RETSSTATENS SAMMENBRUD

Med denne dom der er faldet i Herning er retsstaten, som vi kender den, ved at bryde sammen.

I flere og flere domme hvor de tilløbende fremmede er indblandet, er der enten helt latterlig strafnedsættelse eller frifindelse. Det sker så tit, at det ikke kan være en tilfældighed samt det faktum at hvis det er danskere, bliver der ikke lagt fingrene imellem ved dommene.

Så spørgsmålet er hvis dette sammenbrud af retsstaten fortsætter og at den oprindelige befolkning føler sig dårligt behandlet, om det ikke giver grobund for det, Lars Hedegaard snakkede om for mange år siden ville ske, et parallelsamfund hvor danskere og ikke de tilløbende finder sammen og hvor der også vil blive dannet domstole som under 2. verdenskrig, til at skaffe danskerne retfærdighed.

CITAT FRA ANDEN DR-ARTIKEL OM SAGEN:

“At det blot var én nævning mere, som skulle have fundet de tiltalte skyldige for at ændre udfaldet af dommen, er ikke gået ubemærket hen hos anklageren.
– Det er med mindst mulig margin. Der er en grund til, at vi har rejst tiltale i den her sag, som vi mener har været utrolig alvorlig. Men voldtægtsager er bare ikke sort-hvide, siger Iben Bøttker og uddyber:

– I flere af forholdene har dommerne og nævningene været uenige om, hvordan man skal bedømme de her forhold. Det er vanskelige forhold, vi arbejder med. Vi er mennesker, og det er mennesker, som har vurderet den her sag i dag.

De tre dommere og tre nævninge mente, de tiltalte skulle kendes skyldig. Men de sidste tre nævninge afgjorde sagen, da de ikke fandt, at der var tilstrækkelige beviser.”

Min teori er, at de tre nævninge er tilløbende islam tilhængere, hvordan kan anklageren ellers sige “I flere af forholdene har dommerne og nævningene været uenige om, hvordan man skal bedømme de her forhold.” ?

Anders Gravers

Fire mænd frikendes i sag om gruppevoldtægt af 19-årig kvinde

4 comments

 1. M.S. Carstens

  Jeg frygter, at iSlamet er langt mere infiltreret i “det offentlige”, end selv vi kritikkere er klar over.
  Hvorfor bliver “brobyggere” fra Voldsmose f.eks. ikke fyret, til trods for hendes opfordring til at bryde loven? Selv Papa Poulsen helliger hende.

  Vi nærmer os Sverige med allarmerende skridt.

  • Johannes Juhl

   Papa P tror alt kan løses med et kys i nakken i skudafgangen 🙂
   Mon ikke han bliver en af de første når først muhamedanerne kommer til magten. Han er Danmarkshistoriens største fjols. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke er i samme parti som Morten Østergård.
   Og brobyggeren i Voldsmose er desværre ikke den eneste han/de og resten af regeringen holder hånden over. Men husk det næste gang vi skal sætte vores kryds
   Giv stram kurs en chance https://stramkurs.dk/vaelgererklaering/ eller sæt kryds ved nye Borgerlige.
   Klokken er under 5 min i tolv

 2. Michael Unna

  Det er derfor de kastes med sten imod brændmænd, falckreddere, og politi i de selvvalgte ghettoområder.

 3. Michael Unna

  Det er præcis stratetisk, at man danner tros klaner i forhold til de vantro lande man opholder sig i, for derigennem bedre at kunne erobre magten i nærområdet, sammentidig med at man undergraver den officielle magt. Lars Hedegaard har præcist fremvist taktikken.