muslimer med ordene “vi har religionsfrihed her i Danmark”. Med disse ord har politikerne igen bevist, at de nok har skrevet under på grundloven, men at de aldrig har læst den. For vi har IKKE religionsfrihed i Danmark så lang tid blot én person er tvunget ind i en særlig religion og det er majestæten.

§ 6
Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

Vi har derimod Trosfrihed i Danmark, hvilket er noget helt andet, men den er der faktisk også begrænsninger for i grundloven. Og her kommer vi så til SIADs kæphest igennem 13 år, hvilket er, at med grundlovens § 67 i hånden, kan vi med ét slag forbyde islam i Danmark.

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Sædeligheden kan oversættes efter Denstoredanske.dk til:

“sædelighed, indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer.”

Den offentlige orden kan oversættes til straffelovens paragraffer.

Og med de to begreber er islam forbudt ifølge grundloven. Det strider imod dansk sædvane at kønsopdele, kønsdiskriminere, trosopdele, kønslemlæste, kropsafskære, at gå tildækket så man ikke kan ses, at opfordre til at vantro og jøder skal dræbes. Alt dette gør, at de muslimske trossamfund ikke kan godkendes og hører dermed ikke hjemme i Danmark.

Det er dejligt at se at andre politiske partier også har fundet paragraffen. Her tænker jeg specielt på Nye Borgerlige og Stram Kurs. Dansk Folkeparti derimod har været med til at godkende muslimske samfund, trods at grundloven siger:

§ 69
De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

Her har Dansk Folkeparti svigtet dybt. Lad os håbe at de snarest kommer på ret kurs, ellers må de nok snart se sig selv overhalet indenom.

Dette var kun et lille udsnit af, hvordan den snakkende elite og folketinget bevidst unddrager sig at følge den danske riges grundlov. Men alle de viste eksempler er af stor vigtighed, hvis vi skal overleve som folk.

Det ser ikke ud som om, der er nogen partier i tinget, der overholder grundloven, som de har skrevet under på, men der kommer en tid i snarest fremtid, hvor alle politikerne bliver holdt til ansvar for deres forræderi mod danskerne. Uretfærdighederne der dagligt foregår nu, er så himmelråbende forfærdelige, at hver eneste mord, voldtægt, og voldelige overfald bliver et søm til politikernes ligkiste, hvis de ikke snarest sadler om, – men jeg må indrømme, at min tiltro til dem ligger et meget lille sted. De vil blive ved med at gå skridtet videre for at nedlægge Danmark, så længe folket ikke reagerer.

Jeg vil slutte med et citat min gode ven P.H. Bering ofte brugte. Citatet er af den romerske advokat og politiker Cicero, som vurderede begrebet forræderi således:

“En nation kan overleve sine tåber, ja, selv de ambitiøse.. Men den kan ikke overleve forrædere indefra. En fjende foran portene er mindre formidabel, for han er kendt og frembærer sine faner åbenlyst mod byen. Men forræderen går frit rundt bag voldene, blandt dem bagved byens porte. Hans listige hvisken rasler gennem gaderne som visne blade og høres i selve regeringens kontorer.
For forræderen ses ikke som forræder. Han taler sproget med den dialekt (accent), hans ofre kender, han bærer deres klædedragt og ansigt og han henvender sig til det laveste, som findes i hjerterne hos alle mennesker. Han får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme, så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Anders Gravers
formand for Stop Islamiseringen af Danmark siden 2005

3 comments

  1. jan toft

    grundloven siger også: ingen kan tvinges til at betale for en religion, heller ikke sin egen. vi bliver tvunget til at betale til islams fri skoler og diverse imamer og moskeer.

  2. Michael Unna

    Hjertelig tak for indsatsen Anders. En glædelig nyhed fra Tyskland. Merkel ser nu ud til at blive viklet ind i en særskilt skandale under skandalen om indvandringen i 2015, hvor myndighederne (og muligvis hende?) modtog bestikkelse for asylgivning. Læs det selv i nyhederne…sikkert bedst på tyske medier.